Arhiva 2020

  Registrul proiectelor de hotărâri-anul 2020 (345,7 KiB, 380 hits)

  Hotararea 96 privind inchirierea spatiului cu destinatie cabinet medical in Turnu Rosu 556 in cadrul Centrului Medico-Social (188,1 KiB, 624 hits)

  Hotararea 95 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL trimestrul IV 2020 (808,2 KiB, 536 hits)

  Hotararea 94 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020 (74,4 KiB, 467 hits)

  Hotararea 93 privind alegerea presedintelui de sedinta (98,2 KiB, 435 hits)

  Hotararea 92 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL trimestrul IV 2020 (828,6 KiB, 476 hits)

  Hotararea 91 privind scoaterea din functionare si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Turnu Rosu (665,8 KiB, 482 hits)

  Hotararea 90 privind mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Societatii GOA (65,3 KiB, 482 hits)

  Hotararea 89 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de functii si al numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Turnu Rosu (173,2 KiB, 511 hits)

  Hotararea 88 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020 (453,7 KiB, 477 hits)

  Hotararea 87 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de SC GOA SA (83,9 KiB, 810 hits)

  Hotararea 86 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 (747,3 KiB, 485 hits)

  Hotararea 85 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Turnu Rosu pentru anul 2021, a Programului anual de achizitii publice si a Procedurii operationale privind achizitiile d (2,8 MiB, 672 hits)

  Hotararea 84 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarab Turnu Rosu (48,8 KiB, 465 hits)

  Hotararea 83 privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarab Turnu Rosu (48,6 KiB, 523 hits)

  Hotararea 82 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul III 2020 (463,1 KiB, 517 hits)

  Hotararea 81 privind alegerea presedintelui de sedinta (65,8 KiB, 734 hits)

  Hotararea 80 privind incetarea contractului de inchiriere si comodat Medicina de familie Vitan SRL (137,4 KiB, 553 hits)

  Hotararea 79 privind alegerea presedintelui de sedinta (66,6 KiB, 512 hits)

  Hotararea 78 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Turnu Rosu (63,8 KiB, 462 hits)

  Hotararea 77 privind alegerea viceprimarului Comunei Turnu Rosu (51,1 KiB, 537 hits)

  Hotararea 76 privind alegerea presedintelui de sedinta (87,3 KiB, 685 hits)

  Hotărârea 75 - privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. (84,5 KiB, 491 hits)

  Hotărârea 74 - privind constituirea la nivelul UATC Turnu Roșu a unui grup de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora (83,2 KiB, 525 hits)

  Hotărârea 73 - privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 (90,5 KiB, 480 hits)

  Hotărârea 72 - privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turnu Rosu (71,4 KiB, 505 hits)

  Hotărârea 71 - privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei cu TVA Parohiei Ortodoxe Sebeșu de Jos (52,2 KiB, 481 hits)

  Hotărârea 70 - privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei cu TVA Parohiei Ortodoxe Turnu Rosu (53,4 KiB, 527 hits)

  Hotărârea 69 -privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei cu TVA Școlii Gimnaziale ,,Matei Basarab,, Turnu Rosu (56,7 KiB, 473 hits)

  Hotărârea 68 - privind alegerea președintelui de ședință (33,2 KiB, 503 hits)

  Hotărârea 67- privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 793 - 12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN (58,6 KiB, 505 hits)

  Hotărârea 66-privind rectificarea bugetului local trimestru III al anului 2020 (327,5 KiB, 516 hits)

  Hotărârea 65- privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 795 -12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN (54,4 KiB, 495 hits)

  Hotărârea 64-privind aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier al comunei Turnu Roșu cu RPL Ocolul Silvic ,,Dealul Sibiului,, RA (99,8 KiB, 552 hits)

  Hotărârea 63-privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământ preuniversitar de stat din Comuna Turnu Roșu (65,7 KiB, 607 hits)

  Hotărârea 62-privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pe trimestrul III al anului 2020 (715,7 KiB, 482 hits)

  Hotărârea 61-privind alegerea președintelui de ședință (32,9 KiB, 481 hits)

  Hotărâre nr. 60 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 (376,8 KiB, 503 hits)

  Hotărâre nr. 59 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr.9 din 10.02.2017 privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului situat în satul Sebeșu de Jos, nr.340, județul Sibiu (49,8 KiB, 534 hits)

  Hotărâre nr. 58 privind modificarea Contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, sat Turnu Roșu și a Contractului de comodat, sat Sebeșu de Jos (174,5 KiB, 544 hits)

  Hotărâre nr. 57 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul II al anului 2020 (420,3 KiB, 765 hits)

  Hotărâre nr. 56 privind alegerea președintelui de ședință (33,0 KiB, 456 hits)

  Hotarare nr.55 privind reactualizarea Comitetului local pentru situații de urgență, a Centrului operativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare (379,4 KiB, 796 hits)

  Hotarare nr.54 privind rectificarea bugetara pe trimestrul II al anului 2020 (87,2 KiB, 799 hits)

  Hotarare nr.53 de modificare si completare a Hotărârii nr.41 de începere a demersurilor necesare în vederea realizării obiectivului de investiții Turnu Rosu (87,0 KiB, 531 hits)

  Hotarare nr.52 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru concesionare gestiune statie de sortare si compostare (16,9 MiB, 560 hits)

  Hotarare nr.51 privind implementare SNEP online a obligatiilor de plata (81,6 KiB, 562 hits)

  Hotărâre nr.50 privind acordarea unui sprijin financiar pentru serviciile oferite de bone (533,7 KiB, 540 hits)

  Hotărâre nr.49 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare (68,4 KiB, 529 hits)

  Hotarare nr.48 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,1 KiB, 543 hits)

  Hotararea nr.47 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2020 (91,6 KiB, 716 hits)

  Hotararea nr.46 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit aferente semestrului II al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat (60,6 KiB, 535 hits)

  Hotararea nr.45 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,2 MiB, 515 hits)

  Hotararea nr.44 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,3 KiB, 505 hits)

  Hotararea nr.43 privind avizarea Strategiei de contractare , Studiul de Fundamentare , Studiul de Oportunitate si a Documentatiei de atribuire (96,9 KiB, 631 hits)

  Hotararea nr.42 privind mandatarea primarului comunei Turnu Rosu ca reprezentant al comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu (76,0 KiB, 512 hits)

  Hotararea nr.41 privind inceperea demersurilor in vederea realizarii obiectivului de investitii “Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Turnu Rosu , judetul Sibiu” (162,4 KiB, 665 hits)

  Hotararea nr.40 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul I al anului 2020 (417,9 KiB, 524 hits)

  Hotararea nr.39 privind numirea noului administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL si revocarea administratorului provizoriu (936,2 KiB, 827 hits)

  Hotararea nr.38 privind indexarea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale pe anul 2021 prin indexarea cu rata inflatiei de 3,8% (722,5 KiB, 537 hits)

  Hotararea nr.37 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,2 KiB, 519 hits)

  Hotararea nr.36 privind vacantarea postului de electromecanic la Statia de captare si tratare apa din Sebesu de Jos a S.C. Apa Canal Turnu Rosu S.R.L (184,3 KiB, 509 hits)

  Hotararea nr.35 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,2 KiB, 512 hits)

  Hotararea nr.34 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Turnu Rosu (77,5 KiB, 507 hits)

  Hotararea nr.33 privind aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate (162,0 KiB, 500 hits)

  Hotararea nr.32 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1548-12.04.2017 incheiat intre Comuna Turnu Rosu si SC Dentex SRL (82,6 KiB, 873 hits)

  Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pe trimestrul I al anului 2020 (258,6 KiB, 488 hits)

  Hotararea nr.30 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,6 KiB, 775 hits)

  Hotararea nr.29 privind suspendarea desfasurarii concursului pentru postul vacant de administrator (65,3 KiB, 550 hits)

  Hotararea nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,3 KiB, 766 hits)

  Hotararea nr 27 privind vacantarea postului de electromecanic Statia de tratare Sebesu de Jos-SC Apa-Canal Turnu Rosu (142,3 KiB, 518 hits)

  Hotararea nr 26 privind atribuirea directa sau licitatia publicaa suprafetelor libere din categoria pajisti (1,5 MiB, 679 hits)

  Hotararea nr 24 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pentru anul 2020. (834,8 KiB, 566 hits)

  Hotararea nr 23 privind reorganizarea retelei scolare din Turnul Rosu pentru anul scolar 2020-2021 (76,0 KiB, 520 hits)

  Hotararea nr 22 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat (60,4 KiB, 526 hits)

  Hotararea nr 21 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local -2019 (614,1 KiB, 544 hits)

  Hotararea nr 20 privind aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu (846,7 KiB, 584 hits)

  Hotararea nr 19 privind repartizarea excedentului bugetar (38,0 KiB, 535 hits)

  Hotararea nr 18 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 514 hits)

  Hotararea nr 17 privind alegerea vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (58,0 KiB, 506 hits)

  Hotararea nr 16 privind modificarea și HCL 11-2019 privind stabilirea taxei de salubritate la nivelul comunei Turnu Roșu. (101,1 KiB, 539 hits)

  Hotararea nr 15 privind aprobarea racordării la rețeaua de distribuție electrică a gospodăriilor locuite de familii (91,6 KiB, 537 hits)

  Hotararea nr 14 privind începerea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții -Reabilitare clădire Dispensar Turnu Roșu (50,6 KiB, 543 hits)

  Hotararea nr 13 privind vacantarea postului de referent-administrator pentru Caminele Culturale, Cluburi Muzeul și Sala fitness a Comunei Turnu Rosu (69,4 KiB, 789 hits)

  Hotararea nr 12 privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statutul de functii al aparatului de specialitate al primarului si alserviciilor CL (153,0 KiB, 548 hits)

  Hotararea nr 11 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 (121,0 KiB, 515 hits)

  Hotararea nr 10 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Turnu Rosu (3,0 MiB, 747 hits)

  Hotararea nr 9 privind modificarea si completarea HCL nr.43-6-2016 (58,0 KiB, 547 hits)

  Hotararea nr 8 privind modificarea si completarea HCL nr.40-3-2016 (64,0 KiB, 569 hits)

  Hotararea nr 7 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Sima Dorin (66,4 KiB, 629 hits)

  Hotararea nr 6 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Niculescu Horia-Radu si vacantarea unui post de consilier (56,4 KiB, 558 hits)

  Hotararea nr 5 privind alegerea presedintelui de sedinta (26,5 KiB, 541 hits)

  Hotararea nr 4 privind ajustarea tarifelor de salubritate (105,3 KiB, 589 hits)

  Hotararea nr 3 privind alegerea presedintelui de sedinta (24,8 KiB, 495 hits)

  Hotararea nr 2 privind acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare la final 2019 (41,5 KiB, 594 hits)

  Hotararea nr 1 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 672 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente