Legislatie

Primăria Turnu Roșu funcționează în conformitate cu urmatoarele legi si acte normative de baza:
  • Constitutia Romaniei
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal,
  • Ordonața Guvernului 27/2002 privind modalitatea de solutionare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente