Arhiva 2019

Hotarari ale Consiliului Local Turnu Rosu 2019

 

  Hotararea Nr.109 privind rectificarea bugetului local trimestrul IV-2019 (487,0 KiB, 484 hits)

  Hotararea Nr108 privind alegerea presedintelui de sedinta (31,4 KiB, 568 hits)

  Hotararea Nr.107 privind prelungirea Protocolului de colaborare cu Orasul Avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan (171,1 KiB, 506 hits)

  Hotararea Nr.106 pentru respingerea Raportului Comisiei de analiza si verificare (431,2 KiB, 708 hits)

  Hotararea Nr.105 privind alegerea presedintelui de sedinta (39,2 KiB, 513 hits)

  Hotararea Nr.104 privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV al anului 2019 (122,4 KiB, 468 hits)

  Hotararea Nr.103 privind alegerea presedintelui de sedinta (38,4 KiB, 434 hits)

  Hotararea Nr.102 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse sociale acordate elevilor din invatamantul preuniversitar sem 1 (69,3 KiB, 469 hits)

  Hotararea Nr.101 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 (722,9 KiB, 422 hits)

  Hotararea Nr.100 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului2019 (121,9 KiB, 445 hits)

  Hotararea Nr.99 privind aprobarea acordarii de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatorilor de iarna 2019 (51,6 KiB, 484 hits)

  Hotararea Nr.98 privind alegerea presedintelui de sedinta (37,8 KiB, 445 hits)

  Hotararea nr.97 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum comunal, Comuna Turnu Roșu, județul Sibiu,,-DC 59 (263,8 KiB, 508 hits)

  Hotararea nr.96 privind modificarea si completarea HCL 101-2005-SVSU (1,4 MiB, 526 hits)

  Hotararea nr.95 privind darea in folosinta gratuita a unui microbuz Marca Opel Movano, afalt în domeniul privat al comunei, Școlii Gimnaziale ,,Matei Basarab,,Turnu Roșu cu scopul asigurării transport (199,5 KiB, 886 hits)

  Hotararea nr.94 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul III al anului 2019 (680,6 KiB, 711 hits)

  Hotararea nr.93 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV a anului 2019 (456,6 KiB, 658 hits)

  Hotararea nr.92 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare domnului Telebuș Constantin Dan (64,7 KiB, 446 hits)

  Hotararea nr.91 privind aprobarea alocarii sumei de 50.000 lei cu TVA Scolii Gimnaziale ,,Matei Basarab,, Turnu Rosu in vederea achiziționării și montării unei noi centrale termice (93,7 KiB, 704 hits)

  Hotararea nr.89 privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale’’Matei Basarab’’ Turnu Rosu (54,3 KiB, 436 hits)

  Hotararea nr.88 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale’’Matei Basarab’’ Turnu Rosu (57,7 KiB, 399 hits)

  Hotararea nr.87 privind modificarea Regulamentului de Organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Turnu Roșu aprobat prin HCL Turnu Roșu nr.69 din 25.07.2019. (321,8 KiB, 464 hits)

  Hotararea nr.86 privind modificarea si completarea HCL 62-2019 pentru extinderea sitemului de supraveghere video in Turnu Rosu. (91,7 KiB, 428 hits)

  Hotararea nr.85 privind aprobarea rectificarii bugetului de vebituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Rosu pe trimestrul III al anului 2019 (88,7 KiB, 551 hits)

  Hotararea nr.84 privind alegerea presedintelui (27,2 KiB, 445 hits)

  83 - Tarife salubrizare SC Gospodarie Oraseneasca Avrig S.A. (348,0 KiB, 480 hits)

  82- Numire administrator provizoriu al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (668,5 KiB, 1.268 hits)

  81 - Reabilitare strazi Comuna Turnu Rosu (669,6 KiB, 562 hits)

  80 - Rectificarea bugetului pe trim III si IV -2019 (84,2 KiB, 522 hits)

  79 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,8 KiB, 446 hits)

  78 - Construire capela Turnu Rosu (318,6 KiB, 463 hits)

  77 - Aprobare contract Turnu Rosu - RPL Ocolul Silvic-Dealul Sibiului RA (558,9 KiB, 515 hits)

  76 - Incetare contract de administrare a fondului forestier al comunei 1099-2013 (106,4 KiB, 516 hits)

  75 - Aprobarea Amenajamentului pastoral 2-Pajisti Comuna Turnu Rosu (7,1 MiB, 580 hits)

Anexe -Harti Amenjament Pastoral 2

  Anexa 1 (6,9 MiB, 599 hits)

  Anexa 2 (20,3 MiB, 460 hits)

  Anexa 3 (16,0 MiB, 496 hits)

  Anexa 4 (20,3 MiB, 592 hits)

  Anexa 5 (14,4 MiB, 625 hits)

  74 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,4 KiB, 467 hits)

  73 - Aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu (856,1 KiB, 740 hits)

  72- Aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate (433,0 KiB, 467 hits)

  71 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului Local (2,6 MiB, 593 hits)

  70 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala (1,6 MiB, 485 hits)

  69 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate (3,8 MiB, 1.374 hits)

  68 - Aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice (739,4 KiB, 463 hits)

  67 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare (5,7 MiB, 537 hits)

  66 - Alegerea presedintelui de sedinta (26,8 KiB, 433 hits)

  65 - Incetarea Contractului de incheiere nr.1667-12.05.2019 (93,2 KiB, 505 hits)

  64 - Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.43-2019 (81,5 KiB, 467 hits)

  63 -Inceperea demersurilor,documentatie si demararea procedurilor pentru refacerea infrastructurii rutiere a DC59 (53,2 KiB, 418 hits)

  62 - Extinderea sistemului de supraveghere video in Comuna Turnu Rosu (125,5 KiB, 454 hits)

  61 - Rectificarea bugetului local trimestrul III -2019 (489,6 KiB, 491 hits)

  60 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,2 KiB, 433 hits)

  59- Desemnarea administratorului SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (57,0 KiB, 421 hits)

  58 - Mandatarea viceprimarului ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei-ECO SISTEM (258,3 KiB, 449 hits)

  57- Mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele Comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Actionarilor (76,6 KiB, 422 hits)

  56 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,9 KiB, 422 hits)

  55 - Aprobarea Statutului Comunei Turnu Rosu (4,8 MiB, 590 hits)

  54 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,7 KiB, 546 hits)

  53 - Aprobarea accesarii schemei de ajutor de stat ' Servicii de silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor' (69,1 KiB, 542 hits)

  52 - Inceperea demersurilor pentru realizarea obiectivului 'Reabilitare cladire Scoala veche- Sebesu de jos' (45,1 KiB, 469 hits)

  51 - Inceperea demersurilor pentru realizarea obiectivului 'Reabilitare cladire Dispensar Turnu Rosu' (44,6 KiB, 482 hits)

  50 - Aderarea comunei Turnu Rosu la Asociatia Monte Fagaras (1,0 MiB, 609 hits)

  49 - Aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei 'ECO SIBIU' (1,6 MiB, 480 hits)

  48 - Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea auditului public intern prin intermediul 'Cibinum' (1,0 MiB, 809 hits)

  47 - Aprobarea organizarii Festivalului ' Hora de la Rusca' Turnu Rosu, sat Sebesul de jos (42,9 KiB, 442 hits)

  46 - Stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica Turnul Rosu (135,7 KiB, 451 hits)

  45 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor saciale si Planul Local de actiune -2019 (540,5 KiB, 538 hits)

  44 - Modificarea si completarea Caietului de sarcini aprobat prin HCL18-28.03.2019 privind inchirierea terenului Lunca Taurilor Sebes Olt (469,1 KiB, 570 hits)

  43 - Aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar Turnu Rosu, semestrul II 2018-2019 (56,3 KiB, 523 hits)

  42 - Aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli Turnu Rosu -2018 (860,3 KiB, 469 hits)

  41 - Numirea noului administrator SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (1,2 MiB, 535 hits)

  40 - Aprobarea bilantului contabi si contul de profit si pierdere 2018-SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (1,9 MiB, 438 hits)

  39 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,0 KiB, 456 hits)

  38 - Actualizare deviz aprovat prin HCL nr.4-2019pentru mosdificare HCL nr.102-2017 privind Implementare proiect Gradinita cu program prelungit (267,2 KiB, 482 hits)

  37 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2019 (328,2 KiB, 473 hits)

  36- Alegerea presedintelui de sedinta (25,6 KiB, 513 hits)

  35 - Aprobarea contului de executie al bugetului Turnul Rosu trimestrul I 2019 (694,7 KiB, 469 hits)

  34 - Aprobarea bugetului consolidat al comunei Turnul rosu (830,1 KiB, 451 hits)

  33 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,6 KiB, 410 hits)

  32 - Modificari HCL NR.101-29.11.2018 privind achizitionarea de serviciiin sprijinul personalului aparatului de specialitate al primarului Turnul Rosu (53,4 KiB, 475 hits)

  31 - Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat al domnului Gomonea Vasile Administrator SC Apa Canal Turnul Rosu (48,9 KiB, 476 hits)

  30 - Compensarea in bani a concediului de odihna al doamnei Luoescu Cristina Elena administrator SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (49,0 KiB, 681 hits)

  29 - Prelungire si modificare contract de inchiriere Nr.934-10.04.2009 spatiu inchiriat Turnul Rosu-SC Nicolo SRL (176,7 KiB, 478 hits)

  28 - Mandatarea primarului ca reprezentant al comunei Turnul Rosu in Adunarea Generala de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu-SC TRACON SRL (60,0 KiB, 449 hits)

  27 - Indexarea impozitelor si taxelor locale precum si speciale 2020 (917,9 KiB, 469 hits)

  26 - Repartizarea excedentului bugetar (36,2 KiB, 503 hits)

  25 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,1 KiB, 700 hits)

  24 - Avizare Strategie de contractare pentru delegarea gestiunii activitatii de operare si sortare Sura Mica- Cisnadie (75,9 KiB, 457 hits)

  23 - Aprobare organigrama,numar de personal si functii ale aparatului de specialitate primar si serviciile Consiliului Local (154,4 KiB, 459 hits)

  22 - Prelungirea Programului de colaborare cu Orasul avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan din Turnul Rosu (104,4 KiB, 504 hits)

  21 - Reorganizarea retelei scolare din comuna Turnul Rosu 2019-2020 (66,8 KiB, 498 hits)

  20 - Numirea administratorului provizoriu SC Apa-Canal Turnul Rosu SRL (676,0 KiB, 1.010 hits)

  19 - Vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnul Rosu SRL (69,5 KiB, 491 hits)

  18 - Aprobarea inchirierii terenului fanat Lunca Taurilor Sebes Olt apartinand domeniului public Turnul Rosu (384,4 KiB, 464 hits)

  17- Alegerea presedintelui de sedinta (25,7 KiB, 459 hits)

  Plan de actiuni si lucrari de interes local 2019 (62,3 KiB, 604 hits)

  16-Aprobarea aderarii Comunei Turnul Rosu la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara-Cibinum (1,1 MiB, 542 hits)

  15- Modificare si completare Regulament de organizare si functionare-Aparat specialitate al Primarului-TurnuRosu (274,2 KiB, 664 hits)

  14- Alegerea presedintelui de sedinta (27,2 KiB, 744 hits)

  13- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli-SC Apa Canal-Turnul Rosu 2019 (255,8 KiB, 409 hits)

  12- Incetare contract inchiriere nr 1151-16.03.2017-spatiu inchiriat in Sebesul de jos (55,7 KiB, 456 hits)

  11- Aprobare Regulament local pentru stabilire taxa speciala de salubritate- Turnu Rosu (1,4 MiB, 727 hits)

  10- Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 executate catre beneficiarii de ajutor social (104,8 KiB, 510 hits)

  9- Modificare si completare HCL nr 43-2016-constituirea comisiilor de specialitate pe domenii activitate (59,3 KiB, 475 hits)

  8- Modificare si completare HCL nr 40-2016 -constituirea Consiliului local-Turnul Rosu (55,0 KiB, 425 hits)

  7- Validare mandat consilier local Denes Marinela- Consilul local -Turnu Rosu (52,7 KiB, 434 hits)

  6- Incetarea mandatului de consilier -vacandare post de consilier -Consiliul local-Turnu Rosu (46,6 KiB, 425 hits)

  5- Alegerea presedintelui de sedinta (27,8 KiB, 438 hits)

  4- Modificare hotarare-implementarea proiectului Gradinita cu program normal Turnu Rosu-Judetul Sibiu (244,2 KiB, 468 hits)

  3- Alegerea presedintelui de sedinta (26,3 KiB, 441 hits)

  2- Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2018 (41,7 KiB, 467 hits)

  1- Alegerea presedintelui de sedinta (30,2 KiB, 293 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente