Dispoziții ale Primarului 2021

  Dispoziția 177 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (59,8 KiB, 145 hits)

  Dispoziția 174 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar pe trimestrul IV 2021 (103,1 KiB, 240 hits)

  Dispoziția 173 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (102,1 KiB, 149 hits)

  Dispoziția 172 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (59,5 KiB, 141 hits)

  Dispoziția 170 privind delegarea atribuțiilor cu achizitiile publice domnului Ronai Mihai consilier personal al primarului (44,7 KiB, 313 hits)

  Dispoziția 169 privind delegarea atribuțiilor de casier domnului Posa Ioan din cadrul compartimentului impozite si taxe (46,3 KiB, 144 hits)

  Dispoziția 169 privind delegarea atribuțiilor de casier domnului Posa Ioan din cadrul compartimentului impozite si taxe (46,3 KiB, 126 hits)

  Dispoziția 168 privind constituirea Comisiei de disciplina la nivelul Primariei comunei Turnu Roșu (92,5 KiB, 133 hits)

  Dispoziția 165 privind actualizarea Comisiei de aparare la nivelul comunei Turnu Roșu (82,9 KiB, 125 hits)

  Dispoziția 163 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (88,8 KiB, 144 hits)

  Dispoziția 159 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar pe trimestrul IV 2021 (50,7 KiB, 239 hits)

  Dispoziția 158 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (69,4 KiB, 190 hits)

  Dispoziția 153 privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Turnu Roșu și organizarea inventarului 2021 (82,1 KiB, 140 hits)

  Dispoziția 140 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (66,4 KiB, 139 hits)

  Dispoziția 139 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (66,1 KiB, 121 hits)

  Dispoziția 138 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar pe trimestrul IV 2021 (86,8 KiB, 293 hits)

  Dispoziția 118 privind delegare atribuții stare civilă (181,6 KiB, 175 hits)

  Dispoziția 117 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta ordinara (105,6 KiB, 142 hits)

  Dispoziția 116 privind virările de credite bugetare (71,0 KiB, 158 hits)

  Dispoziția 112 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (62,9 KiB, 261 hits)

  Dispoziția 97 privind promovare în grad profesional (55,3 KiB, 194 hits)

  Dispozitia 93 privind inchirierea prin licitatie publica, a unui imobil situat in Turnu Rosu la numarul 91 (54,9 KiB, 184 hits)

  Dispozitia 92 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta ordinara (91,2 KiB, 163 hits)

  Dispozitia 91 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta de indata (69,1 KiB, 292 hits)

  Dispozitia 90 privind virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar pe trimestrul III anul 2021 (67,5 KiB, 172 hits)

  Dispozitia 86 privind constituirea Comisiei de solutionare a contastatiilor pentru promovarea in grad profesional, functionar public, inspector, clasa I, grad asistent (51,9 KiB, 356 hits)

  Dispozitia 85 privind constituirea Comisiei de concurs si examen pentru promovarea in grad profesional, functionar public, inspector, clasa I, grad asistent (51,4 KiB, 175 hits)

  Dispozitia 82 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta ordinara (88,4 KiB, 204 hits)

  Dispozitia 80 privind virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar pe trimestrul II anul 2021 (91,9 KiB, 178 hits)

  Dispozitia 72 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta ordinara (68,9 KiB, 180 hits)

  Dispozitia 69 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta ordinara (86,7 KiB, 263 hits)

  Dispozitia 61 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta extraordinara (67,2 KiB, 221 hits)

  Dispozitia 52 privind convocarea CL al Turnu Rosu in sedinta ordinara (123,4 KiB, 203 hits)

  Dispozitia 48 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Rosu in sedinta de indata (60,2 KiB, 258 hits)

  Dispozitia 47 privind modificarea si completarea dispozitiei nr. 90 din 24.07.2020 constituirea comisiei pentru recensamantul general agricol runda 2020 (36,8 KiB, 325 hits)

  Dispozitia 37 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Rosu in sedinta de indata (56,9 KiB, 321 hits)

  Dispozitia 33 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Rosu in sedinta ordinara (124,4 KiB, 292 hits)

  Dispozitia 32 privind constituirea comisiei pentru inchirierea prin licitatie publica a spatiului din Sebesu de Jos nr. 178 (59,5 KiB, 280 hits)

  Dispozitia 31 privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei Facalet Elena Geanina - asistent personal (47,9 KiB, 409 hits)

  Dispozitia 29 privind convocarea Consiliului Local al comunei Turnu Rosu in sedinta de indata (67,3 KiB, 255 hits)

  Dispozitia 28 privind suspendarea de drept a contractului individual de munca al doamnei Obirse Maria (44,5 KiB, 279 hits)

  Dispoziția 27 privind convocarea CL al Comunei Turnu Roșu în ședință de îndată (67,8 KiB, 263 hits)

  Dispoziția 5 privind convocarea CL al Comunei Turnu Roșu în ședință ordinară (147,7 KiB, 352 hits)

  Dispoziția 3 privind constituirea grupului de lucru privind implementarea programului POAD 2019-2021 și stabilirea locurilor de depozitare a ajutoarelor alimentare în Comuna Turnu Roșu (58,9 KiB, 348 hits)

  Dispoziția 1 privind convocarea CL al Comunei Turnu Roșu în ședință de îndată (56,8 KiB, 316 hits)

 

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente