Despre institutie

Legislatia care reglementeaza functionarea primariei

Primăria Turnu Roșu funcționează în conformitate cu urmatoarele legi si acte normative de baza:

  • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Conducerea

PRIMAR

VICEPRIMAR

SECRETAR

Istrate Stelian Mihaiu Toma Grigore Buta Rodica
Program audiențe: PERMANENT

Rapoarte si studii

  Raportul de activitate pe anul 2018 (14,7 MiB, 299 hits)

  Raport de activitate pe anul 2017 (1,6 MiB, 256 hits)

  Raport de activitate pe anul 2016 (845,5 KiB, 423 hits)

  Raport de activitate pe anul 2015 - partea 1 (288,3 KiB, 241 hits)

  Raport de activitate pe anul 2015 - partea 2 (1,5 MiB, 297 hits)

  Raport de activitate pe anul 2014 (2,6 MiB, 266 hits)

  Raport de activitate pe anul 2013 (1,6 MiB, 252 hits)

  Raport de activitate pe anul 2012 (5,4 MiB, 274 hits)

Agenda conducerii

In permanență lucram la proiecte care să aducă îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățenii comunei.

Cariera – posturi scoase la concurs

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente