Hotarari

Hotarari ale Consiliului Local Turnu Rosu 2019

  83 - Tarife salubrizare SC Gospodarie Oraseneasca Avrig S.A. (348,0 KiB, 14 hits)

  82- Numire administrator provizoriu al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (668,5 KiB, 12 hits)

  81 - Reabilitare strazi Comuna Turnu Rosu (669,6 KiB, 17 hits)

  80 - Rectificarea bugetului pe trim III si IV -2019 (84,2 KiB, 8 hits)

  79 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,8 KiB, 10 hits)

  78 - Construire capela Turnu Rosu (318,6 KiB, 15 hits)

  77 - Aprobare contract Turnu Rosu - RPL Ocolul Silvic-Dealul Sibiului RA (558,9 KiB, 10 hits)

  76 - Incetare contract de administrare a fondului forestier al comunei 1099-2013 (106,4 KiB, 12 hits)

  75 - Aprobarea Amenajamentului pastoral 2-Pajisti Comuna Turnu Rosu (7,1 MiB, 9 hits)

  74 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,4 KiB, 9 hits)

  73 - Aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu (856,1 KiB, 16 hits)

  72- Aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate (148,8 KiB, 23 hits)

  71 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului Local (2,6 MiB, 20 hits)

  70 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala (1,6 MiB, 17 hits)

  69 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate (3,8 MiB, 56 hits)

  68 - Aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice (739,4 KiB, 17 hits)

  67 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare (5,7 MiB, 25 hits)

  66 - Alegerea presedintelui de sedinta (26,8 KiB, 14 hits)

  65 - Incetarea Contractului de incheiere nr.1667-12.05.2019 (93,2 KiB, 13 hits)

  64 - Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.43-2019 (81,5 KiB, 18 hits)

  63 -Inceperea demersurilor,documentatie si demararea procedurilor pentru refacerea infrastructurii rutiere a DC59 (53,2 KiB, 22 hits)

  62 - Extinderea sistemului de supraveghere video in Comuna Turnu Rosu (125,5 KiB, 19 hits)

  61 - Rectificarea bugetului local trimestrul III -2019 (489,6 KiB, 13 hits)

  60 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,2 KiB, 14 hits)

  59- Desemnarea administratorului SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (57,0 KiB, 18 hits)

  58 - Mandatarea viceprimarului ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei-ECO SISTEM (258,3 KiB, 12 hits)

  57- Mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele Comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Actionarilor (76,6 KiB, 14 hits)

  56 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,9 KiB, 13 hits)

  55 - Aprobarea Statutului Comunei Turnu Rosu (4,8 MiB, 21 hits)

  54 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,7 KiB, 19 hits)

  53 - Aprobarea accesarii schemei de ajutor de stat ' Servicii de silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor' (69,1 KiB, 22 hits)

  52 - Inceperea demersurilor pentru realizarea obiectivului 'Reabilitare cladire Scoala veche- Sebesu de jos' (45,1 KiB, 21 hits)

  51 - Inceperea demersurilor pentru realizarea obiectivului 'Reabilitare cladire Dispensar Turnu Rosu' (44,6 KiB, 20 hits)

  50 - Aderarea comunei Turnu Rosu la Asociatia Monte Fagaras (1,0 MiB, 22 hits)

  49 - Aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei 'ECO SIBIU' (1,6 MiB, 23 hits)

  48 - Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea auditului public intern prin intermediul 'Cibinum' (1,0 MiB, 21 hits)

  47 - Aprobarea organizarii Festivalului ' Hora de la Rusca' Turnu Rosu, sat Sebesul de jos (42,9 KiB, 25 hits)

  46 - Stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica Turnul Rosu (135,7 KiB, 23 hits)

  45 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor saciale si Planul Local de actiune -2019 (540,5 KiB, 25 hits)

  44 - Modificarea si completarea Caietului de sarcini aprobat prin HCL18-28.03.2019 privind inchirierea terenului Lunca Taurilor Sebes Olt (469,1 KiB, 24 hits)

  43 - Aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar Turnu Rosu, semestrul II 2018-2019 (56,3 KiB, 17 hits)

  42 - Aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli Turnu Rosu -2018 (860,3 KiB, 19 hits)

  41 - Numirea noului administrator SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (1,2 MiB, 30 hits)

  40 - Aprobarea bilantului contabi si contul de profit si pierdere 2018-SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (1,9 MiB, 19 hits)

  39 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,0 KiB, 20 hits)

  38 - Actualizare deviz aprovat prin HCL nr.4-2019pentru mosdificare HCL nr.102-2017 privind Implementare proiect Gradinita cu program prelungit (267,2 KiB, 30 hits)

  37 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2019 (328,2 KiB, 23 hits)

  36- Alegerea presedintelui de sedinta (25,6 KiB, 23 hits)

  35 - Aprobarea contului de executie al bugetului Turnul Rosu trimestrul I 2019 (694,7 KiB, 21 hits)

  34 - Aprobarea bugetului consolidat al comunei Turnul rosu (830,1 KiB, 21 hits)

  33 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,6 KiB, 23 hits)

  32 - Modificari HCL NR.101-29.11.2018 privind achizitionarea de serviciiin sprijinul personalului aparatului de specialitate al primarului Turnul Rosu (53,4 KiB, 25 hits)

  31 - Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat al domnului Gomonea Vasile Administrator SC Apa Canal Turnul Rosu (48,9 KiB, 21 hits)

  30 - Compensarea in bani a concediului de odihna al doamnei Luoescu Cristina Elena administrator SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (49,0 KiB, 24 hits)

  29 - Prelungire si modificare contract de inchiriere Nr.934-10.04.2009 spatiu inchiriat Turnul Rosu-SC Nicolo SRL (176,7 KiB, 25 hits)

  28 - Mandatarea primarului ca reprezentant al comunei Turnul Rosu in Adunarea Generala de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu-SC TRACON SRL (60,0 KiB, 26 hits)

  27 - Indexarea impozitelor si taxelor locale precum si speciale 2020 (917,9 KiB, 29 hits)

  26 - Repartizarea excedentului bugetar (36,2 KiB, 24 hits)

  25 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,1 KiB, 20 hits)

  24 - Avizare Strategie de contractare pentru delegarea gestiunii activitatii de operare si sortare Sura Mica- Cisnadie (75,9 KiB, 24 hits)

  23 - Aprobare organigrama,numar de personal si functii ale aparatului de specialitate primar si serviciile Consiliului Local (154,4 KiB, 24 hits)

  22 - Prelungirea Programului de colaborare cu Orasul avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan din Turnul Rosu (104,4 KiB, 20 hits)

  21 - Reorganizarea retelei scolare din comuna Turnul Rosu 2019-2020 (66,8 KiB, 26 hits)

  20 - Numirea administratorului provizoriu SC Apa-Canal Turnul Rosu SRL (676,0 KiB, 24 hits)

  19 - Vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnul Rosu SRL (69,5 KiB, 25 hits)

  18 - Aprobarea inchirierii terenului fanat Lunca Taurilor Sebes Olt apartinand domeniului public Turnul Rosu (384,4 KiB, 26 hits)

  17- Alegerea presedintelui de sedinta (25,7 KiB, 21 hits)

  Plan de actiuni si lucrari de interes local 2019 (62,3 KiB, 42 hits)

  16-Aprobarea aderarii Comunei Turnul Rosu la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara-Cibinum (1,1 MiB, 38 hits)

  15- Modificare si completare Regulament de organizare si functionare-Aparat specialitate al Primarului-TurnuRosu (274,2 KiB, 32 hits)

  14- Alegerea presedintelui de sedinta (27,2 KiB, 29 hits)

  13- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli-SC Apa Canal-Turnul Rosu 2019 (255,8 KiB, 31 hits)

  12- Incetare contract inchiriere nr 1151-16.03.2017-spatiu inchiriat in Sebesul de jos (55,7 KiB, 32 hits)

  11- Aprobare Regulament local pentru stabilire taxa speciala de salubritate- Turnu Rosu (1,4 MiB, 56 hits)

  10- Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 executate catre beneficiarii de ajutor social (104,8 KiB, 31 hits)

  9- Modificare si completare HCL nr 43-2016-constituirea comisiilor de specialitate pe domenii activitate (59,3 KiB, 26 hits)

  8- Modificare si completare HCL nr 40-2016 -constituirea Consiliului local-Turnul Rosu (55,0 KiB, 28 hits)

  7- Validare mandat consilier local Denes Marinela- Consilul local -Turnu Rosu (52,7 KiB, 33 hits)

  6- Incetarea mandatului de consilier -vacandare post de consilier -Consiliul local-Turnu Rosu (46,6 KiB, 25 hits)

  5- Alegerea presedintelui de sedinta (27,8 KiB, 27 hits)

  4- Modificare hotarare-implementarea proiectului Gradinita cu program normal Turnu Rosu-Judetul Sibiu (244,2 KiB, 32 hits)

  3- Alegerea presedintelui de sedinta (26,3 KiB, 28 hits)

  2- Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2018 (41,7 KiB, 33 hits)

  1- Alegerea presedintelui de sedinta (30,2 KiB, 29 hits)

Hotarari ale Consiliului Local Turnu Rosu 2018

  112- Inceperea demersurilor de recuperare a sumelor datorate din raportul de administrare a fondului forestier (54,3 KiB, 43 hits)

  111- Transmiterea spre folosinta gratuita a SNTGN Transgaz SA a terenurilor aflate in domeniul public al comunei Turnu Rosu (326,1 KiB, 57 hits)

  110- Alegerea presedintelui de sedinta (33,5 KiB, 39 hits)

  109- Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2018 (382,9 KiB, 35 hits)

  108- Alocarea sumei de 28 200 lei cu TVA pentru reabilitarea sistemului de colectare si scurgere a apei pluviale la Biserica Ortodoxa- Sfantul Nicolae-Turnul Rosu (45,2 KiB, 34 hits)

  107- Alocarea sumei de 10 000 lei cu TVA pentru reabilitarea si modernizarea acoperisului al Scolii Gimnaziale -Matei Basarab-Turnu Rosu (43,0 KiB, 37 hits)

  106- Alocarea sumei de 42 800 lei cu TVA pentru achizitionare statii de joaca in satul Sebesu de jus si comuna Turnu Rosu (41,4 KiB, 40 hits)

  105-Alegerea presedintelui de sedinta (29,1 KiB, 35 hits)

  104- Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2018 (428,1 KiB, 39 hits)

  103- Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (856,0 KiB, 33 hits)

  102- Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 (837,4 KiB, 83 hits)

  101- Aprobare achizitii de servicii si consultanta in sprijinul personalului de specialitate al primarului comunei Turnu Rosu (45,6 KiB, 36 hits)

  100- Aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Turnu Rosu pentru 2019 - Program anual si Proceduri operationale (3,2 MiB, 92 hits)

  99- Desemnarea responsabilului - protectia datelor pentru SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (46,6 KiB, 36 hits)

  98 - Alocarea sumei de 17 000 lei din bugetul local al Comunei Turnu Rosu pentru acordare cadouri pentru elevi (42,0 KiB, 37 hits)

  97 - Majorare capital social al SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA (55,6 KiB, 37 hits)

  96 - Mandatare primar in adunarea generala ECO Sibiu pentru aprobare incheiere Act aditional nr 2 (456,0 KiB, 39 hits)

  95 - Mandatare primar in adunarea generala ECO Sibiu (2,8 MiB, 42 hits)

  94 - Alegere presedinte de sedinta (30,5 KiB, 41 hits)

  93 - Modificarea organigramei si statului de functii SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (174,7 KiB, 46 hits)

  92 - Alegerea presedintelui de sedinta (30,2 KiB, 40 hits)

  91 - Achizitia lucrarii stiintifice Monografia satului Turnu Rosu (45,3 KiB, 41 hits)

  90 - Rectificarea bugetului local trimiestrul IV 2018 (365,4 KiB, 34 hits)

  89 - Construire grupuri sanitare Parc Comuna Turnu Rosu (322,1 KiB, 51 hits)

  88 - Alegerea presedintelui de sedinta (30,3 KiB, 32 hits)

  87 - Rectificarea bugetului local trimiestrul IV 2018 (70,3 KiB, 35 hits)

  86 - Scoaterea din functiune si valorificare Dacia Logan MCV (2,9 MiB, 104 hits)

  85 - Desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliulde Admin al Scolii Matei Basarab Turnu Rosu (47,7 KiB, 31 hits)

  84 - Desemnarea reprezentantului admin publice locale in Consiliulde Admin al Scolii Matei Basarab Turnu Rosu (46,5 KiB, 45 hits)

  83 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,1 KiB, 33 hits)

  82 - Rectificare buget local trimestrul IV 2018 (402,2 KiB, 34 hits)

  81 - Amenajare grupuri sanitare Camin Cultural Regele Mihai I Turnu Rosu (240,2 KiB, 41 hits)

  80 - Construire monument decorativ Turnu Rosu si Sebesul de Sus (197,2 KiB, 39 hits)

  79 - Alegerea presedintelui de sedinta (29,2 KiB, 50 hits)

  78 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa (81,9 KiB, 40 hits)

  77 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa (153,3 KiB, 42 hits)

  76 - Extinderea retelei electrice din Sebesul de Jos (42,5 KiB, 39 hits)

  75 - Desemnarea administratorului Apa-Canal TR SRL sa opereze in Registrul de evidenta al salariilor (51,0 KiB, 41 hits)

  74 - Majorarea salariului drei Lazar Nicoleta (46,0 KiB, 42 hits)

  73 - Rectificare bugetului local pe trimestrul IV 2018 (425,4 KiB, 34 hits)

  72 - Alegerea presedintelui de sedinta.pdf (28,4 KiB, 34 hits)

  71 - Alegerea presedintelui de sedinta (29,2 KiB, 34 hits)

  70 - Contractul de delegare alimentare cu apa si canalizare (86,6 KiB, 33 hits)

  69 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,4 KiB, 34 hits)

  68 - Strategia anuala de achizitii publice (604,7 KiB, 51 hits)

  67 - Planul de ocupare al functiilor publice (81,9 KiB, 35 hits)

  66 - Aprobarea regulamentului privind imbunatatirea (1,2 MiB, 58 hits)

  65 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa (97,9 KiB, 40 hits)

  64 - Gradinita cu program normal Turnu Rosu (219,3 KiB, 42 hits)

  63 - Rectificare buget trim III 2018 (376,0 KiB, 35 hits)

  62 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,7 KiB, 35 hits)

  61 - Implementare proiect Dotare serviciu social si educational (1,2 MiB, 110 hits)

  60 - Infintarea Centrului Suport Comunitar Multifunctional (401,6 KiB, 49 hits)

  59 - Delegare presedintelui de sedinta (28,6 KiB, 33 hits)

  58 - Dotare serviciu social si educational Turnu Rosu (39,6 KiB, 39 hits)

  57 - Construire capela Turnu Rosu (199,3 KiB, 56 hits)

  56 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa (69,2 KiB, 42 hits)

  55 - Regulament autorizare activitatilor comerciale (512,6 KiB, 36 hits)

  54 - Numire administrator nou Apa Canal (892,0 KiB, 39 hits)

  53 - Alegere presedinte consiliu (32,4 KiB, 35 hits)

  52 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2018 (401,0 KiB, 42 hits)

  51 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,0 KiB, 42 hits)

  50 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa, a modului si a pretului de vanzare directa la populatie (89,5 KiB, 61 hits)

  49 - Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa-Cana Turnu Rosu SRL (83,9 KiB, 39 hits)

  48 - Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului (185,2 KiB, 48 hits)

  47 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2018 (164,0 KiB, 43 hits)

  46 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,4 KiB, 34 hits)

  45 - Numirea administratorului provizoriu al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (56,8 KiB, 44 hits)

  44 - Vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL si organizarea concursului de ocupare a postului (69,6 KiB, 41 hits)

  43 - Numirea unei comisii de analiza si verificare a raporturilor juridice si financiare intre UAT Turnu Rosu si SC HLV Transilvania SRL (57,8 KiB, 40 hits)

  42 - Stabilirea unor masuri privind liberul acces la informatiile de interes public (544,1 KiB, 52 hits)

  41 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa, a modului si a pretului de vanzare directa la populatie (95,9 KiB, 48 hits)

  40 - Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2017 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,1 MiB, 44 hits)

  39 - Aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (338,1 KiB, 42 hits)

  38 - Rectificarea bugetului local pe trimestrele II, III si IV anul 2018 (68,6 KiB, 37 hits)

  37 - Alegerea presedintelui de sedinta (26,8 KiB, 38 hits)

  36 - Alegerea presedintelui de sedinta (26,6 KiB, 48 hits)

  35 - Stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru pompierii voluntari ai Serviciului pentru Situatii de Urgenta (49,0 KiB, 40 hits)

  34 - Modificarea Contractului de inchiriere pentru spatiul cu destinatie de cabinet stomatologic (76,0 KiB, 38 hits)

  33 - Aprobarea Statutului si regulamentelor de organizare si functionare ale Caminelor Culturale din comuna Turnu Rosu (2,6 MiB, 42 hits)

  32 - Atribuirea denumirii "Regele Mihai I" Caminului Cultural Turnu Rosu (39,2 KiB, 37 hits)

  31 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,2 KiB, 36 hits)

  30 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2018 (346,9 KiB, 39 hits)

  29 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,1 KiB, 37 hits)

  28 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala (602,4 KiB, 49 hits)

  27 - Aprobarea organigramei, numarului de personal si statutul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor subordonate Consiliului Local (184,9 KiB, 46 hits)

  26 - Reorganizarea retelei scolare pentru anul 2018-2019 (63,2 KiB, 40 hits)

  25 - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2018 al Districtului Turnu Rosu - Regia Publica Locala Ocolul Silvic Dealul Sibiului R.A. (163,8 KiB, 51 hits)

  24 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul I, II, III si IV pe anul 2018 (231,8 KiB, 45 hits)

  23 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,0 KiB, 41 hits)

  22- Valorificarea masei lemnoase pentru 2018 (96,2 KiB, 42 hits)

  21- Aprobare buget cheltuieli si venituri Sc Apa Canal Turnu Rosu 2018 (286,7 KiB, 34 hits)

  20 - Stabilire salariu de baza Inspactor debutant (45,6 KiB, 31 hits)

  19- rectificare buget local 2018 (70,0 KiB, 31 hits)

  18 Alegerea presedintelui de sedinta 22 februarie2018 (28,1 KiB, 32 hits)

  17 - Modificari proiect retele hidroedilitare (12,6 MiB, 55 hits)

  16- Alegerea presedintelui de sedinta 7 februarie 2018 (28,3 KiB, 27 hits)

  15 - Mandat primar in relatia cu A.D.I. ECO (518,6 KiB, 38 hits)

  14 - Actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 (859,8 KiB, 41 hits)

  13 - Stabilirea salariilor personalului SC Apa Canal (714,6 KiB, 46 hits)

  12 - Stabilirea salariilor functionarilor (812,7 KiB, 46 hits)

  11 - Bugetul consolidat pe anul 2018 (6,9 MiB, 45 hits)

  10 - Repartizarea excedentului bugetar (416,5 KiB, 45 hits)

  9 - Alegere presedinte sedinta (254,8 KiB, 42 hits)

  8 - Aprobarea planului de aparare contra inundatiilor (691,2 KiB, 44 hits)

  7 - Parteneriat Ocol Silvic (482,1 KiB, 45 hits)

  6 - Inchiriere spatiu farmacie (2,8 MiB, 70 hits)

  5 - Reziliere contract de inchiriere (654,8 KiB, 46 hits)

  4 - Revocarea HCL 2/2018 (536,0 KiB, 63 hits)

  3 - Alegere presedinte sedinta (258,1 KiB, 38 hits)

  2 - Reziliere contract de inchiriere (532,9 KiB, 53 hits)

  1 - Alegere presedinte sedinta (305,8 KiB, 35 hits)

Hotarari ale Consiliului Local Turnu Rosu 2017

  Hotarari 2017 (73,8 MiB, 117 hits)

Arhiva documentelor

  Hotararile Consiliului Local - an 2016 (38,1 MiB, 78 hits)

  Hotararile Consiliului Local - an 2015 (36,8 MiB, 59 hits)

  Hotararile Consiliului Local - an 2014 (57,7 MiB, 80 hits)

  Hotararile Consiliului Local - an 2013 (160,4 MiB, 31 hits)

  Hotararile Consiliului Local - an 2012 (94,1 MiB, 80 hits)

  Hotararile Consiliului Local - an 2011 (25,2 MiB, 52 hits)

Turnu Rosu
12°
ploaie ușoară
humidity: 93%
wind: 3m/s W
H 11 • L 7
9°
Fri
11°
Sat
10°
Sun
8°
Mon
Weather from OpenWeatherMap

Articole recente