Contact

Adresa:
str.Oltet nr. 54, Turnu Rosu jud. Sibiu cod 557285
Telefon 0269.527888 – fax. 0269.527601
primariaturnurosu@yahoo.com

CENTRALA INTERIOR* si E-mail

Registratura
11
turnurosu.resurse@yahoo.com
Viceprimar
12
turnurosu.viceprimar@yahoo.com
S.V.S.U.
12
turnurosu.svsu@yahoo.ro
Secretar
13
turnurosu.secretar@yahoo.com
Contabilitate
14
turnurosu.contabilitate@yahoo.com
Biblioteca
15
turnurosu.biblio@yahoo.com
Primar
16
primariaturnurosu@yahoo.com
Sala de sedinte
17
Asistenta Sociala
18
turnurosu.social@yahoo.com
Impozite si taxe
19

turnurosu.impozite@yahoo.com

Agricol 21
turnurosu.agricol@yahoo.com
S.C. Apa-canal
20
Evidenta Populatiei
26

*formati 0269.527888 apoi numarul interior corespunzator

Program de lucru

PROGRAM CU PUBLICUL

Programul saptamanal al Primariei Turnu Rosu

Luni  – 8,00  –  16,00
Marti – 8,00  –  16,00
Miercuri – 8,00  –  16,00
Joi – 8,00  –  16,00
Vineri – 8,00  –  16,00

Programul cu publicul al Primariei Comunei Turnu Rosu :

Luni  între orele       : 9,00 –  13,30
Marti între orele       : 9,00  –  13,30
Miercuri între orele  : 9 :00-13 :30 – Sebeșu de Jos, 14 :30-15 :30 – Turnu Roșu
Joi între orele           : 9,00  –  13,30
Vineri între orele     : 9,00  –  13 :30

COMPARTIMENT TAXE

MIERCURI – SEBESU DE JOS

BIBLIOTECA:

LUNI, MIERCURI, VINERI 8.00-16.00

MARTI, JOI 8.00-14.00, 19.00-21.00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

SPCLEP TURNU ROŞU

 

                               LUNI:            09.00 -12.00 – PRIMIRI DOCUMENTE

                                                    13.00 – 15.00 – ELIBERĂRI DOCUMENTE      

                               MARŢI:        09.00 -12.00 – PRIMIRI DOCUMENTE

                                                    13.00 – 15.00 – ELIBERĂRI DOCUMENTE      

                                            

                               MIERCURI:   10.00 -18.00 – PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI DOCUMENTE             

                               JOI:                09.00 -12.00 – PRIMIRI DOCUMENTE

                                                      13.00 – 15.00 – ELIBERĂRI DOCUMENTE      

                               VINERI:         09.00 -13.00 – PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI DOCUMENTE

 

                                          RELAŢII LA TELEFON: 0369414437

LEGEA 544/2001

Responsabil pentru accesul la informații de interes public este doamna Obîrșe Maria

PROGRAM:

LUNI 08:00-16:00

MARȚI 08:00-16:00

MIERCURI 08:00-16:00

JOI 08:00-16:00

VINERI 08:00-16:00

——————————————————————————————
PETIȚII O.G. 27/2000
 

Relaţii petiţii: 0269 527 888 – int. 17; Fax: 0269 527 601

e-mail: primariaturnurosu@yahoo.com

  • Dreptul de petiţionare este un drept fundamental prevăzut de Constituţia României la art.51, care stipulează:
  • Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor
  • Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă
  • Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă
  • Cadrul legal este întregit de:

O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002

  • Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare, nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit OG nr.27/2002.

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente