Arhiva 2018

Hotarari ale Consiliului Local Turnu Rosu 2018

  112- Inceperea demersurilor de recuperare a sumelor datorate din raportul de administrare a fondului forestier (54,3 KiB, 215 hits)

  111- Transmiterea spre folosinta gratuita a SNTGN Transgaz SA a terenurilor aflate in domeniul public al comunei Turnu Rosu (326,1 KiB, 230 hits)

  110- Alegerea presedintelui de sedinta (33,5 KiB, 214 hits)

  109- Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2018 (382,9 KiB, 215 hits)

  108- Alocarea sumei de 28 200 lei cu TVA pentru reabilitarea sistemului de colectare si scurgere a apei pluviale la Biserica Ortodoxa- Sfantul Nicolae-Turnul Rosu (45,2 KiB, 205 hits)

  107- Alocarea sumei de 10 000 lei cu TVA pentru reabilitarea si modernizarea acoperisului al Scolii Gimnaziale -Matei Basarab-Turnu Rosu (43,0 KiB, 201 hits)

  106- Alocarea sumei de 42 800 lei cu TVA pentru achizitionare statii de joaca in satul Sebesu de jus si comuna Turnu Rosu (41,4 KiB, 204 hits)

  105-Alegerea presedintelui de sedinta (29,1 KiB, 211 hits)

  104- Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2018 (428,1 KiB, 210 hits)

  103- Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (856,0 KiB, 209 hits)

  102- Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 (837,4 KiB, 247 hits)

  101- Aprobare achizitii de servicii si consultanta in sprijinul personalului de specialitate al primarului comunei Turnu Rosu (45,6 KiB, 187 hits)

  100- Aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Turnu Rosu pentru 2019 - Program anual si Proceduri operationale (3,2 MiB, 273 hits)

  99- Desemnarea responsabilului - protectia datelor pentru SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (46,6 KiB, 201 hits)

  98 - Alocarea sumei de 17 000 lei din bugetul local al Comunei Turnu Rosu pentru acordare cadouri pentru elevi (42,0 KiB, 211 hits)

  97 - Majorare capital social al SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA (55,6 KiB, 196 hits)

  96 - Mandatare primar in adunarea generala ECO Sibiu pentru aprobare incheiere Act aditional nr 2 (456,0 KiB, 204 hits)

  95 - Mandatare primar in adunarea generala ECO Sibiu (2,8 MiB, 214 hits)

  94 - Alegere presedinte de sedinta (30,5 KiB, 222 hits)

  93 - Modificarea organigramei si statului de functii SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (174,7 KiB, 223 hits)

  92 - Alegerea presedintelui de sedinta (30,2 KiB, 209 hits)

  91 - Achizitia lucrarii stiintifice Monografia satului Turnu Rosu (45,3 KiB, 197 hits)

  90 - Rectificarea bugetului local trimiestrul IV 2018 (365,4 KiB, 186 hits)

  89 - Construire grupuri sanitare Parc Comuna Turnu Rosu (322,1 KiB, 238 hits)

  88 - Alegerea presedintelui de sedinta (30,3 KiB, 199 hits)

  87 - Rectificarea bugetului local trimiestrul IV 2018 (70,3 KiB, 211 hits)

  86 - Scoaterea din functiune si valorificare Dacia Logan MCV (2,9 MiB, 354 hits)

  85 - Desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliulde Admin al Scolii Matei Basarab Turnu Rosu (47,7 KiB, 187 hits)

  84 - Desemnarea reprezentantului admin publice locale in Consiliulde Admin al Scolii Matei Basarab Turnu Rosu (46,5 KiB, 197 hits)

  83 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,1 KiB, 197 hits)

  82 - Rectificare buget local trimestrul IV 2018 (402,2 KiB, 186 hits)

  81 - Amenajare grupuri sanitare Camin Cultural Regele Mihai I Turnu Rosu (240,2 KiB, 240 hits)

  80 - Construire monument decorativ Turnu Rosu si Sebesul de Sus (197,2 KiB, 224 hits)

  79 - Alegerea presedintelui de sedinta (29,2 KiB, 208 hits)

  78 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa (81,9 KiB, 221 hits)

  77 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa (153,3 KiB, 216 hits)

  76 - Extinderea retelei electrice din Sebesul de Jos (42,5 KiB, 210 hits)

  75 - Desemnarea administratorului Apa-Canal TR SRL sa opereze in Registrul de evidenta al salariilor (51,0 KiB, 217 hits)

  74 - Majorarea salariului drei Lazar Nicoleta (46,0 KiB, 212 hits)

  73 - Rectificare bugetului local pe trimestrul IV 2018 (425,4 KiB, 209 hits)

  72 - Alegerea presedintelui de sedinta.pdf (28,4 KiB, 196 hits)

  71 - Alegerea presedintelui de sedinta (29,2 KiB, 206 hits)

  70 - Contractul de delegare alimentare cu apa si canalizare (86,6 KiB, 222 hits)

  69 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,4 KiB, 207 hits)

  68 - Strategia anuala de achizitii publice (604,7 KiB, 233 hits)

  67 - Planul de ocupare al functiilor publice (81,9 KiB, 193 hits)

  66 - Aprobarea regulamentului privind imbunatatirea (1,2 MiB, 260 hits)

  65 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa (97,9 KiB, 191 hits)

  64 - Gradinita cu program normal Turnu Rosu (219,3 KiB, 210 hits)

  63 - Rectificare buget trim III 2018 (376,0 KiB, 203 hits)

  62 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,7 KiB, 216 hits)

  61 - Implementare proiect Dotare serviciu social si educational (1,2 MiB, 310 hits)

  60 - Infintarea Centrului Suport Comunitar Multifunctional (401,6 KiB, 275 hits)

  59 - Delegare presedintelui de sedinta (28,6 KiB, 191 hits)

  58 - Dotare serviciu social si educational Turnu Rosu (39,6 KiB, 211 hits)

  57 - Construire capela Turnu Rosu (199,3 KiB, 251 hits)

  56 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa (69,2 KiB, 214 hits)

  55 - Regulament autorizare activitatilor comerciale (512,6 KiB, 225 hits)

  54 - Numire administrator nou Apa Canal (892,0 KiB, 204 hits)

  53 - Alegere presedinte consiliu (32,4 KiB, 206 hits)

  52 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2018 (401,0 KiB, 215 hits)

  51 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,0 KiB, 208 hits)

  50 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa, a modului si a pretului de vanzare directa la populatie (89,5 KiB, 242 hits)

  49 - Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa-Cana Turnu Rosu SRL (83,9 KiB, 209 hits)

  48 - Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului (185,2 KiB, 222 hits)

  47 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2018 (164,0 KiB, 214 hits)

  46 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,4 KiB, 206 hits)

  45 - Numirea administratorului provizoriu al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (56,8 KiB, 241 hits)

  44 - Vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL si organizarea concursului de ocupare a postului (69,6 KiB, 210 hits)

  43 - Numirea unei comisii de analiza si verificare a raporturilor juridice si financiare intre UAT Turnu Rosu si SC HLV Transilvania SRL (57,8 KiB, 217 hits)

  42 - Stabilirea unor masuri privind liberul acces la informatiile de interes public (544,1 KiB, 309 hits)

  41 - Aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa, a modului si a pretului de vanzare directa la populatie (95,9 KiB, 222 hits)

  40 - Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2017 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,1 MiB, 231 hits)

  39 - Aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (338,1 KiB, 222 hits)

  38 - Rectificarea bugetului local pe trimestrele II, III si IV anul 2018 (68,6 KiB, 195 hits)

  37 - Alegerea presedintelui de sedinta (26,8 KiB, 226 hits)

  36 - Alegerea presedintelui de sedinta (26,6 KiB, 205 hits)

  35 - Stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru pompierii voluntari ai Serviciului pentru Situatii de Urgenta (49,0 KiB, 219 hits)

  34 - Modificarea Contractului de inchiriere pentru spatiul cu destinatie de cabinet stomatologic (76,0 KiB, 219 hits)

  33 - Aprobarea Statutului si regulamentelor de organizare si functionare ale Caminelor Culturale din comuna Turnu Rosu (2,6 MiB, 234 hits)

  32 - Atribuirea denumirii "Regele Mihai I" Caminului Cultural Turnu Rosu (39,2 KiB, 211 hits)

  31 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,2 KiB, 190 hits)

  30 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2018 (346,9 KiB, 208 hits)

  29 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,1 KiB, 203 hits)

  28 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala (602,4 KiB, 221 hits)

  27 - Aprobarea organigramei, numarului de personal si statutul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor subordonate Consiliului Local (184,9 KiB, 211 hits)

  26 - Reorganizarea retelei scolare pentru anul 2018-2019 (63,2 KiB, 196 hits)

  25 - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2018 al Districtului Turnu Rosu - Regia Publica Locala Ocolul Silvic Dealul Sibiului R.A. (163,8 KiB, 237 hits)

  24 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul I, II, III si IV pe anul 2018 (231,8 KiB, 234 hits)

  23 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,0 KiB, 207 hits)

  22- Valorificarea masei lemnoase pentru 2018 (96,2 KiB, 225 hits)

  21- Aprobare buget cheltuieli si venituri Sc Apa Canal Turnu Rosu 2018 (286,7 KiB, 213 hits)

  20 - Stabilire salariu de baza Inspactor debutant (45,6 KiB, 202 hits)

  19- rectificare buget local 2018 (70,0 KiB, 199 hits)

  18 Alegerea presedintelui de sedinta 22 februarie2018 (28,1 KiB, 200 hits)

  17 - Modificari proiect retele hidroedilitare (12,6 MiB, 288 hits)

  16- Alegerea presedintelui de sedinta 7 februarie 2018 (28,3 KiB, 189 hits)

  15 - Mandat primar in relatia cu A.D.I. ECO (518,6 KiB, 199 hits)

  14 - Actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 (859,8 KiB, 215 hits)

  13 - Stabilirea salariilor personalului SC Apa Canal (714,6 KiB, 239 hits)

  12 - Stabilirea salariilor functionarilor (812,7 KiB, 219 hits)

  11 - Bugetul consolidat pe anul 2018 (6,9 MiB, 201 hits)

  10 - Repartizarea excedentului bugetar (416,5 KiB, 214 hits)

  9 - Alegere presedinte sedinta (254,8 KiB, 252 hits)

  8 - Aprobarea planului de aparare contra inundatiilor (691,2 KiB, 240 hits)

  7 - Parteneriat Ocol Silvic (482,1 KiB, 211 hits)

  6 - Inchiriere spatiu farmacie (2,8 MiB, 372 hits)

  5 - Reziliere contract de inchiriere (654,8 KiB, 229 hits)

  4 - Revocarea HCL 2/2018 (536,0 KiB, 266 hits)

  3 - Alegere presedinte sedinta (258,1 KiB, 181 hits)

  2 - Reziliere contract de inchiriere (532,9 KiB, 222 hits)

  1 - Alegere presedinte sedinta (305,8 KiB, 184 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente