Registru transparență decizională

  Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, (6,4 KiB, 32 hits)

Transparența contribuie la consolidarea principiilor democrației și la respectarea drepturilor fundamentale, așa cum sunt definite în articolul 6 al Tratatului UE și în Carta drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene.

Transparența urmărește asigurarea unui acces mai larg al cetățenilor la informațiile și documentele aflate în posesia instituțiilor statului, participarea cetățenilor la procesul decizional și asigurarea legitimității, eficacității și responsabilității administratiei față de cetățean.

Conceptul de transparență a procesului decizional derulat în instituții se referă la asigurarea accesului cetățenilor la documentele aflate în gestiunea instituțiilor statului precum și la consultarea cetățenilor cu privire la adoptarea unor reglementări.

Concret, transparența implică:

  • informarea din oficiu a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și asupra proiectelor de acte normative;
  • consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
  • participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative

Tratatul instituind Uniunea Europeanã consacrã noțiunea de transparență în primul sãu articol, alineatul doi, care stabilește că deciziile se iau într-o manieră cât se poate de deschisă și mai aproape de cetățean.

Articolul 255 din Tratat, introdus în anul 1997, asigură oricărui cetățean din Uniune și oricărei personalități fizice sau juridice rezidente sau care deține un birou înregistrat într-un Stat Membru, dreptul de acces la documentele Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Regulamentul din 30 mai 2001 implementează dreptul de acces la documentele emise de cele trei instituții. stipulând doar douã excepții: cazurile în care accesul este automat refuzat, pentru a asigura securitatea publicã, apãrarea, relațiile internaționale s.a. și cele în care se refuzã accesul cu scopul asigurării protecției intereselor comerciale ale individului – dacã nu există un interes public pentru comunicarea informațiilor.

În România, asigurarea transparenței instituționale este reglementată de Legea nr. 52/2003, care cuprinde prevederile legislației europene.

Pentru a oferi cetățenilor posibilitatea de a participa activ la elaborarea reglementărilor, Primăria Turnu Roșu postează, pentru informarea și consultarea cetățenilor și a societății civile, toate problemelor de interes public ce urmează să fie dezbătute și asupra proiectelor de acte normative la secțiunea :Proiecte de acte administrative – Comuna Turnu Roșu și https://primariaturnurosu.ro/consiliul-local/convocator-sedinte/

 

2024

  Anunț public ședință 22.04.2024 (595,9 KiB, 10 hits)

  Anunț public ședință 15.04.2024 (286,8 KiB, 12 hits)

  Anunț ședință publică 25.03.2024 (503,0 KiB, 39 hits)

  Anunț ședință publică 18.03.2024 (226,0 KiB, 30 hits)

  Anunț ședință publică 08.02.2024 (31,8 KiB, 70 hits)

  Proces-verbal dezbatere publică - buget 2024 (531,8 KiB, 17 hits)

  Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor - buget 2024 (173,5 KiB, 73 hits)

  Anunț ședință publică online 31.01.2024 (20,7 KiB, 73 hits)

  Proces-verbal propuneri buget 2024 (1,8 MiB, 62 hits)

  Anunț ședință publică 30.01.2024 (134,1 KiB, 112 hits)

  Anunț ședință publică online 09.01.2024 (20,2 KiB, 69 hits)

  Anunț ședință publică 09.01.2024 (57,1 KiB, 12 hits)

  Sume repartizate CJ Sibiu (801,9 KiB, 158 hits)

  Probunere buget 2024 (3,7 MiB, 180 hits)

  Motivație buget 2024 - revizuit (138,5 KiB, 165 hits)

  Sume Finanțe Buget 2024 (469,9 KiB, 134 hits)

  Sume Finanțe Buget 2024 (469,9 KiB, 134 hits)

  Anunt dezbatere publica buget 2024 (10,5 MiB, 144 hits)

  Anunt colectare recomandări - buget 2024 (10,2 MiB, 141 hits)

Arhive

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente