SPCLEP

  INFORMARE - Documente Stare civilă Turnu Roșu 2024 (8,1 MiB, 9 hits)


  INFORMARE - Documente SPCLEP Turnu Roșu 2024 (1,3 MiB, 160 hits)

  Cerere pentru eliberarea actului de identitate (109,8 KiB, 659 hits)

  Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate (111,2 KiB, 483 hits)

  Cerere pentru inscrierea in actului de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (96,7 KiB, 536 hits)

  Cerere eliberare act identitate cu domiciliu in strainatate si resedinta Romania (102,8 KiB, 448 hits)

 

INFORMARE

In conformitate cu prevederile legale, cetatenii sunt obligati sa se prezinte, in termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani,respectiv cu cel mult 180 de zile, dar nu mai putin de 15 zile inaintea expirarii valabilitatii actului de identitate detinut, la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor la care sunt arondati cu domiciliu sau resedinta, pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate. Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 40 lei (RON) si 80 lei (RON), fara a exista posibilitatea achitarii, in 48 de ore, a jumatate din minimul sumei prevazute.

Facem un apel catre toti cetatenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate,
in vederea evitarii situatiilor neplacute in care pot deveni contravenienti la prevederile legii.

 

CAZURI IN CARE SE ELIBEREAZA O CARTE DE IDENTITATE SI ACTELE NECESARE

1.ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE

DOCUMENTE NECESARE:
1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
2. Actul de identitate; persoanele care dețin carte de identitate, trebuie să predea şi cartea de alegător;
3. Certificatul de naştere, original şi xerocopie;
4. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original şi xerocopie;
5. Certificatul/hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în cazul persoanelor divorţate, original şi xerocopie;
6. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/e, în cazul soțului supraviețuitor, original şi xerocopie;
7. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi xerocopie;
8. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi xerocopie ;
9. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7lei), achitată la casieria Primăriei Turnu Rosu .

PRECIZĂRI: Persoana are obligația de a solicita eliberarea actului de identitate, cu cel mult 180 de zile și cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate. Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

2.ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

DOCUMENTE NECESARE:
1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se primeşte de la ghişeu, se completează și se semnează de către minor şi de către părinte);
2. Certificatul de naştere al minorului, original şi xerocopie;
3. Actul de identitate al unuia dintre părinți/al părintelui la care este încredinţat (în cazul în care părinţii sunt divorţaţi) sau al reprezentantului legal;
4. Certificatul de căsătorie sau, după caz, certificatul/sentinţa de divorţ a părinţilor, definitivă și irevocabilă, original şi xerocopie;
5. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi xerocopie;
6. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7lei), achitată la casieria Primăriei Turnu Rosu.

PRECIZĂRI: La împlinirea vârstei de 14 ani, în termen de 15 zile, minorul se prezintă la ghişeu, însoţit de unul dintre părinţi, sau după caz, de reprezentantul său legal. Dacă părinții minorului nu sunt proprietarii spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public, a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

3.ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE ÎN CAZUL SCHIMBĂRII NUMELUI

DOCUMENTE NECESARE:
1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
2. Actul de identitate; persoanele care dețin carte de identitate, trebuie să predea şi cartea de alegător;
3. Certificatul de naştere, original şi xerocopie;
4. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original şi xerocopie;
5. Certificatul/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, în cazul persoanelor divorțate, original şi xerocopie;
6. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/e, în cazul persoanelor văduve, original şi xerocopie;
7. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi xerocopie;
8. Actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, după caz, original şi xerocopie;
9. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi xerocopie;
10. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei), achitată la casieria Primăriei Turnu Rosu .

PRECIZĂRI: Persoana are obligația de a solicita un nou act de identitate, în termen de 15 zile de la data modificării datelor de stare civilă (încheiere căsătorie, rămânere definitivă sentinţă de divorţ etc.) Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

4.ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE ÎN CAZUL PIERDERII, FURTULUI, DETERIORĂRII

DOCUMENTE NECESARE:
1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
2. Actul de identitate, în cazul deteriorării;
3. Certificatul de naştere, original şi xerocopie;
4. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor ,original şi xerocopie;
5. Certificatul/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, în cazul persoanelor divorțate, original şi xerocopie;
6. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/e, în cazul persoanelor văduve, original şi xerocopie;
7. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi xerocopie;
8. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi xerocopie;
9. Un document cu fotografie de dată recentă (paşaport, permis de conducere, livret militar, diplomă, legitimaţie de serviciu), original şi xerocopie;
10. Dovada emisă de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul;
11. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei), achitată la casieria Primăriei Turnu Rosu.

PRECIZĂRI: Persoana are obligația de a solicita un nou act de identitate, în termen de 15 zile, de la data constatării pierderii, furtului sau deteriorării actului. Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

5.ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII PERSOANEI CARE NU DEȚINE TOATE ACTELE NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:
1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
2. Actul de identitate expirat, deteriorat (dacă există);
3. Trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
4. Documentele pe care solicitantul le poate prezenta (certificat de naștere, certificat de căsătorie, sentință de divorț, actul cu care se face dovada adresei de domiciliu), original și xerocopie;
5. Chitanță reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) , achitată la casieria Primăriei Turnu Rosu.

PRECIZĂRI: Cartea de identitate provizorie se eliberează pentru următoarele motive: ” lipsă certificat de naștere “; ” lipsă certificat de căsătorie “; ” lipsă dovadă divorț “; ” lipsă dovada adresei de domiciliu “; ” lipsă locuință “. Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

6.ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

DOCUMENTE NECESARE:
1. Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;
2. Actul de identitate al solicitantului ;
3. Actul cu care se face dovada adresei de reședință, original și xerocopie.

PRECIZĂRI: Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun – cămine, campusuri universitare, pe lângă contractul de cazare, este necesar ca la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, să se menţioneze datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei. Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente