Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020

In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 583 din 2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, Primaria Turnu Rosu a intreprins urmatoarele actiuni:

Prin declaratia de aderare la SNA 2016-2020 Primaria Turnu Rosu isi asuma valorile si principiile acestei strategii.

  1. Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
  2. Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020;
  3. Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
  4. Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
  5. Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
  6. Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
  7. Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administarației Publice asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii( enumerate în Anexa nr.3 la H.G. nr.583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020).

La nivelul fiecarui compartiment/ serviciu din Primarie au fost identificate riscurile, cauzele acestora si masuri de remediere. In Planul de Integritate intocmit, pentru fiecare obiectiv cuprins in strategie s-au identificat masuri cu termene si responsabili.

Documente specifice

  Plan de integritate (691,4 KiB, 518 hits)

  Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice Primariei Turnu Rosu (479,8 KiB, 374 hits)

  Dispozitia 61 din 2017 a Primarului (58,6 KiB, 277 hits)

  Referat privind necesitatea aprobarii planului de integritate (58,1 KiB, 283 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente