Dispoziții ale Primarului – an 2022

Dispozitii ale Primarului 2022

  Dispozitia nr.250 - 2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Turnu Rosu in sedinta extraordinara de indată 28.12.2022 (63,9 KiB, 52 hits)

  Dispozitia nr.249 - 2022 Rectificare buget trim IV anul 2022 (63,2 KiB, 43 hits)

  Dispozitia nr.248 - 2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Turnu Rosu in sedinta extraordinara 23.12.2022 (89,7 KiB, 51 hits)

  Dispozitia nr.247 - 2022 Rectificare buget trim IV anul 2022 (74,2 KiB, 42 hits)

  Dispozitia nr.245 - 2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Turnu Rosu in sedinta de indata 13.12.2022 (60,4 KiB, 53 hits)

  Dispozitia nr.244 - 2022 Privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata pentru functia publica de conducerene (71,3 KiB, 42 hits)

  Dispozitia nr.243 - 2022 Privind constituirea Comisie de concurs pentru concursul de recrutare in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata pentru functia publica de conducere vacanta de secretar gen (67,8 KiB, 98 hits)

  Dispozitia nr.240 - 2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Turnu Rosu in sedinta ordinara 29.11.2022 (88,2 KiB, 42 hits)

  Dispozitia nr.237 - 2022 Privind virarile de credite bugetare in cadrul aceluias capitol bugetar pe trimestru IV annual 2022 (57,7 KiB, 43 hits)

  Dispozitia nr.235 - 2022 Privind stabilirea masurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 02 decembrie 2022 (35,9 KiB, 47 hits)

  Dispozitia nr.229 - 2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Turnu Rosu , in sedinta extraordinara convocata de indata (63,5 KiB, 44 hits)

  Dispozitia nr.227 - 2022 Privind numirea echipei de implementarea proiectului ,,Reabilitare strazi in comuna Turnu Rosu ’’, judetul Sibiu si ,,Modernizare Retele Hidroedilitare’’ (98,3 KiB, 53 hits)

  Dispozitia nr.222 - 2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Turnu Rosu, in sedinta ordinara (88,8 KiB, 44 hits)

  Dispozitia nr.220 - 2022 Privind virarile de credite bugetare pe trimestrul IV anul 2022 (51,3 KiB, 45 hits)

  Dispozitia nr.219 - 2022 Delegarea atributiilor de secretar general al comunei Turnu Rosu,jud. Sibiu , domnului Jinaru Moise Nicolae , inspector grad professional superior TL din cadrul primariei Tur (169,7 KiB, 62 hits)

  Dispozitia nr.218 - 2022 Constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al dnei Buta Rodica secretar general in cadrul Primariei comunei Turnu Rosu (45,7 KiB, 46 hits)

  Dispozitia nr.217 - 2022 Modificarea dispozitiei nr.1322015 privind desemnarea persoanelor imputernicite sa opereze in aplicatia Registrului electoral la nivelul unitatii administrativ teritoriale com (40,7 KiB, 47 hits)

  Dispozitia 212 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta ordinară (121,2 KiB, 180 hits)

  Dispoziția 200 privind convocarea CL Turnu Rosu in sedinta de indata (80,6 KiB, 63 hits)

  Dispoziția 182 privind convocarea CL Turnu Rosu in sedinta de indata (66,3 KiB, 54 hits)

  Dispozitia 181 privind desemnarea d-lui Jinaru Moise, inspector impozite și taxe persoană responsabilă de transmiterea declarațiilor de avere și interese, online, prin intermediul platformei DAI (110,3 KiB, 186 hits)

  Dispozitia 176 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta ordinară (87,1 KiB, 56 hits)

  Dispozitia 175-1 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta extraordinara convocată de îndată (62,7 KiB, 55 hits)

  Dispoziția 165 privind convocarea CL Turnu Rosu in sedinta de indata (74,8 KiB, 62 hits)

  Dispoziția 164 privind exercitarea atribuțiilor de serviciu ale doamnei Buta Rodica, Secretar general, pe durata concediului de odihnă, de către d-l Ștefănescu Radu, contabil (37,6 KiB, 80 hits)

  Dispoziția 163 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar -trim II, anul 2022 (70,5 KiB, 179 hits)

  Dispoziția 162 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică lucrări ”Reabilitare străzi, comuna Turnu Roșu, județul Sibiu” (46,2 KiB, 81 hits)

  Dispoziția 160 privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor - concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector impozite și taxe (50,3 KiB, 60 hits)

  Dispoziția 159 privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector impozite și taxe (48,8 KiB, 54 hits)

  Dispoziția 158 privind convocarea CL Turnu Rosu in sedinta de indata (69,0 KiB, 56 hits)

  Dispoziția 154 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (62,2 KiB, 221 hits)

  Dispoziția 153 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta ordinara (98,9 KiB, 90 hits)

  Dispoziția 151 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (64,5 KiB, 208 hits)

  Dispoziția 141 privind aprobarea Nomenclatorului documentelor inregistrate create si supuse termenelor de pastrare - fond arhivistic SPCLEP Turnu Roșu (314,4 KiB, 128 hits)

  Dispoziția 138 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta ordinara (78,8 KiB, 80 hits)

  Dispoziția 136 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (70,4 KiB, 211 hits)

  Dispoziția 135 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (62,1 KiB, 223 hits)

  Dispoziția 108 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Roșu în ședință ordinară (132,5 KiB, 85 hits)

  Dispoziția 107 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Roșu în ședință de îndată (58,3 KiB, 88 hits)

  Dispoziția 106 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar -trim II, anul 2022 (41,5 KiB, 127 hits)

  Dispoziția 94 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Roșu în ședință de îndată (66,1 KiB, 221 hits)

  Dispoziția 93 privind constituirea comisiei pentru închirierea prin atribuire directă sau achiziție publică a suprafețelor din categoria pajiști, situate în extravilanul localității, aparținând de dom (60,6 KiB, 80 hits)

  Dispoziția 92 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al Comunei Turnu Roșu - 2022 (3,0 MiB, 150 hits)

  Dispoziția 34 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Roșu în ședință de îndată (65,9 KiB, 212 hits)

  Dispoziția 33 privind delegarea unor atribuții d-lui Streinu Sorin Ștefan (206,0 KiB, 108 hits)

  Dispoziția 30 privind modificarea Dispoziției 153-2021 privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului Comunei Turnu Roșu precum și organizarea inventarului faptic 2021 (48,9 KiB, 92 hits)

  Dispoziția 29 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Roșu în ședință ordinară (121,6 KiB, 243 hits)

  Dispoziția 28 privind constituirea Comisiei pentru distrugerea colțurilor actelor anulate și a carnetelor cărți de identitate provizorii și constatarea rebuturilor (45,1 KiB, 141 hits)

  Dispoziția 26 privind retragerea atribuțiilor de casier d-lui Posa Ioan, referent, clasa III, grad profesional superior (339,6 KiB, 128 hits)

  Dispoziția 24 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Roșu în ședință de îndată (72,8 KiB, 87 hits)

  Dispoziția 22 privind aprobarea planului de servicii întocmit pentru minora Muntean Iuliana-Georgiana și familia sa (186,7 KiB, 148 hits)

  Dispoziția 21 privind încetarea suspendării și reluarea activității domnului Streinu Sorin Ștefan, funcționar public (75,3 KiB, 134 hits)

  Dispoziția 20 privind constituirea Comisiei comunei Turnu Roșu pentru recensământul populației și a locuințelor 2021 (65,0 KiB, 235 hits)

  Dispoziția 18 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Roșu în ședință ordinară (108,0 KiB, 94 hits)

  Dispoziția 13 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Roșu în ședință de îndată (72,0 KiB, 91 hits)

  Dispoziția 7 privind delegarea atribuțiilor de casier domnului Jinaru Moise-Nicolae, consilier personal al primarului (47,5 KiB, 267 hits)

  Dispoziția 6 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Roșu în ședință de îndată (62,0 KiB, 85 hits)

  Dispoziția 4 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Roșu în ședință de îndată (60,7 KiB, 110 hits)

  Dispoziția 2 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat la finele anului 2021 (33,7 KiB, 80 hits)

  Dispoziția 1 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu domnului Streinu Sorin Ștefan (48,6 KiB, 98 hits)

 

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente