Achiziții publice

Strategia Anuala

La nivelul Primariei Turnu Rosu s-au intocmit strategia anuala, procedura si planul de achizitii, avand la baza legislatia in vigoare:

  • Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
  • Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
  • Hotararea 394/2016 otărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
  • Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice.
  • Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale
  • Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

Documente specifice

 

  Centralizator achiziții efectuare trimestrul III - anul 2021 (1,8 MiB, 6 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul III - anul 2021 (14,0 MiB, 4 hits)

  Centralizator achiziții efectuare trimestrul II - anul 2021 (1,3 MiB, 14 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul II - anul 2021 (11,8 MiB, 8 hits)

  Centralizator achiziții efectuare trimestrul I - anul 2021 (942,5 KiB, 10 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul I - anul 2021 (9,1 MiB, 6 hits)

  Programul anual al achizițiilor publice-anul 2021 (5,8 MiB, 442 hits)

  Procedura privind achizițiile directe-anul 2021 (6,9 MiB, 382 hits)

  Strategia anuală a achizițiilor publice-anul 2021 (8,4 MiB, 447 hits)

  Anexe PAAP 2020 (9,9 MiB, 201 hits)

  Centralizator achiziții efectuare trimestrul IV-anul 2020 (1.022,6 KiB, 128 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul IV-anul 2020 (9,3 MiB, 131 hits)

  Centralizator achizitii publice-trimestrul al III-lea-anul 2020 (164,5 KiB, 202 hits)

  Instiintare achizitii-trimestrul al III-anul 2020 (1,5 MiB, 186 hits)

  Centralizator achizitii publice trimestrul II-anul 2020 (113,3 KiB, 179 hits)

  Înștiințare proceduri de achiziții publice efectuate trimestrul II-anul 2020 (1,1 MiB, 158 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-materiale protecție (684,8 KiB, 218 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-cazare și masă CPCD Turnu Roșu (369,7 KiB, 227 hits)

  Înștiințare achizitii efectuate-Trimestrul I-anul 2020 (1,6 MiB, 184 hits)

  Centralizator Achizitii publice-Trimestrul I-anul 2020 (1,3 MiB, 209 hits)

  Anexe PAAP 2020-Trimestrul I-anul 2020 (2,9 MiB, 246 hits)

  Procedura achizitii directe 2020 (811,5 KiB, 257 hits)

  Programul de Achizitii Publice 2020 (1,0 MiB, 299 hits)

  Strategia Achizitii Publice 2020 (1,2 MiB, 236 hits)

  Anexe PAAP 2019 (9,8 MiB, 272 hits)

  Centralizator achizitii publicetrimestrul IV-anul 2019 (2,4 MiB, 314 hits)

  Centralizator achizitii publice trimestrul III-anul 2019 (1,7 MiB, 228 hits)

  Centralizator achizitii publice pe trimestrul II-anul 2019 (1,7 MiB, 251 hits)

  Centralizator achizitii publice 2019-Trimestrul I (7,2 MiB, 244 hits)

  PAAP-Reabilitare străzi Comuna Turnu Roșu (74,9 KiB, 188 hits)

  PAAP-Modernizare rețele hidroedilitare Comuna Turnu Roșu (72,5 KiB, 196 hits)

  Strategia Anuala de Achizitii Publice 2019 (992,1 KiB, 251 hits)

  Procedura privind achizitiile directe 2019 (1.003,3 KiB, 4.298 hits)

  PAAP initial 2019 (1,1 MiB, 350 hits)

  Hotare Consiliu Local (61,4 KiB, 243 hits)

  Strategia anuala de achizitii publice (9,4 MiB, 389 hits)

  Procedura operationala privind achizitiile directe (843,6 KiB, 650 hits)

  Procedura operationala privind achizitia de servicii specifice (442,7 KiB, 268 hits)

  Programul Anual al Achizitiilor Publice (PAAP) (838,5 KiB, 282 hits)

  Programul anual al achizitiilor publice dupa buget (2,8 MiB, 234 hits)

  Centralizator achizitii proiecte (294,5 KiB, 256 hits)

  Centralizator achizitii publice-anul 2018 (755,6 KiB, 305 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente