Arhiva 2020

  Hotararea 96 privind inchirierea spatiului cu destinatie cabinet medical in Turnu Rosu 556 in cadrul Centrului Medico-Social (188,1 KiB, 602 hits)

  Hotararea 95 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL trimestrul IV 2020 (808,2 KiB, 520 hits)

  Hotararea 94 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020 (74,4 KiB, 452 hits)

  Hotararea 93 privind alegerea presedintelui de sedinta (98,2 KiB, 422 hits)

  Hotararea 92 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL trimestrul IV 2020 (828,6 KiB, 455 hits)

  Hotararea 91 privind scoaterea din functionare si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Turnu Rosu (665,8 KiB, 462 hits)

  Hotararea 90 privind mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Societatii GOA (65,3 KiB, 464 hits)

  Hotararea 89 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de functii si al numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Turnu Rosu (173,2 KiB, 487 hits)

  Hotararea 88 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020 (453,7 KiB, 453 hits)

  Hotararea 87 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de SC GOA SA (83,9 KiB, 655 hits)

  Hotararea 86 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 (747,3 KiB, 466 hits)

  Hotararea 85 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Turnu Rosu pentru anul 2021, a Programului anual de achizitii publice si a Procedurii operationale privind achizitiile d (2,8 MiB, 532 hits)

  Hotararea 84 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarab Turnu Rosu (48,8 KiB, 450 hits)

  Hotararea 83 privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarab Turnu Rosu (48,6 KiB, 427 hits)

  Hotararea 82 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul III 2020 (463,1 KiB, 501 hits)

  Hotararea 81 privind alegerea presedintelui de sedinta (65,8 KiB, 584 hits)

  Hotararea 80 privind incetarea contractului de inchiriere si comodat Medicina de familie Vitan SRL (137,4 KiB, 530 hits)

  Hotararea 79 privind alegerea presedintelui de sedinta (66,6 KiB, 492 hits)

  Hotararea 78 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Turnu Rosu (63,8 KiB, 441 hits)

  Hotararea 77 privind alegerea viceprimarului Comunei Turnu Rosu (51,1 KiB, 516 hits)

  Hotararea 76 privind alegerea presedintelui de sedinta (87,3 KiB, 575 hits)

  Hotărârea 75 - privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. (84,5 KiB, 474 hits)

  Hotărârea 74 - privind constituirea la nivelul UATC Turnu Roșu a unui grup de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora (83,2 KiB, 511 hits)

  Hotărârea 73 - privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 (90,5 KiB, 466 hits)

  Hotărârea 72 - privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turnu Rosu (71,4 KiB, 490 hits)

  Hotărârea 71 - privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei cu TVA Parohiei Ortodoxe Sebeșu de Jos (52,2 KiB, 461 hits)

  Hotărârea 70 - privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei cu TVA Parohiei Ortodoxe Turnu Rosu (53,4 KiB, 504 hits)

  Hotărârea 69 -privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei cu TVA Școlii Gimnaziale ,,Matei Basarab,, Turnu Rosu (56,7 KiB, 455 hits)

  Hotărârea 68 - privind alegerea președintelui de ședință (33,2 KiB, 486 hits)

  Hotărârea 67- privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 793 - 12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN (58,6 KiB, 492 hits)

  Hotărârea 66-privind rectificarea bugetului local trimestru III al anului 2020 (327,5 KiB, 499 hits)

  Hotărârea 65- privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 795 -12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN (54,4 KiB, 482 hits)

  Hotărârea 64-privind aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier al comunei Turnu Roșu cu RPL Ocolul Silvic ,,Dealul Sibiului,, RA (99,8 KiB, 535 hits)

  Hotărârea 63-privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământ preuniversitar de stat din Comuna Turnu Roșu (65,7 KiB, 592 hits)

  Hotărârea 62-privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pe trimestrul III al anului 2020 (715,7 KiB, 467 hits)

  Hotărârea 61-privind alegerea președintelui de ședință (32,9 KiB, 463 hits)

  Hotărâre nr. 60 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 (376,8 KiB, 486 hits)

  Hotărâre nr. 59 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr.9 din 10.02.2017 privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului situat în satul Sebeșu de Jos, nr.340, județul Sibiu (49,8 KiB, 516 hits)

  Hotărâre nr. 58 privind modificarea Contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, sat Turnu Roșu și a Contractului de comodat, sat Sebeșu de Jos (174,5 KiB, 523 hits)

  Hotărâre nr. 57 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul II al anului 2020 (420,3 KiB, 631 hits)

  Hotărâre nr. 56 privind alegerea președintelui de ședință (33,0 KiB, 442 hits)

  Hotarare nr.55 privind reactualizarea Comitetului local pentru situații de urgență, a Centrului operativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare (379,4 KiB, 653 hits)

  Hotarare nr.54 privind rectificarea bugetara pe trimestrul II al anului 2020 (87,2 KiB, 655 hits)

  Hotarare nr.53 de modificare si completare a Hotărârii nr.41 de începere a demersurilor necesare în vederea realizării obiectivului de investiții Turnu Rosu (87,0 KiB, 512 hits)

  Hotarare nr.52 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru concesionare gestiune statie de sortare si compostare (16,9 MiB, 541 hits)

  Hotarare nr.51 privind implementare SNEP online a obligatiilor de plata (81,6 KiB, 548 hits)

  Hotărâre nr.50 privind acordarea unui sprijin financiar pentru serviciile oferite de bone (533,7 KiB, 516 hits)

  Hotărâre nr.49 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare (68,4 KiB, 510 hits)

  Hotarare nr.48 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,1 KiB, 527 hits)

  Hotararea nr.47 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2020 (91,6 KiB, 616 hits)

  Hotararea nr.46 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit aferente semestrului II al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat (60,6 KiB, 520 hits)

  Hotararea nr.45 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,2 MiB, 500 hits)

  Hotararea nr.44 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,3 KiB, 486 hits)

  Hotararea nr.43 privind avizarea Strategiei de contractare , Studiul de Fundamentare , Studiul de Oportunitate si a Documentatiei de atribuire (96,9 KiB, 549 hits)

  Hotararea nr.42 privind mandatarea primarului comunei Turnu Rosu ca reprezentant al comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu (76,0 KiB, 492 hits)

  Hotararea nr.41 privind inceperea demersurilor in vederea realizarii obiectivului de investitii “Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Turnu Rosu , judetul Sibiu” (162,4 KiB, 631 hits)

  Hotararea nr.40 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul I al anului 2020 (417,9 KiB, 514 hits)

  Hotararea nr.39 privind numirea noului administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL si revocarea administratorului provizoriu (936,2 KiB, 774 hits)

  Hotararea nr.38 privind indexarea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale pe anul 2021 prin indexarea cu rata inflatiei de 3,8% (722,5 KiB, 520 hits)

  Hotararea nr.37 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,2 KiB, 500 hits)

  Hotararea nr.36 privind vacantarea postului de electromecanic la Statia de captare si tratare apa din Sebesu de Jos a S.C. Apa Canal Turnu Rosu S.R.L (184,3 KiB, 495 hits)

  Hotararea nr.35 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,2 KiB, 497 hits)

  Hotararea nr.34 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Turnu Rosu (77,5 KiB, 494 hits)

  Hotararea nr.33 privind aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate (162,0 KiB, 481 hits)

  Hotararea nr.32 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1548-12.04.2017 incheiat intre Comuna Turnu Rosu si SC Dentex SRL (82,6 KiB, 728 hits)

  Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pe trimestrul I al anului 2020 (258,6 KiB, 472 hits)

  Hotararea nr.30 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,6 KiB, 656 hits)

  Hotararea nr.29 privind suspendarea desfasurarii concursului pentru postul vacant de administrator (65,3 KiB, 526 hits)

  Hotararea nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,3 KiB, 621 hits)

  Hotararea nr 27 privind vacantarea postului de electromecanic Statia de tratare Sebesu de Jos-SC Apa-Canal Turnu Rosu (142,3 KiB, 501 hits)

  Hotararea nr 26 privind atribuirea directa sau licitatia publicaa suprafetelor libere din categoria pajisti (1,5 MiB, 641 hits)

  Hotararea nr 24 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pentru anul 2020. (834,8 KiB, 546 hits)

  Hotararea nr 23 privind reorganizarea retelei scolare din Turnul Rosu pentru anul scolar 2020-2021 (76,0 KiB, 507 hits)

  Hotararea nr 22 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat (60,4 KiB, 506 hits)

  Hotararea nr 21 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local -2019 (614,1 KiB, 531 hits)

  Hotararea nr 20 privind aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu (846,7 KiB, 558 hits)

  Hotararea nr 19 privind repartizarea excedentului bugetar (38,0 KiB, 520 hits)

  Hotararea nr 18 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 493 hits)

  Hotararea nr 17 privind alegerea vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (58,0 KiB, 490 hits)

  Hotararea nr 16 privind modificarea și HCL 11-2019 privind stabilirea taxei de salubritate la nivelul comunei Turnu Roșu. (101,1 KiB, 521 hits)

  Hotararea nr 15 privind aprobarea racordării la rețeaua de distribuție electrică a gospodăriilor locuite de familii (91,6 KiB, 517 hits)

  Hotararea nr 14 privind începerea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții -Reabilitare clădire Dispensar Turnu Roșu (50,6 KiB, 527 hits)

  Hotararea nr 13 privind vacantarea postului de referent-administrator pentru Caminele Culturale, Cluburi Muzeul și Sala fitness a Comunei Turnu Rosu (69,4 KiB, 658 hits)

  Hotararea nr 12 privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statutul de functii al aparatului de specialitate al primarului si alserviciilor CL (153,0 KiB, 533 hits)

  Hotararea nr 11 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 (121,0 KiB, 492 hits)

  Hotararea nr 10 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Turnu Rosu (3,0 MiB, 720 hits)

  Hotararea nr 9 privind modificarea si completarea HCL nr.43-6-2016 (58,0 KiB, 532 hits)

  Hotararea nr 8 privind modificarea si completarea HCL nr.40-3-2016 (64,0 KiB, 555 hits)

  Hotararea nr 7 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Sima Dorin (66,4 KiB, 614 hits)

  Hotararea nr 6 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Niculescu Horia-Radu si vacantarea unui post de consilier (56,4 KiB, 545 hits)

  Hotararea nr 5 privind alegerea presedintelui de sedinta (26,5 KiB, 526 hits)

  Hotararea nr 4 privind ajustarea tarifelor de salubritate (105,3 KiB, 567 hits)

  Hotararea nr 3 privind alegerea presedintelui de sedinta (24,8 KiB, 476 hits)

  Hotararea nr 2 privind acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare la final 2019 (41,5 KiB, 578 hits)

  Hotararea nr 1 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 657 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente