Hotărârile autorității deliberative

Anul 2020

  Hotararea nr.29 privind suspendarea desfasurarii concursului pentru postul vacant de administrator (65,3 KiB, 21 hits)

  Hotararea nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,3 KiB, 15 hits)

  Hotararea nr 27 privind vacantarea postului de electromecanic Statia de tratare Sebesu de Jos-SC Apa-Canal Turnu Rosu (142,3 KiB, 28 hits)

  Hotararea nr 26 privind atribuirea directa sau licitatia publicaa suprafetelor libere din categoria pajisti (1,5 MiB, 25 hits)

  Hotararea nr 24 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pentru anul 2020. (834,8 KiB, 24 hits)

  Hotararea nr 23 privind reorganizarea retelei scolare din Turnul Rosu pentru anul scolar 2020-2021 (76,0 KiB, 22 hits)

  Hotararea nr 22 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat (60,4 KiB, 18 hits)

  Hotararea nr 21 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local -2019 (614,1 KiB, 19 hits)

  Hotararea nr 20 privind aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu (846,7 KiB, 20 hits)

  Hotararea nr 19 privind repartizarea excedentului bugetar (38,0 KiB, 21 hits)

  Hotararea nr 18 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 20 hits)

  Hotararea nr 17 privind alegerea vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (58,0 KiB, 19 hits)

  Hotararea nr 16 privind modificarea și HCL 11-2019 privind stabilirea taxei de salubritate la nivelul comunei Turnu Roșu. (101,1 KiB, 20 hits)

  Hotararea nr 15 privind aprobarea racordării la rețeaua de distribuție electrică a gospodăriilor locuite de familii (91,6 KiB, 18 hits)

  Hotararea nr 14 privind începerea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții -Reabilitare clădire Dispensar Turnu Roșu (50,6 KiB, 21 hits)

  Hotararea nr 13 privind vacantarea postului de referent-administrator pentru Caminele Culturale, Cluburi Muzeul și Sala fitness a Comunei Turnu Rosu (69,4 KiB, 37 hits)

  Hotararea nr 12 privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statutul de functii al aparatului de specialitate al primarului si alserviciilor CL (153,0 KiB, 18 hits)

  Hotararea nr 11 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 (121,0 KiB, 17 hits)

  Hotararea nr 10 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Turnu Rosu (3,0 MiB, 19 hits)

  Hotararea nr 9 privind modificarea si completarea HCL nr.43-6-2016 (58,0 KiB, 18 hits)

  Hotararea nr 8 privind modificarea si completarea HCL nr.40-3-2016 (64,0 KiB, 20 hits)

  Hotararea nr 7 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Sima Dorin (66,4 KiB, 19 hits)

  Hotararea nr 6 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Niculescu Horia-Radu si vacantarea unui post de consilier (56,4 KiB, 19 hits)

  Hotararea nr 5 privind alegerea presedintelui de sedinta (26,5 KiB, 18 hits)

  Hotararea nr 4 privind ajustarea tarifelor de salubritate (105,3 KiB, 33 hits)

  Hotararea nr 3 privind alegerea presedintelui de sedinta (24,8 KiB, 52 hits)

  Hotararea nr 2 privind acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare la final 2019 (41,5 KiB, 25 hits)

  Hotararea nr 1 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 30 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente