Arhiva 2019

Hotarari ale Consiliului Local Turnu Rosu 2019

 

  Hotararea Nr.109 privind rectificarea bugetului local trimestrul IV-2019 (487,0 KiB, 152 hits)

  Hotararea Nr108 privind alegerea presedintelui de sedinta (31,4 KiB, 152 hits)

  Hotararea Nr.107 privind prelungirea Protocolului de colaborare cu Orasul Avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan (171,1 KiB, 171 hits)

  Hotararea Nr.106 pentru respingerea Raportului Comisiei de analiza si verificare (431,2 KiB, 158 hits)

  Hotararea Nr.105 privind alegerea presedintelui de sedinta (39,2 KiB, 157 hits)

  Hotararea Nr.104 privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV al anului 2019 (122,4 KiB, 163 hits)

  Hotararea Nr.103 privind alegerea presedintelui de sedinta (38,4 KiB, 160 hits)

  Hotararea Nr.102 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse sociale acordate elevilor din invatamantul preuniversitar sem 1 (69,3 KiB, 142 hits)

  Hotararea Nr.101 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 (722,9 KiB, 154 hits)

  Hotararea Nr.100 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului2019 (121,9 KiB, 170 hits)

  Hotararea Nr.99 privind aprobarea acordarii de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatorilor de iarna 2019 (51,6 KiB, 156 hits)

  Hotararea Nr.98 privind alegerea presedintelui de sedinta (37,8 KiB, 155 hits)

  Hotararea nr.97 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum comunal, Comuna Turnu Roșu, județul Sibiu,,-DC 59 (263,8 KiB, 199 hits)

  Hotararea nr.96 privind modificarea si completarea HCL 101-2005-SVSU (1,4 MiB, 167 hits)

  Hotararea nr.95 privind darea in folosinta gratuita a unui microbuz Marca Opel Movano, afalt în domeniul privat al comunei, Școlii Gimnaziale ,,Matei Basarab,,Turnu Roșu cu scopul asigurării transport (199,5 KiB, 162 hits)

  Hotararea nr.94 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul III al anului 2019 (680,6 KiB, 161 hits)

  Hotararea nr.93 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV a anului 2019 (456,6 KiB, 155 hits)

  Hotararea nr.92 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare domnului Telebuș Constantin Dan (64,7 KiB, 142 hits)

  Hotararea nr.91 privind aprobarea alocarii sumei de 50.000 lei cu TVA Scolii Gimnaziale ,,Matei Basarab,, Turnu Rosu in vederea achiziționării și montării unei noi centrale termice (93,7 KiB, 132 hits)

  Hotararea nr.89 privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale’’Matei Basarab’’ Turnu Rosu (54,3 KiB, 166 hits)

  Hotararea nr.88 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale’’Matei Basarab’’ Turnu Rosu (57,7 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr.87 privind modificarea Regulamentului de Organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Turnu Roșu aprobat prin HCL Turnu Roșu nr.69 din 25.07.2019. (321,8 KiB, 135 hits)

  Hotararea nr.86 privind modificarea si completarea HCL 62-2019 pentru extinderea sitemului de supraveghere video in Turnu Rosu. (91,7 KiB, 159 hits)

  Hotararea nr.85 privind aprobarea rectificarii bugetului de vebituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Rosu pe trimestrul III al anului 2019 (88,7 KiB, 159 hits)

  Hotararea nr.84 privind alegerea presedintelui (27,2 KiB, 149 hits)

  83 - Tarife salubrizare SC Gospodarie Oraseneasca Avrig S.A. (348,0 KiB, 165 hits)

  82- Numire administrator provizoriu al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (668,5 KiB, 382 hits)

  81 - Reabilitare strazi Comuna Turnu Rosu (669,6 KiB, 245 hits)

  80 - Rectificarea bugetului pe trim III si IV -2019 (84,2 KiB, 169 hits)

  79 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,8 KiB, 167 hits)

  78 - Construire capela Turnu Rosu (318,6 KiB, 176 hits)

  77 - Aprobare contract Turnu Rosu - RPL Ocolul Silvic-Dealul Sibiului RA (558,9 KiB, 172 hits)

  76 - Incetare contract de administrare a fondului forestier al comunei 1099-2013 (106,4 KiB, 174 hits)

  75 - Aprobarea Amenajamentului pastoral 2-Pajisti Comuna Turnu Rosu (7,1 MiB, 194 hits)

Anexe -Harti Amenjament Pastoral 2

  Anexa 1 (6,9 MiB, 166 hits)

  Anexa 2 (20,3 MiB, 156 hits)

  Anexa 3 (16,0 MiB, 165 hits)

  Anexa 4 (20,3 MiB, 178 hits)

  Anexa 5 (14,4 MiB, 185 hits)

  74 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,4 KiB, 168 hits)

  73 - Aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu (856,1 KiB, 171 hits)

  72- Aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate (433,0 KiB, 201 hits)

  71 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului Local (2,6 MiB, 195 hits)

  70 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala (1,6 MiB, 172 hits)

  69 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate (3,8 MiB, 881 hits)

  68 - Aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice (739,4 KiB, 194 hits)

  67 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare (5,7 MiB, 208 hits)

  66 - Alegerea presedintelui de sedinta (26,8 KiB, 168 hits)

  65 - Incetarea Contractului de incheiere nr.1667-12.05.2019 (93,2 KiB, 162 hits)

  64 - Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.43-2019 (81,5 KiB, 181 hits)

  63 -Inceperea demersurilor,documentatie si demararea procedurilor pentru refacerea infrastructurii rutiere a DC59 (53,2 KiB, 169 hits)

  62 - Extinderea sistemului de supraveghere video in Comuna Turnu Rosu (125,5 KiB, 177 hits)

  61 - Rectificarea bugetului local trimestrul III -2019 (489,6 KiB, 184 hits)

  60 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,2 KiB, 169 hits)

  59- Desemnarea administratorului SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (57,0 KiB, 180 hits)

  58 - Mandatarea viceprimarului ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei-ECO SISTEM (258,3 KiB, 181 hits)

  57- Mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele Comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Actionarilor (76,6 KiB, 158 hits)

  56 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,9 KiB, 157 hits)

  55 - Aprobarea Statutului Comunei Turnu Rosu (4,8 MiB, 200 hits)

  54 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,7 KiB, 230 hits)

  53 - Aprobarea accesarii schemei de ajutor de stat ' Servicii de silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor' (69,1 KiB, 196 hits)

  52 - Inceperea demersurilor pentru realizarea obiectivului 'Reabilitare cladire Scoala veche- Sebesu de jos' (45,1 KiB, 185 hits)

  51 - Inceperea demersurilor pentru realizarea obiectivului 'Reabilitare cladire Dispensar Turnu Rosu' (44,6 KiB, 165 hits)

  50 - Aderarea comunei Turnu Rosu la Asociatia Monte Fagaras (1,0 MiB, 201 hits)

  49 - Aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei 'ECO SIBIU' (1,6 MiB, 195 hits)

  48 - Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea auditului public intern prin intermediul 'Cibinum' (1,0 MiB, 191 hits)

  47 - Aprobarea organizarii Festivalului ' Hora de la Rusca' Turnu Rosu, sat Sebesul de jos (42,9 KiB, 192 hits)

  46 - Stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica Turnul Rosu (135,7 KiB, 187 hits)

  45 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor saciale si Planul Local de actiune -2019 (540,5 KiB, 220 hits)

  44 - Modificarea si completarea Caietului de sarcini aprobat prin HCL18-28.03.2019 privind inchirierea terenului Lunca Taurilor Sebes Olt (469,1 KiB, 218 hits)

  43 - Aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar Turnu Rosu, semestrul II 2018-2019 (56,3 KiB, 162 hits)

  42 - Aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli Turnu Rosu -2018 (860,3 KiB, 165 hits)

  41 - Numirea noului administrator SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (1,2 MiB, 211 hits)

  40 - Aprobarea bilantului contabi si contul de profit si pierdere 2018-SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (1,9 MiB, 174 hits)

  39 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,0 KiB, 179 hits)

  38 - Actualizare deviz aprovat prin HCL nr.4-2019pentru mosdificare HCL nr.102-2017 privind Implementare proiect Gradinita cu program prelungit (267,2 KiB, 199 hits)

  37 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2019 (328,2 KiB, 194 hits)

  36- Alegerea presedintelui de sedinta (25,6 KiB, 183 hits)

  35 - Aprobarea contului de executie al bugetului Turnul Rosu trimestrul I 2019 (694,7 KiB, 202 hits)

  34 - Aprobarea bugetului consolidat al comunei Turnul rosu (830,1 KiB, 195 hits)

  33 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,6 KiB, 181 hits)

  32 - Modificari HCL NR.101-29.11.2018 privind achizitionarea de serviciiin sprijinul personalului aparatului de specialitate al primarului Turnul Rosu (53,4 KiB, 196 hits)

  31 - Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat al domnului Gomonea Vasile Administrator SC Apa Canal Turnul Rosu (48,9 KiB, 189 hits)

  30 - Compensarea in bani a concediului de odihna al doamnei Luoescu Cristina Elena administrator SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (49,0 KiB, 201 hits)

  29 - Prelungire si modificare contract de inchiriere Nr.934-10.04.2009 spatiu inchiriat Turnul Rosu-SC Nicolo SRL (176,7 KiB, 190 hits)

  28 - Mandatarea primarului ca reprezentant al comunei Turnul Rosu in Adunarea Generala de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu-SC TRACON SRL (60,0 KiB, 186 hits)

  27 - Indexarea impozitelor si taxelor locale precum si speciale 2020 (917,9 KiB, 203 hits)

  26 - Repartizarea excedentului bugetar (36,2 KiB, 186 hits)

  25 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,1 KiB, 174 hits)

  24 - Avizare Strategie de contractare pentru delegarea gestiunii activitatii de operare si sortare Sura Mica- Cisnadie (75,9 KiB, 183 hits)

  23 - Aprobare organigrama,numar de personal si functii ale aparatului de specialitate primar si serviciile Consiliului Local (154,4 KiB, 170 hits)

  22 - Prelungirea Programului de colaborare cu Orasul avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan din Turnul Rosu (104,4 KiB, 177 hits)

  21 - Reorganizarea retelei scolare din comuna Turnul Rosu 2019-2020 (66,8 KiB, 174 hits)

  20 - Numirea administratorului provizoriu SC Apa-Canal Turnul Rosu SRL (676,0 KiB, 407 hits)

  19 - Vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnul Rosu SRL (69,5 KiB, 199 hits)

  18 - Aprobarea inchirierii terenului fanat Lunca Taurilor Sebes Olt apartinand domeniului public Turnul Rosu (384,4 KiB, 183 hits)

  17- Alegerea presedintelui de sedinta (25,7 KiB, 176 hits)

  Plan de actiuni si lucrari de interes local 2019 (62,3 KiB, 222 hits)

  16-Aprobarea aderarii Comunei Turnul Rosu la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara-Cibinum (1,1 MiB, 219 hits)

  15- Modificare si completare Regulament de organizare si functionare-Aparat specialitate al Primarului-TurnuRosu (274,2 KiB, 164 hits)

  14- Alegerea presedintelui de sedinta (27,2 KiB, 211 hits)

  13- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli-SC Apa Canal-Turnul Rosu 2019 (255,8 KiB, 170 hits)

  12- Incetare contract inchiriere nr 1151-16.03.2017-spatiu inchiriat in Sebesul de jos (55,7 KiB, 199 hits)

  11- Aprobare Regulament local pentru stabilire taxa speciala de salubritate- Turnu Rosu (1,4 MiB, 412 hits)

  10- Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 executate catre beneficiarii de ajutor social (104,8 KiB, 169 hits)

  9- Modificare si completare HCL nr 43-2016-constituirea comisiilor de specialitate pe domenii activitate (59,3 KiB, 195 hits)

  8- Modificare si completare HCL nr 40-2016 -constituirea Consiliului local-Turnul Rosu (55,0 KiB, 169 hits)

  7- Validare mandat consilier local Denes Marinela- Consilul local -Turnu Rosu (52,7 KiB, 181 hits)

  6- Incetarea mandatului de consilier -vacandare post de consilier -Consiliul local-Turnu Rosu (46,6 KiB, 189 hits)

  5- Alegerea presedintelui de sedinta (27,8 KiB, 172 hits)

  4- Modificare hotarare-implementarea proiectului Gradinita cu program normal Turnu Rosu-Judetul Sibiu (244,2 KiB, 190 hits)

  3- Alegerea presedintelui de sedinta (26,3 KiB, 172 hits)

  2- Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2018 (41,7 KiB, 178 hits)

  1- Alegerea presedintelui de sedinta (30,2 KiB, 170 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente