Arhiva 2021

  Hotararea 107 privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului și serviciile subordonate Consiliului local (177,4 KiB, 175 hits)

  Hotararea 106 privind alegerea președintelui de ședință (56,5 KiB, 135 hits)

  Hotararea 105 privind modificarea contractului de închiriere 1376 - 2018 pentru imobilul cu destinație spatiu comercial - Sebeșu de Jos 178 (106,4 KiB, 154 hits)

  Hotararea 104 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV - 2021 (495,8 KiB, 109 hits)

  Hotararea 103 privind aprobarea modificării contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier al comunei Turnu Roșu cu RPL Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA - 3673-2019 (135,5 KiB, 165 hits)

  Hotararea 102 privind susținerea cheltuielilor neeligibile rezultate în urma aplicării prevederilor OG 15-2021 pentru proiectul Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roșu, județul Sibiu (109,3 KiB, 115 hits)

  Hotararea 101 privind susținerea cheltuielilor neeligibile rezultate în urma aplicării prevederilor OG 15-2021 pentru proiectul Reabilitare străzi, comuna Turnu Roșu, județul Sibiu (107,6 KiB, 389 hits)

  Hotararea 100 privind modificarea HCL 48-2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului (101,2 KiB, 126 hits)

  Hotararea 99 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Turnu Roșu pentru anul 2022, a Programului Anual de Achiziții Publice și a procedurii operaționale privind achizițiile d (3,1 MiB, 146 hits)

  Hotararea 98 privind rectiifcarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apă-Canal Turnu Roșu SRL pe trimestrul IV - 2021 (816,3 KiB, 365 hits)

  Hotararea 97 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale (776,0 KiB, 121 hits)

  Hotararea 96 privind alegerea președintelui de ședință (56,0 KiB, 123 hits)

  Hotararea 95 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV - 2021 (123,9 KiB, 124 hits)

  Hotararea 94 privind alegerea președintelui de ședință (57,1 KiB, 118 hits)

  Hotararea 93 privind rectificarea bugetului local (125,0 KiB, 108 hits)

  Hotararea 92 privind aprobarea Regulamentului de acordare a materialului lemnos către populația comunei Turnu Roșu (494,7 KiB, 191 hits)

  Hotararea 91 privind desemnarea reprezentantului administrației publice locale în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Matei Basarab Turnu Roșu (69,1 KiB, 387 hits)

  Hotararea 90 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Roșu în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Matei Basarab Turnu Roșu (71,6 KiB, 110 hits)

  Hotararea 89 privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei Turnu Roșu pentru trimestrul III - 2021 (541,2 KiB, 107 hits)

  Hotararea 88 privind alegerea președintelui de ședință (56,7 KiB, 114 hits)

  Hotararea 87 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare clădire și schimbare de destinație în Dispensar Medical Rural, sat Sebeșu de Jos (111,7 KiB, 135 hits)

  Hotararea 86 privind predarea către MDLPA prin CNI a amplasamentului situat în comuna Turnu Roșu în vederea obiectivului Reabilitare clădire și schimbare de destinație în Dispensar Medical Rural, sat (105,5 KiB, 119 hits)

  Hotararea 85 privind alegerea președintelui de ședință (56,1 KiB, 122 hits)

  Hotărârea 84 privind desemnarea reprezentantului CL in comisia de evaluare a probei de interviu director scoala (74,7 KiB, 214 hits)

  Hotărârea 83 privind modificarea HCL 46-2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale - 2022 (185,4 KiB, 225 hits)

  Hotărârea 82 privind alegerea presedintelui de sedinta (57,6 KiB, 184 hits)

  Hotărârea 81 privind aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa, a modului si a pretului de vanzare directa la populatie (129,3 KiB, 216 hits)

  Hotărârea 80 privind aprobarea prelungirii perioadei de schimbare a destinatiei imobilului Scoala veche Sebesu de Jos în Dispensar medical rural (86,4 KiB, 172 hits)

  Hotărârea 79 privind alegerea presedintelui de sedinta (54,6 KiB, 191 hits)

  Hotărârea 78 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general pentru proiectul Reabilitare strazi - Turnu Rosu (662,2 KiB, 196 hits)

  Hotărârea 77 privind rectificarea bugetului local trim III 2021 (109,0 KiB, 283 hits)

  Hotărârea 76 privind atestare apartenenta la domeniul privat al comunei - drum spre Rusca Sebesu de Jos (3,0 MiB, 204 hits)

  Hotărârea 75 privind modificarea HCL 32-2021 pentru continuarea prestarii serviciului salubrizare de catre SC GOA SA (111,2 KiB, 235 hits)

  Hotărârea 74 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu trim III 2021 (824,2 KiB, 174 hits)

  Hotărârea 73 privind aprobare cont de executie trim II 2021 (534,0 KiB, 183 hits)

  Hotărârea 72 privind alegerea presedintelui de sedinta (55,2 KiB, 400 hits)

  Hotărârea 71 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2021 (529,2 KiB, 212 hits)

  Hotărârea 70 privind implementarea proiectului ”Achiziționare utilaje și echipamente întreținere spații verzi Comuna Turnu Roșu Județul Sibiu” (562,9 KiB, 321 hits)

  Hotărârea 69 privind alegerea presedintelui de sedinta (52,9 KiB, 219 hits)

  Hotărârea 68 privind modificarea si completarea HCL 46 din 2019 pentru stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazuri de violenta domestica (82,9 KiB, 243 hits)

  Hotărârea 67 privind aprobarea Planului de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase (3,5 MiB, 765 hits)

  Hotărârea 66 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului local (172,7 KiB, 209 hits)

  Hotărârea 65 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse de merit acordate elevilor in semestrul II 2020-2021 (91,1 KiB, 424 hits)

  Hotărârea 64 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse sociale acordate elevilor in semestrul II 2020-2021 (88,5 KiB, 199 hits)

  Hotărârea 63 privind alegerea presedintelui de sedinta (50,9 KiB, 207 hits)

  Hotărârea 62 privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare numarul 795 din 12.10.2017, de la FNGCIMM SA IFN - proiect Reabilitare strazi TR (59,8 KiB, 211 hits)

  Hotărârea 61 privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare numarul 793 din 12.10.2017, de la FNGCIMM SA IFN - proiect Modernizare retele hidroedilitare TR (60,1 KiB, 261 hits)

  Hotărârea 60 privind alegerea presedintelui de sedinta (50,3 KiB, 229 hits)

  Hotărârea 59 privind inchirierea prin licitatie publica, a unui imobil situat in Turnu Rosu la numarul 91 (1,6 MiB, 251 hits)

  Hotărârea 58 privind aprobarea trecerii unui teren din administrarea CJ Sibiu in administrarea CL Turnu Rosu (87,0 KiB, 237 hits)

  Hotărârea 57 privind revocarea Hotararii 40 din 2021 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al Judetului Sibiu in domeniul public al comunei (88,1 KiB, 382 hits)

  Hotărârea 56 privind aprobarea marcarii masei lemnoase din Unitatea de Productie Turnu Rosu, in vederea valorificarii prin vanzarea catre populatie (119,5 KiB, 258 hits)

  Hotărârea 55 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pe trimestrul I al anului 2021 (786,5 KiB, 234 hits)

  Hotărârea 54 privind alegerea presedintelui de sedinta (57,7 KiB, 219 hits)

  Hotărârea 53 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului local (154,8 KiB, 249 hits)

  Hotărârea 52 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Turnu Rosu (2,4 MiB, 284 hits)

  Hotărârea 51 privind alegerea presedintelui de sedinta (52,6 KiB, 197 hits)

  Hotărârea 50 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a cainilor fara stapan (272,8 KiB, 254 hits)

  Hotărârea 49 privind darea in administrare a unei suprafete de 3mp din sarpanta imobilului Primarie Turnu Rosu, catre Administratia Nationala Apele Romane pentru amplasarea unei sirene (787,9 KiB, 223 hits)

  Hotărârea 48 privind modificarea HCL 91 din 2021 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei (107,6 KiB, 201 hits)

  Hotărârea 47 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,2 MiB, 253 hits)

  Hotărârea 46 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 (754,4 KiB, 226 hits)

  Hotărârea 45 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul I al anului 2021 (423,3 KiB, 207 hits)

  Hotărârea 44 privind alegerea presedintelui de sedinta (53,0 KiB, 240 hits)

  Hotărârea 43 privind aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu pe anul 2021 (1,4 MiB, 206 hits)

  Hotărârea 47 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,2 MiB, 237 hits)

  Hotărârea 41 privind transmiterea fără plată din proprietatea privată a Comunei în proprietatea Parohiei Ortodoxe Turnu Roșu (158,7 KiB, 458 hits)

  Hotărârea 40 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al județului în domeniul public al comunei (100,0 KiB, 366 hits)

  Hotărârea 39 privind avizarea Strategiei de contactare, Studiilor de Fundamentare și Oportunitate și a documentației de atribuire ADI Eco Sibiu (129,9 KiB, 461 hits)

  Hotărârea 38 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Comunei Turnu Roșu - 2021 (86,0 KiB, 268 hits)

  Hotărârea 37 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții Reabilitare clădire și schimbare destinație ăn dispensar medical SJ (233,5 KiB, 312 hits)

  Hotărârea 36 privind prelungirea Protocolului de colaborare cu Orașul Avrig pentru gestionarea câinilor fără stăpân (305,6 KiB, 316 hits)

  Hotărârea 35 privind alegerea președintelui de ședință (56,7 KiB, 295 hits)

  Hotărârea 34 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare (476,7 KiB, 351 hits)

  Hotărârea 33 privind alegerea președintelui de ședință (31,7 KiB, 362 hits)

  Hotararea 32 privind continuarea prestarii serviciului public de salubrizare al comunei Turnu Rosu de catre SC GOA SA (76,8 KiB, 374 hits)

  Hotararea 31 privind alegerea presedintelui de sedinta (31,1 KiB, 326 hits)

  Hotararea 30 privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la PUZ si construire casa de vacanta si anexa zona Valea Ruscai in sat Sebesu de Jos (194,0 KiB, 297 hits)

  Hotararea 29 privind reorganizarea retelei scolare din comuna Turnu Rosu pentru anul scolar 2021-2022 (78,3 KiB, 369 hits)

  Hotararea 28 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pentru anul 2021 (834,0 KiB, 331 hits)

  Hotararea 27 privind darea in folosinta gratuita a imobilului compus din teren si constructii situat in comuna Turnu Rosu nr.75 catre Parohia Ortodoxa Romana Turnu Rosu (357,6 KiB, 506 hits)

  Hotararea 26 privind aprobarea organigramei numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate consiliului local (153,6 KiB, 540 hits)

  Hotararea 25 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei a imobilului Parohiei Ortodoxe Romane Turnu Rosu (127,9 KiB, 364 hits)

  Hotararea 24 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1286 - 2018 - incheiat intre com. Turnu Rosu si SC Alania Pharm SRL pentru spatiul cu destinatie farmacie (101,1 KiB, 335 hits)

  Hotararea 23 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit aferente semestrului I an scolar 2020-2021 (36,6 KiB, 612 hits)

  Hotararea 22 privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG si RLU al comunei (84,6 KiB, 318 hits)

  Hotararea 21 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului comunei pe anul 2020 (603,2 KiB, 285 hits)

  Hotararea 20 privind alegerea presedintelui de sedinta (37,9 KiB, 431 hits)

  Hotărârea 19 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 793 din 12.10.20217 de la FNGCIMM SA IFN - proiect ”Modernizare rețele hidroedilitare Comuna Turnu Roșu (64,6 KiB, 380 hits)

  Hotărârea 18 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 795 din 12.10.20217 de la FNGCIMM SA IFN - proiect ”Reabilitare străzi în Comuna Turnu Roșu (65,5 KiB, 557 hits)

  Hotărârea 17 privind alegerea președintelui de ședință (30,8 KiB, 314 hits)

  Hotărârea 16 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date imobil pentru terenul cu nr cadastral 102743 - parcela 2299 și parcela 2303 aparținând domeniului public al UAT (123,8 KiB, 375 hits)

  Hotărârea 15 privind aprobarea documentației cadastarle de actualizare date imobil pentru terenul înscris în CF 100639 nr. top. 6051 aparținând domeniului public al UAT (113,3 KiB, 321 hits)

  Hotărârea 14 privind alegerea președintelui de ședință (31,8 KiB, 350 hits)

  Hotărârea 13 privind modificarea și completarea HCL 11 din 2019 pentru aprobarea Regulamentului local pentru stabilirea taxei de salubrizare la nivelul Comunei Turnu Roșu (110,1 KiB, 651 hits)

  Hotărârea 12 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (43,3 KiB, 356 hits)

  Hotărârea 11 privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinație magazin - Sebeșu de Jos nr. 178 - Comuna Turnu Roșu (1,5 MiB, 359 hits)

  Hotărârea 10 privind începerea demersurilor în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru demararea procedurilor de achiziție publică de refacere a infrastructurii rutiere și reabilitar (79,4 KiB, 330 hits)

  Hotărârea 9 privind începerea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții ”Creare zonă de agrement - zona Albia Veche a Oltului în Comuna Turnu Roșu Județul Sibiu” (47,4 KiB, 378 hits)

  Hotărârea 8 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local - executate de beneficiarii de ajutor social cf. legii 416 - 2001 (142,2 KiB, 330 hits)

  Hotărârea 7 privind Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turnu Roșu aprobat prin HCL 69 - 25.07.2019 (219,1 KiB, 337 hits)

  Hotărârea 6 privind desemnarea domnului Ronai Mihai ca responsabil protecția datelor pentru SC Apă Canal Turnu Roșu SRL (57,5 KiB, 403 hits)

  Hotărârea 5 privind modificarea și completarea HCL nr. 55 din 2020 (75,3 KiB, 313 hits)

  Hotărârea 4 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse sociale acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Turnu Roșu în semestrul I al anului școlar 2020 - 2021 (64,5 KiB, 306 hits)

  Hotărârea 3 privind alergerea președintelui de ședință (32,8 KiB, 340 hits)

  Hotărârea 2 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat la finele anului 2020 (44,1 KiB, 352 hits)

  Hotărârea 1 privind alegerea președintelui de ședință (33,5 KiB, 348 hits)

 

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente