Arhiva 2023

Anul 2023

  Registru proiecte și hotărâri 2023 (1,4 MiB, 61 hits)

  Registru hotărâri 2023 (1,5 MiB, 59 hits)

  Registru evidență proiecte de hotărâri 2023 (1,6 MiB, 64 hits)

  HCL 129 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2023 (566,6 KiB, 80 hits)

  HCL 128 privind alegerea președintelui de ședință (65,1 KiB, 68 hits)

  HCL 127 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2023 (142,2 KiB, 85 hits)

  HCL 126 privind numirea administratorului provizoriu al SC Apa-Canal Turnu Roșu SRL (973,0 KiB, 41 hits)

  HCL 125 pentru completarea HCL 31-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual (190,8 KiB, 72 hits)

  HCL 124 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului local (141,5 KiB, 88 hits)

  HCL 123 privind aprobarea modificării datelor cadastrale în vederea dezmembrării unor imobile-străzi aparținând domeniului public al UATC Turnu Roșu (2,0 MiB, 80 hits)

  HCL 122 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei, pentru anul 2024, a Programului anual de achiziții publice și a Procedurii operaționale privind achizițiile directe (3,1 MiB, 82 hits)

  HCL 121 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Turnu Roșu (114,5 KiB, 90 hits)

  HCL 120 pentru modificarea HCL 12-2022 privind aprobarea Regulamentului -cadru de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare (115,7 KiB, 74 hits)

  HCL 119 privind alegerea președintelui de ședință (62,4 KiB, 75 hits)

  HCL 118 privind împuternicirea primarului să depună diligențele necesare la Comisia de atribuire de denumiri pentru atribuirea denumirii ,,Drum spre Rusca,, Sebeșu de Jos (125,8 KiB, 18 hits)

  HCL 117 privind rectificarea bugetară pe trimestrul IV, anul 2023. (203,4 KiB, 72 hits)

  HCL 116 privind alegerea președintelui de ședință (66,0 KiB, 75 hits)

  HCL 115 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr. 52-2021 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Turnu Roșu, Județul Sibiu (15,2 MiB, 105 hits)

  HCL 114 privind desemnarea reprezentanților proprietarilor de teren din comuna Turnu Roșu, în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată constituită la nivelul UATC Turnu Roșu (118,4 KiB, 73 hits)

  HCL 113 privind alegerea președintelui de ședință (61,7 KiB, 76 hits)

  HCL 112 privind convocarea adunării proprietarilor în vederea desemnării a patru reprezentantanţi ai acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate (124,6 KiB, 78 hits)

  HCL 111 privind alegerea președintelui de ședință (74,9 KiB, 104 hits)

  HCL 110-2023 privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV al anului 2023 (116,8 KiB, 119 hits)

  HCL 109-2023 privind aprobarea retragerii Comunei Turnu Roșu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea -Capra (101,0 KiB, 109 hits)

  HCL 108-2023 privind mandatarea primarului Comunei Turnu Roșu ca reprezentant în AGA ADI “ECO” Sibiu să voteze aprobarea modificării tarifului operatorului SC SOMA SRL (143,9 KiB, 105 hits)

  HCL 107-2023 privind mandatarea primarului Comunei Turnu Roșu ca reprezentant în AGA ADI “ECO” Sibiu să voteze aprobarea modificării tarifului S.C. SOMA S.R.L. Zona 2 Avrig (148,8 KiB, 89 hits)

  HCL 106-2023 privind aprobarea închirierii utilajului buldoexcavator aflat în proprietatea privată a comunei Turnu Roșu și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere (218,5 KiB, 107 hits)

  HCL 105-2023 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2024 (731,0 KiB, 136 hits)

  HCL 104-2023 privind alegerea președintelui de ședință (61,5 KiB, 112 hits)

  Hotărârea 103 privind aprobarea acordării unui împrumut - Reabilitare străzi și Modernizare rețele (157,6 KiB, 43 hits)

  Hotărârea 102 privind alegerea președintelui de ședință (63,8 KiB, 116 hits)

  HCL 101-2023 privind aprobarea modificării datelor cadastrale în vederea alipirii și dezmembrării a unor imobile-străzi – situate în Comuna Turnu Roșu, aparținând domeniului public al UATC Turnu Roșu (16,2 MiB, 26 hits)

  HCL 100 - 2023 privind modificarea HCL 91-2023 privind aprobarea documentației, a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor pentru obiectivul „Reabilitare străzi din comuna Turnu Roșu, județul Sibiu” (2,7 MiB, 21 hits)

  HCL 99 - 2023 privind modificarea și completarea HCL Turnu Roșu 126-2022 privind actualizarea contractului de lucrari 8015492 din 07.08.2018 conform OUG 642022 (2,6 MiB, 25 hits)

  HCL 98 - 2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu 125-2022 privind actualizarea contractului de lucrari 7514671 din 11.07.2018 conform OUG 642022 (2,3 MiB, 40 hits)

  HCL 97 - 2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale’’Matei Basarab’’ Turnu Roșu (92,9 KiB, 30 hits)

  HCL 96 - 2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2023 (573,0 KiB, 98 hits)

  HCL 95 - 2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul III al anului 2023 (966,3 KiB, 27 hits)

  HCL 94 - 2023 privind aprobarea modului de întocmire și ţinere la zi a registrului agricol la nivelul UATC Turnu Roșu, Județul Sibiu (145,5 KiB, 33 hits)

  HCL 93 - 2023 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2023-2027, a Comunei Turnu Roșu, Județul Sibiu (74,4 MiB, 60 hits)

  HCL 92-2023 privind alegerea președintelui de ședință (63,4 KiB, 28 hits)

  Hotărârea 91 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat -Reabilitare străzi din comuna (1,1 MiB, 110 hits)

  Anexa 1 la Hotărârea 91 - parte desenată (52,7 MiB, 38 hits)

  Anexa 1 la Hotărârea 91 - parte scrisă (86,5 MiB, 41 hits)

  Anexa 2 și 3 la Hotărârea 91 (1,7 MiB, 26 hits)

  Hotărârea 90 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr. 33-2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul 2024 cu rata inflaţiei de 13,8 (255,8 KiB, 148 hits)

  Hotărârea 89 privind alegerea președintelui de ședință (71,7 KiB, 106 hits)

  Hotărârea 88 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2023. (510,0 KiB, 31 hits)

  Hotărârea 87 privind alegerea președintelui de ședință. (64,2 KiB, 27 hits)

  Hotărârea 86 privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 793 12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in cadrul (120,9 KiB, 130 hits)

  Hotărârea 85 privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 795 12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in cadrul (119,5 KiB, 88 hits)

  Hotărârea 84 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apă-Canal Turnu Roșu SRL (904,5 KiB, 178 hits)

  Hotărârea 83 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2023 (572,7 KiB, 88 hits)

  Hotărârea 82 privind alegerea președintelui de sedință (65,9 KiB, 116 hits)

  Hotărârea 81 aprobarea modificării datelor cadastrale în vederea alipirii și dezmembrării a unor imobile-străzi – situate în Comuna Turnu Roșu, sat Turnu Roșu,aparținând domeniului public al UATC Turn (3,1 MiB, 165 hits)

  Hotărârea 80 privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeuri (1,1 MiB, 90 hits)

  Anexa 1 la Hotărârea 80 (79,8 MiB, 29 hits)

  Anexa 2 la Hotărârea 80 (1,9 MiB, 119 hits)

  Anexa 3 la Hotărârea 80 (342,0 KiB, 159 hits)

  Hotărârea 79 privind aprobarea președintelui de ședință (73,9 KiB, 158 hits)

  Hotărârea 78 privind acordarea, unei cantități de 40 mc de lemn de foc pentru,,Mănăstirea Turnu Roșu cu Hramul ,,Adormirea Maicii Domnului,, (127,0 KiB, 59 hits)

  Hotărârea 77 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contracteloracordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru școli în pe (758,0 KiB, 46 hits)

  Hotărârea 76 Hotărârea privind prelungirea contractului de închiriere nr.3961 din 21.08.2021 încheiat între Comuna Turnu Roșu și Opria George-Cornel pentru spațiul cu destinație imobil (casă de locuit (137,0 KiB, 156 hits)

  Hotărârea 75 privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune ADI ECO S (8,9 MiB, 38 hits)

  Anexa 4 la Hotărârea 75-2023 (9,9 MiB, 37 hits)

  Hotărârea 74 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Strategiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare elaborată de Asociația De De (7,6 MiB, 202 hits)

  Hotărârea 73 Alegerea presedintelui de sedinta (65,3 KiB, 116 hits)

  Hotărârea 72 pentru aprobarea modificării datelor cadastrale în vederea alipirii și dezmembrării a unor imobile-străzi – situate în Comuna Turnu Roșu, sat Turnu Roșu, aparținând domeniului public (167,6 KiB, 36 hits)

  Hotărârea 71 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr. 352023 privind aprobarea participării Comunei Turnu Roșu la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, (190,5 KiB, 52 hits)

  Hotărârea 70 privind alegerea presedintelui de sedință (69,2 KiB, 204 hits)

  Hotărârea 69 privind aprobarea organizării concursului de ocupare a funcției contractuale de execuție - casier la SC Apă Canal Turnu Roșu SRL (255,9 KiB, 202 hits)

  Hotărârea 68 privind aprobarea schimbării titularului contractului și preluarea contractului de închiriere nr.128620.03.2018 încheiat între Comuna Turnu Roșu și SC Alania-Pharm SRL (206,6 KiB, 52 hits)

  Hotărârea 67 privind mandatarea primarului Comunei Turnu Roșu ca reprezentant al Comunei Turnu Roșu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu (135,5 KiB, 221 hits)

  Hotărârea 66 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru activitatea desfășurată de pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Turnu Roșu (95,2 KiB, 133 hits)

  Hotărârea 65 privind aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier al comunei Turnu Roșu cu RPL Ocolul Silvic,, Izvorul Florii,, RA (133,4 KiB, 48 hits)

  Hotărârea 64 privind alegerea președintelui de ședință (63,6 KiB, 134 hits)

  Hotărârea 63 privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 793-2017 de la FNGCIMM SA IFN- Proiectului ,, Modernizare retele hidroedilitare,, (115,0 KiB, 164 hits)

  Hotărârea 62 privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 795 -2017 de la FNGCIMM SA IFN ,,Reabilitare străzi în Comuna Turnu Roșu,, (122,0 KiB, 114 hits)

  Hotărârea 61 aprobarea Contractului de Asociere actualizat și a Actului cadru de atribuire pentru componentele „Recipiente de colectare a deșeurilor” și „Construire Stații de transfer la Agnita (22,3 MiB, 44 hits)

  Hotararea 60privind aprobarea planului de evoluție al tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cofinanțării pentru proiectul „R (1,0 MiB, 165 hits)

  Anexa 1 la HCL 60-2023 (7,0 MiB, 91 hits)

  Anexa 2 la HCL 60-2023 (24,4 MiB, 35 hits)

  Anexa 3 la HCL 60-2023 (345,4 KiB, 30 hits)

  Hotărârea 59 privind stabilirea președintelui de ședință (60,2 KiB, 169 hits)

  Hotărârea 58-Privind organizarea unei excursii pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură din comuna Turnu Roșu, elevi ai Școlii Gimnaziale ,,Matei Basarab,, și alocarea fondurilor necesare î (680,1 KiB, 161 hits)

  Hotărârea 57-privind actualizarea formulei de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe picior în vederea stabilirii prețului de APV (169,9 KiB, 56 hits)

  Hotărârea 56-privind valorificarea volumului de masă lemnoasă exploatată din fondul forestier al Comunei Turnu Roșu, în anul 2023, ca lemn de foc pentru satisfacerea nevoilor de consum ale populației (110,2 KiB, 32 hits)

  Hotărârea 55-privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr.922022 privind numirea noul administrator al SC Apă Canal Turnu Roșu și revocarea administratorului provizoriu (262,2 KiB, 155 hits)

  Hotărârea 54-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apă-Canal Turnu Roșu SRL (961,7 KiB, 153 hits)

  Hotărârea 53-privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III (536,1 KiB, 42 hits)

  Hotărârea 52-privind mandatarea primarului comunei Turnu Roșu ca reprezentant al comunei Turnu Roșu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva soli (113,0 KiB, 29 hits)

  Hotărârea 51-privind alegerea președintelui de ședință (62,5 KiB, 190 hits)

  Hotărârea nr.50 privind delegarea, către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Sibiu, a dreptului de depunere a aplicației de finanțare aferentă proiectului „Microbuze școlare electrice în jude (565,6 KiB, 158 hits)

  Hotărârea nr.49 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr.312023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual (158,3 KiB, 150 hits)

  Hotărârea nr.48 Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.142017 privind implementarea proiectului ,,Reabilitare străzi în Comuna Turnu Roșu,, (674,9 KiB, 61 hits)

  Hotărârea nr.47 privind implementarea obiectivului de investiții ,, Reabilitare străzi ( str.Vararului),,. (702,0 KiB, 50 hits)

  Hotărârea nr. 46 privind mandatarea primarului Comunei Turnu Roșu ca reprezentant al Comunei Turnu Roșu în Adunarea Generală a ADI “ECO” Sibiu să voteze “ “împotrivă” (134,9 KiB, 39 hits)

  Hotărârea nr.45 privind aprobarea transformării lemnului rotund în lemn de foc pentru vânzarea directă către populație (130,9 KiB, 64 hits)

  Hotărârea nr. 44 privind aprobarea participării Comunei Turnu Roșu la proiectul “Construim Europa împreună cu autorităţile locale” și desemnarea unui reprezentat al Consiliului Local (96,9 KiB, 42 hits)

  Hotărârea nr.43 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2022 pentru (2,0 MiB, 211 hits)

  Hotărârea nr.42 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul I al anului 2023 (489,1 KiB, 211 hits)

  Hotărârea nr.41 privind alegerea președintelui de ședință (60,8 KiB, 56 hits)

  Hotărârea nr.40 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr.382022 privind aprobarea participării Comunei Turnu Roșu la (666,6 KiB, 42 hits)

  Hotărârea nr.39 privind alegerea președintelui de ședință (62,7 KiB, 40 hits)

  Hotărârea nr.38 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie (244,6 KiB, 63 hits)

  Hotărârea nr.37 privind aprobarea participarii Comunei Turnu Roșu, Județul Sibiu la Parteneriatul LEADER cu denumirea ” „Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oltului” (141,5 KiB, 91 hits)

  Hotărârea nr.36 privind alegerea președintelui de ședință (63,6 KiB, 145 hits)

  HOTĂRÂREA 35 privind aprobarea participării Comunei Turnu Roșu la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, (1,1 MiB, 57 hits)

  HOTĂRÂREA 34 Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr.462001 privind însușirea bunurilor inventariate care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Turnu Roșu și apro (795,2 KiB, 181 hits)

  HOTĂRÂREA 33 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pe anul 2024, prin indexarea cu rata inflaţiei de 13,8 % (821,8 KiB, 47 hits)

  HOTĂRÂREA 32 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii al Sc Apă Canal Turnu Roșu SRL (168,6 KiB, 47 hits)

  HOTĂRÂREA 31 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual (186,5 KiB, 188 hits)

  HOTĂRÂREA 30 alegerea pre_edintelui de sedinta (63,8 KiB, 34 hits)

  HCL 29 - 2023 Aprobarea contractării de servicii sportive (80,5 KiB, 57 hits)

  HCL 28 - 2023 ,,Extindere rețea apă-canalizare Strada Sub Deal,, din Comuna Turnu Roșu, sat Turnu Roșu,, (97,3 KiB, 56 hits)

  HCL 27 - 2023 Rectificarea bugetului local pe trimestrul I al anului 2023 (114,5 KiB, 54 hits)

  HCL 26 -2023 Regulamentul de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turnu Roșu (4,4 MiB, 63 hits)

  HCL 25 - 2023 Prelungirea contractului de închiriere nr.154812.04.2017 încheiat între Comuna Turnu Roșu și SC Dentex SRL pentru spațiul cu destinație cabinet stomatologic din cadrul Centrului Medico- (118,0 KiB, 45 hits)

  HCL 24 - 2023 Aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului local (207,1 KiB, 55 hits)

  HCL 23 - 2023 Mandatarea primarului comunei Turnu Roșu ca reprezentant al Comunei Turnu Roșu, în APTAF ,,TURNUL ROȘU,, să voteze pentru dizolvarea și lichidarea asociației (633,3 KiB, 41 hits)

  HCL 22- 2023 Alegerea presedintelui de sedință (57,0 KiB, 40 hits)

  HCL 21 - 2023 Aprobarea Documentației de Urbanism PUD-Construire locuință,Comuna Turnu Roșu, sat Turnu Roșu, nr. F.N. (1,1 MiB, 50 hits)

  HCL 20 - 2023 Aprobarea delegării către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Sibiu și asocierea în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice ... (512,9 KiB, 112 hits)

  HCL 19 - 2023 Reorganizarea retelei scolare din comuna Turnu Rosu pentru anul scolar 2023-2024 (93,2 KiB, 44 hits)

  HCL 18 - 2023 Mandatarea primarului comunei Turnu Roșu ca reprezentant al comunei Turnu Roșu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu (91,4 KiB, 40 hits)

  HCL 17 - 2023 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii“Modernizare Drum Comunal DC81 până la Mănăstirea Turnu Roșu,, (282,0 KiB, 40 hits)

  HCL 16 - 2023 Aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare ce se vor încheia între comuna Turnu Roșu și MMSS (445,7 KiB, 43 hits)

  HCL 15 - 2023 Alegerea președintelui de ședință (43,5 KiB, 41 hits)

  HCL 14 - 2023 Aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice SMID (895,7 KiB, 49 hits)

  HCL 13 - 2023 Modificarea anexelor la contractul de asociere SMID (475,0 KiB, 54 hits)

  HCL 12 - 2023 Participarea Comunei Turnu Roșu la „Programul de finanțare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei în clădirile publice (84,0 KiB, 41 hits)

  HCL 11 - 2023 Alegerea președintelui de ședință (48,6 KiB, 41 hits)

  HCL 10 - 2023 Aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Roșu pe anul 2023 (981,8 KiB, 41 hits)

  HCL 9 - 2023 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Sc Apă Canal Turnu Roșu SRL pentru anul 2023 (770,1 KiB, 45 hits)

  HCL 8 - 2023 Aprobarea contractării de servicii de coregrafie (72,1 KiB, 52 hits)

  HCL 7 - 2023 Revocarea dreptului de folosință gratuită asupra autobuzului marca IVECO CROSSWAY (106,3 KiB, 47 hits)

  HCL 6 - 2023 Menținerea valorii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Turnu Roșu nr.122022 (88,9 KiB, 43 hits)

  HCL 5 - 2023 Aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social (136,9 KiB, 41 hits)

  HCL 4 - 2023 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turnu Roșu (123,3 KiB, 48 hits)

  HCL 3 - 2023 Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Comunei Turnu Roșu aferent anului 2023 (1,9 MiB, 94 hits)

  HCL 2 - 2023 Utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Turnu Roșu pe anul 2023 (57,3 KiB, 38 hits)

  HCL 1 - 2023 Presedinte de sedinta (52,7 KiB, 43 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente