Achiziții publice

Strategia Anuala

La nivelul Primariei Turnu Rosu s-au intocmit strategia anuala, procedura si planul de achizitii, avand la baza legislatia in vigoare:

  • Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
  • Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
  • Hotararea 394/2016 otărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
  • Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice.
  • Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale
  • Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

 

  Centralizator achiziții efectuate trimestrul IV - anul 2022 (199,9 KiB, 175 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul IV - anul 2022 (2,1 MiB, 169 hits)

  Centralizator achiziții efectuate trimestrul III - anul 2022 (222,4 KiB, 163 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul III - anul 2022 (2,4 MiB, 175 hits)

  Centralizator achiziții efectuate trimestrul II - anul 2022 (310,3 KiB, 156 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul II - anul 2022 (3,3 MiB, 166 hits)

  Centralizator achiziții efectuate trimestrul I - anul 2022 (160,4 KiB, 256 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul I - anul 2022 (1,8 MiB, 228 hits)

 

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul IV - anul 2021 (8,8 MiB, 289 hits)

  Centralizator achiziții efectuare trimestrul IV - anul 2021 (1,0 MiB, 228 hits)

  Centralizator achiziții efectuare trimestrul III - anul 2021 (1,8 MiB, 346 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul III - anul 2021 (14,0 MiB, 306 hits)

  Centralizator achiziții efectuare trimestrul II - anul 2021 (1,3 MiB, 505 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul II - anul 2021 (11,8 MiB, 301 hits)

  Centralizator achiziții efectuare trimestrul I - anul 2021 (942,5 KiB, 288 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul I - anul 2021 (9,1 MiB, 327 hits)

  Programul anual al achizițiilor publice-anul 2021 (5,8 MiB, 883 hits)

  Procedura privind achizițiile directe-anul 2021 (6,9 MiB, 927 hits)

  Strategia anuală a achizițiilor publice-anul 2021 (8,4 MiB, 949 hits)

  Anexe PAAP 2020 (9,9 MiB, 564 hits)

  Centralizator achiziții efectuare trimestrul IV-anul 2020 (1.022,6 KiB, 564 hits)

  Înștiințare achiziții efectuate trimestrul IV-anul 2020 (9,3 MiB, 465 hits)

  Centralizator achizitii publice-trimestrul al III-lea-anul 2020 (164,5 KiB, 565 hits)

  Instiintare achizitii-trimestrul al III-anul 2020 (1,5 MiB, 515 hits)

  Centralizator achizitii publice trimestrul II-anul 2020 (113,3 KiB, 481 hits)

  Înștiințare proceduri de achiziții publice efectuate trimestrul II-anul 2020 (1,1 MiB, 488 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-materiale protecție (684,8 KiB, 598 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-cazare și masă CPCD Turnu Roșu (369,7 KiB, 587 hits)

  Înștiințare achizitii efectuate-Trimestrul I-anul 2020 (1,6 MiB, 577 hits)

  Centralizator Achizitii publice-Trimestrul I-anul 2020 (1,3 MiB, 540 hits)

  Anexe PAAP 2020-Trimestrul I-anul 2020 (2,9 MiB, 597 hits)

  Procedura achizitii directe 2020 (811,5 KiB, 1.212 hits)

  Programul de Achizitii Publice 2020 (1,0 MiB, 699 hits)

  Strategia Achizitii Publice 2020 (1,2 MiB, 531 hits)

  Anexe PAAP 2019 (9,8 MiB, 739 hits)

  Centralizator achizitii publicetrimestrul IV-anul 2019 (2,4 MiB, 683 hits)

  Centralizator achizitii publice trimestrul III-anul 2019 (1,7 MiB, 546 hits)

  Centralizator achizitii publice pe trimestrul II-anul 2019 (1,7 MiB, 590 hits)

  Centralizator achizitii publice 2019-Trimestrul I (7,2 MiB, 626 hits)

  PAAP-Reabilitare străzi Comuna Turnu Roșu (74,9 KiB, 521 hits)

  PAAP-Modernizare rețele hidroedilitare Comuna Turnu Roșu (72,5 KiB, 521 hits)

  Strategia Anuala de Achizitii Publice 2019 (992,1 KiB, 598 hits)

  Procedura privind achizitiile directe 2019 (1.003,3 KiB, 4.702 hits)

  PAAP initial 2019 (1,1 MiB, 672 hits)

  Hotare Consiliu Local (61,4 KiB, 581 hits)

  Strategia anuala de achizitii publice (9,4 MiB, 874 hits)

  Procedura operationala privind achizitiile directe (843,6 KiB, 1.099 hits)

  Procedura operationala privind achizitia de servicii specifice (442,7 KiB, 608 hits)

  Programul Anual al Achizitiilor Publice (PAAP) (838,5 KiB, 625 hits)

  Programul anual al achizitiilor publice dupa buget (2,8 MiB, 609 hits)

  Centralizator achizitii proiecte (294,5 KiB, 576 hits)

  Centralizator achizitii publice-anul 2018 (755,6 KiB, 648 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente