Arhiva 2019

Hotarari ale Consiliului Local Turnu Rosu 2019

 

  Hotararea Nr.109 privind rectificarea bugetului local trimestrul IV-2019 (487,0 KiB, 470 hits)

  Hotararea Nr108 privind alegerea presedintelui de sedinta (31,4 KiB, 512 hits)

  Hotararea Nr.107 privind prelungirea Protocolului de colaborare cu Orasul Avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan (171,1 KiB, 491 hits)

  Hotararea Nr.106 pentru respingerea Raportului Comisiei de analiza si verificare (431,2 KiB, 562 hits)

  Hotararea Nr.105 privind alegerea presedintelui de sedinta (39,2 KiB, 493 hits)

  Hotararea Nr.104 privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV al anului 2019 (122,4 KiB, 451 hits)

  Hotararea Nr.103 privind alegerea presedintelui de sedinta (38,4 KiB, 408 hits)

  Hotararea Nr.102 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse sociale acordate elevilor din invatamantul preuniversitar sem 1 (69,3 KiB, 454 hits)

  Hotararea Nr.101 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 (722,9 KiB, 407 hits)

  Hotararea Nr.100 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului2019 (121,9 KiB, 428 hits)

  Hotararea Nr.99 privind aprobarea acordarii de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatorilor de iarna 2019 (51,6 KiB, 458 hits)

  Hotararea Nr.98 privind alegerea presedintelui de sedinta (37,8 KiB, 431 hits)

  Hotararea nr.97 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum comunal, Comuna Turnu Roșu, județul Sibiu,,-DC 59 (263,8 KiB, 490 hits)

  Hotararea nr.96 privind modificarea si completarea HCL 101-2005-SVSU (1,4 MiB, 509 hits)

  Hotararea nr.95 privind darea in folosinta gratuita a unui microbuz Marca Opel Movano, afalt în domeniul privat al comunei, Școlii Gimnaziale ,,Matei Basarab,,Turnu Roșu cu scopul asigurării transport (199,5 KiB, 845 hits)

  Hotararea nr.94 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul III al anului 2019 (680,6 KiB, 559 hits)

  Hotararea nr.93 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV a anului 2019 (456,6 KiB, 513 hits)

  Hotararea nr.92 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare domnului Telebuș Constantin Dan (64,7 KiB, 431 hits)

  Hotararea nr.91 privind aprobarea alocarii sumei de 50.000 lei cu TVA Scolii Gimnaziale ,,Matei Basarab,, Turnu Rosu in vederea achiziționării și montării unei noi centrale termice (93,7 KiB, 564 hits)

  Hotararea nr.89 privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale’’Matei Basarab’’ Turnu Rosu (54,3 KiB, 420 hits)

  Hotararea nr.88 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale’’Matei Basarab’’ Turnu Rosu (57,7 KiB, 380 hits)

  Hotararea nr.87 privind modificarea Regulamentului de Organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Turnu Roșu aprobat prin HCL Turnu Roșu nr.69 din 25.07.2019. (321,8 KiB, 451 hits)

  Hotararea nr.86 privind modificarea si completarea HCL 62-2019 pentru extinderea sitemului de supraveghere video in Turnu Rosu. (91,7 KiB, 408 hits)

  Hotararea nr.85 privind aprobarea rectificarii bugetului de vebituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Rosu pe trimestrul III al anului 2019 (88,7 KiB, 534 hits)

  Hotararea nr.84 privind alegerea presedintelui (27,2 KiB, 426 hits)

  83 - Tarife salubrizare SC Gospodarie Oraseneasca Avrig S.A. (348,0 KiB, 450 hits)

  82- Numire administrator provizoriu al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (668,5 KiB, 1.219 hits)

  81 - Reabilitare strazi Comuna Turnu Rosu (669,6 KiB, 538 hits)

  80 - Rectificarea bugetului pe trim III si IV -2019 (84,2 KiB, 434 hits)

  79 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,8 KiB, 432 hits)

  78 - Construire capela Turnu Rosu (318,6 KiB, 445 hits)

  77 - Aprobare contract Turnu Rosu - RPL Ocolul Silvic-Dealul Sibiului RA (558,9 KiB, 475 hits)

  76 - Incetare contract de administrare a fondului forestier al comunei 1099-2013 (106,4 KiB, 495 hits)

  75 - Aprobarea Amenajamentului pastoral 2-Pajisti Comuna Turnu Rosu (7,1 MiB, 560 hits)

Anexe -Harti Amenjament Pastoral 2

  Anexa 1 (6,9 MiB, 578 hits)

  Anexa 2 (20,3 MiB, 434 hits)

  Anexa 3 (16,0 MiB, 481 hits)

  Anexa 4 (20,3 MiB, 569 hits)

  Anexa 5 (14,4 MiB, 593 hits)

  74 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,4 KiB, 448 hits)

  73 - Aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu (856,1 KiB, 606 hits)

  72- Aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate (433,0 KiB, 451 hits)

  71 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului Local (2,6 MiB, 558 hits)

  70 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala (1,6 MiB, 465 hits)

  69 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate (3,8 MiB, 1.337 hits)

  68 - Aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice (739,4 KiB, 446 hits)

  67 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare (5,7 MiB, 512 hits)

  66 - Alegerea presedintelui de sedinta (26,8 KiB, 411 hits)

  65 - Incetarea Contractului de incheiere nr.1667-12.05.2019 (93,2 KiB, 459 hits)

  64 - Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.43-2019 (81,5 KiB, 452 hits)

  63 -Inceperea demersurilor,documentatie si demararea procedurilor pentru refacerea infrastructurii rutiere a DC59 (53,2 KiB, 401 hits)

  62 - Extinderea sistemului de supraveghere video in Comuna Turnu Rosu (125,5 KiB, 428 hits)

  61 - Rectificarea bugetului local trimestrul III -2019 (489,6 KiB, 473 hits)

  60 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,2 KiB, 418 hits)

  59- Desemnarea administratorului SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (57,0 KiB, 398 hits)

  58 - Mandatarea viceprimarului ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei-ECO SISTEM (258,3 KiB, 431 hits)

  57- Mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele Comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Actionarilor (76,6 KiB, 409 hits)

  56 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,9 KiB, 407 hits)

  55 - Aprobarea Statutului Comunei Turnu Rosu (4,8 MiB, 557 hits)

  54 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,7 KiB, 529 hits)

  53 - Aprobarea accesarii schemei de ajutor de stat ' Servicii de silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor' (69,1 KiB, 525 hits)

  52 - Inceperea demersurilor pentru realizarea obiectivului 'Reabilitare cladire Scoala veche- Sebesu de jos' (45,1 KiB, 439 hits)

  51 - Inceperea demersurilor pentru realizarea obiectivului 'Reabilitare cladire Dispensar Turnu Rosu' (44,6 KiB, 462 hits)

  50 - Aderarea comunei Turnu Rosu la Asociatia Monte Fagaras (1,0 MiB, 561 hits)

  49 - Aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei 'ECO SIBIU' (1,6 MiB, 460 hits)

  48 - Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea auditului public intern prin intermediul 'Cibinum' (1,0 MiB, 649 hits)

  47 - Aprobarea organizarii Festivalului ' Hora de la Rusca' Turnu Rosu, sat Sebesul de jos (42,9 KiB, 426 hits)

  46 - Stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica Turnul Rosu (135,7 KiB, 418 hits)

  45 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor saciale si Planul Local de actiune -2019 (540,5 KiB, 508 hits)

  44 - Modificarea si completarea Caietului de sarcini aprobat prin HCL18-28.03.2019 privind inchirierea terenului Lunca Taurilor Sebes Olt (469,1 KiB, 550 hits)

  43 - Aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar Turnu Rosu, semestrul II 2018-2019 (56,3 KiB, 509 hits)

  42 - Aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli Turnu Rosu -2018 (860,3 KiB, 452 hits)

  41 - Numirea noului administrator SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (1,2 MiB, 517 hits)

  40 - Aprobarea bilantului contabi si contul de profit si pierdere 2018-SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (1,9 MiB, 414 hits)

  39 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,0 KiB, 432 hits)

  38 - Actualizare deviz aprovat prin HCL nr.4-2019pentru mosdificare HCL nr.102-2017 privind Implementare proiect Gradinita cu program prelungit (267,2 KiB, 460 hits)

  37 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2019 (328,2 KiB, 451 hits)

  36- Alegerea presedintelui de sedinta (25,6 KiB, 500 hits)

  35 - Aprobarea contului de executie al bugetului Turnul Rosu trimestrul I 2019 (694,7 KiB, 453 hits)

  34 - Aprobarea bugetului consolidat al comunei Turnul rosu (830,1 KiB, 438 hits)

  33 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,6 KiB, 397 hits)

  32 - Modificari HCL NR.101-29.11.2018 privind achizitionarea de serviciiin sprijinul personalului aparatului de specialitate al primarului Turnul Rosu (53,4 KiB, 452 hits)

  31 - Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat al domnului Gomonea Vasile Administrator SC Apa Canal Turnul Rosu (48,9 KiB, 462 hits)

  30 - Compensarea in bani a concediului de odihna al doamnei Luoescu Cristina Elena administrator SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (49,0 KiB, 573 hits)

  29 - Prelungire si modificare contract de inchiriere Nr.934-10.04.2009 spatiu inchiriat Turnul Rosu-SC Nicolo SRL (176,7 KiB, 459 hits)

  28 - Mandatarea primarului ca reprezentant al comunei Turnul Rosu in Adunarea Generala de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu-SC TRACON SRL (60,0 KiB, 430 hits)

  27 - Indexarea impozitelor si taxelor locale precum si speciale 2020 (917,9 KiB, 452 hits)

  26 - Repartizarea excedentului bugetar (36,2 KiB, 483 hits)

  25 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,1 KiB, 560 hits)

  24 - Avizare Strategie de contractare pentru delegarea gestiunii activitatii de operare si sortare Sura Mica- Cisnadie (75,9 KiB, 438 hits)

  23 - Aprobare organigrama,numar de personal si functii ale aparatului de specialitate primar si serviciile Consiliului Local (154,4 KiB, 443 hits)

  22 - Prelungirea Programului de colaborare cu Orasul avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan din Turnul Rosu (104,4 KiB, 475 hits)

  21 - Reorganizarea retelei scolare din comuna Turnul Rosu 2019-2020 (66,8 KiB, 456 hits)

  20 - Numirea administratorului provizoriu SC Apa-Canal Turnul Rosu SRL (676,0 KiB, 953 hits)

  19 - Vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnul Rosu SRL (69,5 KiB, 472 hits)

  18 - Aprobarea inchirierii terenului fanat Lunca Taurilor Sebes Olt apartinand domeniului public Turnul Rosu (384,4 KiB, 443 hits)

  17- Alegerea presedintelui de sedinta (25,7 KiB, 418 hits)

  Plan de actiuni si lucrari de interes local 2019 (62,3 KiB, 529 hits)

  16-Aprobarea aderarii Comunei Turnul Rosu la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara-Cibinum (1,1 MiB, 523 hits)

  15- Modificare si completare Regulament de organizare si functionare-Aparat specialitate al Primarului-TurnuRosu (274,2 KiB, 528 hits)

  14- Alegerea presedintelui de sedinta (27,2 KiB, 606 hits)

  13- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli-SC Apa Canal-Turnul Rosu 2019 (255,8 KiB, 370 hits)

  12- Incetare contract inchiriere nr 1151-16.03.2017-spatiu inchiriat in Sebesul de jos (55,7 KiB, 431 hits)

  11- Aprobare Regulament local pentru stabilire taxa speciala de salubritate- Turnu Rosu (1,4 MiB, 705 hits)

  10- Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 executate catre beneficiarii de ajutor social (104,8 KiB, 489 hits)

  9- Modificare si completare HCL nr 43-2016-constituirea comisiilor de specialitate pe domenii activitate (59,3 KiB, 455 hits)

  8- Modificare si completare HCL nr 40-2016 -constituirea Consiliului local-Turnul Rosu (55,0 KiB, 407 hits)

  7- Validare mandat consilier local Denes Marinela- Consilul local -Turnu Rosu (52,7 KiB, 415 hits)

  6- Incetarea mandatului de consilier -vacandare post de consilier -Consiliul local-Turnu Rosu (46,6 KiB, 407 hits)

  5- Alegerea presedintelui de sedinta (27,8 KiB, 423 hits)

  4- Modificare hotarare-implementarea proiectului Gradinita cu program normal Turnu Rosu-Judetul Sibiu (244,2 KiB, 448 hits)

  3- Alegerea presedintelui de sedinta (26,3 KiB, 428 hits)

  2- Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2018 (41,7 KiB, 445 hits)

  1- Alegerea presedintelui de sedinta (30,2 KiB, 275 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente