Achiziții publice

Strategia Anuala

La nivelul Primariei Turnu Rosu s-au intocmit strategia anuala, procedura si planul de achizitii, avand la baza legislatia in vigoare:

  • Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
  • Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
  • Hotararea 394/2016 otărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
  • Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice.
  • Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale
  • Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

Documente specifice

  Centralizator achizitii publice-trimestrul al III-lea-anul 2020 (164,5 KiB, 16 hits)

  Instiintare achizitii-trimestrul al III-anul 2020 (1,5 MiB, 9 hits)

  Centralizator achizitii publice trimestrul II-anul 2020 (113,3 KiB, 40 hits)

  Înștiințare proceduri de achiziții publice efectuate trimestrul II-anul 2020 (1,1 MiB, 32 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-materiale protecție (684,8 KiB, 41 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-cazare și masă CPCD Turnu Roșu (369,7 KiB, 37 hits)

  Înștiințare achizitii efectuate-Trimestrul I-anul 2020 (1,6 MiB, 62 hits)

  Centralizator Achizitii publice-Trimestrul I-anul 2020 (1,3 MiB, 67 hits)

  Anexe PAAP 2020-Trimestrul I-anul 2020 (2,9 MiB, 70 hits)

  Procedura achizitii directe 2020 (811,5 KiB, 75 hits)

  Programul de Achizitii Publice 2020 (1,0 MiB, 90 hits)

  Strategia Achizitii Publice 2020 (1,2 MiB, 67 hits)

  Anexe PAAP 2019 (9,8 MiB, 98 hits)

  Centralizator achizitii publicetrimestrul IV-anul 2019 (2,4 MiB, 106 hits)

  Centralizator achizitii publice trimestrul III-anul 2019 (1,7 MiB, 74 hits)

  Centralizator achizitii publice pe trimestrul II-anul 2019 (1,7 MiB, 86 hits)

  Centralizator achizitii publice 2019-Trimestrul I (7,2 MiB, 103 hits)

  PAAP-Reabilitare străzi Comuna Turnu Roșu (74,9 KiB, 59 hits)

  PAAP-Modernizare rețele hidroedilitare Comuna Turnu Roșu (72,5 KiB, 63 hits)

  Strategia Anuala de Achizitii Publice 2019 (992,1 KiB, 131 hits)

  Procedura privind achizitiile directe 2019 (1.003,3 KiB, 3.719 hits)

  PAAP initial 2019 (1,1 MiB, 192 hits)

  Hotare Consiliu Local (61,4 KiB, 113 hits)

  Strategia anuala de achizitii publice (9,4 MiB, 238 hits)

  Procedura operationala privind achizitiile directe (843,6 KiB, 300 hits)

  Procedura operationala privind achizitia de servicii specifice (442,7 KiB, 128 hits)

  Programul Anual al Achizitiilor Publice (PAAP) (838,5 KiB, 157 hits)

  Programul anual al achizitiilor publice dupa buget (2,8 MiB, 100 hits)

  Centralizator achizitii proiecte (294,5 KiB, 108 hits)

  Centralizator achizitii publice-anul 2018 (755,6 KiB, 119 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente