Hotarari

Anul 2021

  Hotărârea 41 privind transmiterea fără plată din proprietatea privată a Comunei în proprietatea Parohiei Ortodoxe Turnu Roșu (158,7 KiB, 20 hits)

  Hotărârea 40 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al județului în domeniul public al comunei (100,0 KiB, 23 hits)

  Hotărârea 39 privind avizarea Strategiei de contactare, Studiilor de Fundamentare și Oportunitate și a documentației de atribuire ADI Eco Sibiu (129,9 KiB, 25 hits)

  Hotărârea 38 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Comunei Turnu Roșu - 2021 (86,0 KiB, 7 hits)

  Hotărârea 37 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții Reabilitare clădire și schimbare destinație ăn dispensar medical SJ (233,5 KiB, 15 hits)

  Hotărârea 36 privind prelungirea Protocolului de colaborare cu Orașul Avrig pentru gestionarea câinilor fără stăpân (305,6 KiB, 21 hits)

  Hotărârea 35 privind alegerea președintelui de ședință (56,7 KiB, 6 hits)

  Hotărârea 34 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare (476,7 KiB, 21 hits)

  Hotărârea 33 privind alegerea președintelui de ședință (31,7 KiB, 13 hits)

  Hotararea 32 privind continuarea prestarii serviciului public de salubrizare al comunei Turnu Rosu de catre SC GOA SA (76,8 KiB, 33 hits)

  Hotararea 31 privind alegerea presedintelui de sedinta (31,1 KiB, 24 hits)

  Hotararea 30 privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la PUZ si construire casa de vacanta si anexa zona Valea Ruscai in sat Sebesu de Jos (194,0 KiB, 30 hits)

  Hotararea 29 privind reorganizarea retelei scolare din comuna Turnu Rosu pentru anul scolar 2021-2022 (78,3 KiB, 38 hits)

  Hotararea 28 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pentru anul 2021 (834,0 KiB, 29 hits)

  Hotararea 27 privind darea in folosinta gratuita a imobilului compus din teren si constructii situat in comuna Turnu Rosu nr.75 catre Parohia Ortodoxa Romana Turnu Rosu (357,6 KiB, 30 hits)

  Hotararea 26 privind aprobarea organigramei numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate consiliului local (153,6 KiB, 36 hits)

  Hotararea 25 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei a imobilului Parohiei Ortodoxe Romane Turnu Rosu (127,9 KiB, 20 hits)

  Hotararea 24 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1286 - 2018 - incheiat intre com. Turnu Rosu si SC Alania Pharm SRL pentru spatiul cu destinatie farmacie (101,1 KiB, 31 hits)

  Hotararea 23 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit aferente semestrului I an scolar 2020-2021 (36,6 KiB, 21 hits)

  Hotararea 22 privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG si RLU al comunei (84,6 KiB, 29 hits)

  Hotararea 21 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului comunei pe anul 2020 (603,2 KiB, 22 hits)

  Hotararea 20 privind alegerea presedintelui de sedinta (37,9 KiB, 27 hits)

  Hotărârea 19 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 793 din 12.10.20217 de la FNGCIMM SA IFN - proiect ”Modernizare rețele hidroedilitare Comuna Turnu Roșu (64,6 KiB, 51 hits)

  Hotărârea 18 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 795 din 12.10.20217 de la FNGCIMM SA IFN - proiect ”Reabilitare străzi în Comuna Turnu Roșu (65,5 KiB, 56 hits)

  Hotărârea 17 privind alegerea președintelui de ședință (30,8 KiB, 42 hits)

  Hotărârea 16 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date imobil pentru terenul cu nr cadastral 102743 - parcela 2299 și parcela 2303 aparținând domeniului public al UAT (123,8 KiB, 48 hits)

  Hotărârea 15 privind aprobarea documentației cadastarle de actualizare date imobil pentru terenul înscris în CF 100639 nr. top. 6051 aparținând domeniului public al UAT (113,3 KiB, 39 hits)

  Hotărârea 14 privind alegerea președintelui de ședință (31,8 KiB, 42 hits)

  Hotărârea 13 privind modificarea și completarea HCL 11 din 2019 pentru aprobarea Regulamentului local pentru stabilirea taxei de salubrizare la nivelul Comunei Turnu Roșu (110,1 KiB, 42 hits)

  Hotărârea 12 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (43,3 KiB, 50 hits)

  Hotărârea 11 privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinație magazin - Sebeșu de Jos nr. 178 - Comuna Turnu Roșu (1,5 MiB, 46 hits)

  Hotărârea 10 privind începerea demersurilor în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru demararea procedurilor de achiziție publică de refacere a infrastructurii rutiere și reabilitar (79,4 KiB, 39 hits)

  Hotărârea 9 privind începerea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții ”Creare zonă de agrement - zona Albia Veche a Oltului în Comuna Turnu Roșu Județul Sibiu” (47,4 KiB, 48 hits)

  Hotărârea 8 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local - executate de beneficiarii de ajutor social cf. legii 416 - 2001 (142,2 KiB, 35 hits)

  Hotărârea 7 privind Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turnu Roșu aprobat prin HCL 69 - 25.07.2019 (219,1 KiB, 48 hits)

  Hotărârea 6 privind desemnarea domnului Ronai Mihai ca responsabil protecția datelor pentru SC Apă Canal Turnu Roșu SRL (57,5 KiB, 55 hits)

  Hotărârea 5 privind modificarea și completarea HCL nr. 55 din 2020 (75,3 KiB, 39 hits)

  Hotărârea 4 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse sociale acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Turnu Roșu în semestrul I al anului școlar 2020 - 2021 (64,5 KiB, 41 hits)

  Hotărârea 3 privind alergerea președintelui de ședință (32,8 KiB, 44 hits)

  Hotărârea 2 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat la finele anului 2020 (44,1 KiB, 43 hits)

  Hotărârea 1 privind alegerea președintelui de ședință (33,5 KiB, 34 hits)

Anul 2020

  Hotararea 96 privind inchirierea spatiului cu destinatie cabinet medical in Turnu Rosu 556 in cadrul Centrului Medico-Social (188,1 KiB, 82 hits)

  Hotararea 95 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL trimestrul IV 2020 (808,2 KiB, 71 hits)

  Hotararea 94 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020 (74,4 KiB, 51 hits)

  Hotararea 93 privind alegerea presedintelui de sedinta (98,2 KiB, 58 hits)

  Hotararea 92 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL trimestrul IV 2020 (828,6 KiB, 68 hits)

  Hotararea 91 privind scoaterea din functionare si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Turnu Rosu (665,8 KiB, 66 hits)

  Hotararea 90 privind mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Societatii GOA (65,3 KiB, 62 hits)

  Hotararea 89 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de functii si al numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Turnu Rosu (173,2 KiB, 54 hits)

  Hotararea 88 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020 (453,7 KiB, 50 hits)

  Hotararea 87 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de SC GOA SA (83,9 KiB, 75 hits)

  Hotararea 86 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 (747,3 KiB, 53 hits)

  Hotararea 85 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Turnu Rosu pentru anul 2021, a Programului anual de achizitii publice si a Procedurii operationale privind achizitiile d (2,8 MiB, 58 hits)

  Hotararea 84 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarab Turnu Rosu (48,8 KiB, 60 hits)

  Hotararea 83 privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarab Turnu Rosu (48,6 KiB, 66 hits)

  Hotararea 82 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul III 2020 (463,1 KiB, 75 hits)

  Hotararea 81 privind alegerea presedintelui de sedinta (65,8 KiB, 62 hits)

  Hotararea 80 privind incetarea contractului de inchiriere si comodat Medicina de familie Vitan SRL (137,4 KiB, 84 hits)

  Hotararea 79 privind alegerea presedintelui de sedinta (66,6 KiB, 65 hits)

  Hotararea 78 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Turnu Rosu (63,8 KiB, 58 hits)

  Hotararea 77 privind alegerea viceprimarului Comunei Turnu Rosu (51,1 KiB, 69 hits)

  Hotararea 76 privind alegerea presedintelui de sedinta (87,3 KiB, 56 hits)

  Hotărârea 75 - privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. (84,5 KiB, 87 hits)

  Hotărârea 74 - privind constituirea la nivelul UATC Turnu Roșu a unui grup de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora (83,2 KiB, 109 hits)

  Hotărârea 73 - privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 (90,5 KiB, 76 hits)

  Hotărârea 72 - privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turnu Rosu (71,4 KiB, 97 hits)

  Hotărârea 71 - privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei cu TVA Parohiei Ortodoxe Sebeșu de Jos (52,2 KiB, 77 hits)

  Hotărârea 70 - privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei cu TVA Parohiei Ortodoxe Turnu Rosu (53,4 KiB, 83 hits)

  Hotărârea 69 -privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei cu TVA Școlii Gimnaziale ,,Matei Basarab,, Turnu Rosu (56,7 KiB, 78 hits)

  Hotărârea 68 - privind alegerea președintelui de ședință (33,2 KiB, 82 hits)

  Hotărârea 67- privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 793 - 12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN (58,6 KiB, 81 hits)

  Hotărârea 66-privind rectificarea bugetului local trimestru III al anului 2020 (327,5 KiB, 103 hits)

  Hotărârea 65- privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 795 -12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN (54,4 KiB, 101 hits)

  Hotărârea 64-privind aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier al comunei Turnu Roșu cu RPL Ocolul Silvic ,,Dealul Sibiului,, RA (99,8 KiB, 89 hits)

  Hotărârea 63-privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământ preuniversitar de stat din Comuna Turnu Roșu (65,7 KiB, 112 hits)

  Hotărârea 62-privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pe trimestrul III al anului 2020 (715,7 KiB, 87 hits)

  Hotărârea 61-privind alegerea președintelui de ședință (32,9 KiB, 82 hits)

  Hotărâre nr. 60 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 (376,8 KiB, 96 hits)

  Hotărâre nr. 59 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr.9 din 10.02.2017 privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului situat în satul Sebeșu de Jos, nr.340, județul Sibiu (49,8 KiB, 92 hits)

  Hotărâre nr. 58 privind modificarea Contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, sat Turnu Roșu și a Contractului de comodat, sat Sebeșu de Jos (174,5 KiB, 99 hits)

  Hotărâre nr. 57 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul II al anului 2020 (420,3 KiB, 82 hits)

  Hotărâre nr. 56 privind alegerea președintelui de ședință (33,0 KiB, 71 hits)

  Hotarare nr.55 privind reactualizarea Comitetului local pentru situații de urgență, a Centrului operativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare (379,4 KiB, 88 hits)

  Hotarare nr.54 privind rectificarea bugetara pe trimestrul II al anului 2020 (87,2 KiB, 88 hits)

  Hotarare nr.53 de modificare si completare a Hotărârii nr.41 de începere a demersurilor necesare în vederea realizării obiectivului de investiții Turnu Rosu (87,0 KiB, 108 hits)

  Hotarare nr.52 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru concesionare gestiune statie de sortare si compostare (16,9 MiB, 106 hits)

  Hotarare nr.51 privind implementare SNEP online a obligatiilor de plata (81,6 KiB, 101 hits)

  Hotărâre nr.50 privind acordarea unui sprijin financiar pentru serviciile oferite de bone (533,7 KiB, 99 hits)

  Hotărâre nr.49 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare (68,4 KiB, 102 hits)

  Hotarare nr.48 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,1 KiB, 102 hits)

  Hotararea nr.47 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2020 (91,6 KiB, 105 hits)

  Hotararea nr.46 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit aferente semestrului II al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat (60,6 KiB, 108 hits)

  Hotararea nr.45 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,2 MiB, 108 hits)

  Hotararea nr.44 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,3 KiB, 98 hits)

  Hotararea nr.43 privind avizarea Strategiei de contractare , Studiul de Fundamentare , Studiul de Oportunitate si a Documentatiei de atribuire (96,9 KiB, 125 hits)

  Hotararea nr.42 privind mandatarea primarului comunei Turnu Rosu ca reprezentant al comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu (76,0 KiB, 96 hits)

  Hotararea nr.41 privind inceperea demersurilor in vederea realizarii obiectivului de investitii “Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Turnu Rosu , judetul Sibiu” (162,4 KiB, 115 hits)

  Hotararea nr.40 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul I al anului 2020 (417,9 KiB, 112 hits)

  Hotararea nr.39 privind numirea noului administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL si revocarea administratorului provizoriu (936,2 KiB, 119 hits)

  Hotararea nr.38 privind indexarea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale pe anul 2021 prin indexarea cu rata inflatiei de 3,8% (722,5 KiB, 94 hits)

  Hotararea nr.37 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,2 KiB, 96 hits)

  Hotararea nr.36 privind vacantarea postului de electromecanic la Statia de captare si tratare apa din Sebesu de Jos a S.C. Apa Canal Turnu Rosu S.R.L (184,3 KiB, 107 hits)

  Hotararea nr.35 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,2 KiB, 101 hits)

  Hotararea nr.34 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Turnu Rosu (77,5 KiB, 109 hits)

  Hotararea nr.33 privind aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate (162,0 KiB, 95 hits)

  Hotararea nr.32 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1548-12.04.2017 incheiat intre Comuna Turnu Rosu si SC Dentex SRL (82,6 KiB, 142 hits)

  Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pe trimestrul I al anului 2020 (258,6 KiB, 90 hits)

  Hotararea nr.30 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,6 KiB, 99 hits)

  Hotararea nr.29 privind suspendarea desfasurarii concursului pentru postul vacant de administrator (65,3 KiB, 108 hits)

  Hotararea nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,3 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr 27 privind vacantarea postului de electromecanic Statia de tratare Sebesu de Jos-SC Apa-Canal Turnu Rosu (142,3 KiB, 119 hits)

  Hotararea nr 26 privind atribuirea directa sau licitatia publicaa suprafetelor libere din categoria pajisti (1,5 MiB, 151 hits)

  Hotararea nr 24 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pentru anul 2020. (834,8 KiB, 131 hits)

  Hotararea nr 23 privind reorganizarea retelei scolare din Turnul Rosu pentru anul scolar 2020-2021 (76,0 KiB, 118 hits)

  Hotararea nr 22 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat (60,4 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr 21 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local -2019 (614,1 KiB, 130 hits)

  Hotararea nr 20 privind aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu (846,7 KiB, 136 hits)

  Hotararea nr 19 privind repartizarea excedentului bugetar (38,0 KiB, 127 hits)

  Hotararea nr 18 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 119 hits)

  Hotararea nr 17 privind alegerea vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (58,0 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr 16 privind modificarea și HCL 11-2019 privind stabilirea taxei de salubritate la nivelul comunei Turnu Roșu. (101,1 KiB, 131 hits)

  Hotararea nr 15 privind aprobarea racordării la rețeaua de distribuție electrică a gospodăriilor locuite de familii (91,6 KiB, 125 hits)

  Hotararea nr 14 privind începerea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții -Reabilitare clădire Dispensar Turnu Roșu (50,6 KiB, 132 hits)

  Hotararea nr 13 privind vacantarea postului de referent-administrator pentru Caminele Culturale, Cluburi Muzeul și Sala fitness a Comunei Turnu Rosu (69,4 KiB, 127 hits)

  Hotararea nr 12 privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statutul de functii al aparatului de specialitate al primarului si alserviciilor CL (153,0 KiB, 153 hits)

  Hotararea nr 11 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 (121,0 KiB, 112 hits)

  Hotararea nr 10 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Turnu Rosu (3,0 MiB, 184 hits)

  Hotararea nr 9 privind modificarea si completarea HCL nr.43-6-2016 (58,0 KiB, 122 hits)

  Hotararea nr 8 privind modificarea si completarea HCL nr.40-3-2016 (64,0 KiB, 133 hits)

  Hotararea nr 7 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Sima Dorin (66,4 KiB, 125 hits)

  Hotararea nr 6 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Niculescu Horia-Radu si vacantarea unui post de consilier (56,4 KiB, 136 hits)

  Hotararea nr 5 privind alegerea presedintelui de sedinta (26,5 KiB, 119 hits)

  Hotararea nr 4 privind ajustarea tarifelor de salubritate (105,3 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr 3 privind alegerea presedintelui de sedinta (24,8 KiB, 146 hits)

  Hotararea nr 2 privind acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare la final 2019 (41,5 KiB, 131 hits)

  Hotararea nr 1 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 130 hits)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente