Registru privind inregistrarea refuzurilor de a aviza actele administrative

Pana la data prezentei nu exista înregistrări cu privire la refuzuri de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum și obiecții cu privire la legalitate, efectuate în scris.

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente