Hotărârile autorității deliberative

Anul 2021

  Hotărârea 71 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2021 (529,2 KiB, 4 hits)

  Hotărârea 70 privind implementarea proiectului ”Achiziționare utilaje și echipamente întreținere spații verzi Comuna Turnu Roșu Județul Sibiu” (562,9 KiB, 3 hits)

  Hotărârea 68 privind modificarea si completarea HCL 46 din 2019 pentru stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazuri de violenta domestica (82,9 KiB, 22 hits)

  Hotărârea 67 privind aprobarea Planului de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase (3,5 MiB, 56 hits)

  Hotărârea 66 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului local (172,7 KiB, 16 hits)

  Hotărârea 65 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse de merit acordate elevilor in semestrul II 2020-2021 (91,1 KiB, 17 hits)

  Hotărârea 64 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse sociale acordate elevilor in semestrul II 2020-2021 (88,5 KiB, 20 hits)

  Hotărârea 63 privind alegerea presedintelui de sedinta (50,9 KiB, 17 hits)

  Hotărârea 62 privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare numarul 795 din 12.10.2017, de la FNGCIMM SA IFN - proiect Reabilitare strazi TR (59,8 KiB, 12 hits)

  Hotărârea 61 privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare numarul 793 din 12.10.2017, de la FNGCIMM SA IFN - proiect Modernizare retele hidroedilitare TR (60,1 KiB, 17 hits)

  Hotărârea 60 privind alegerea presedintelui de sedinta (50,3 KiB, 16 hits)

  Hotărârea 59 privind inchirierea prin licitatie publica, a unui imobil situat in Turnu Rosu la numarul 91 (1,6 MiB, 15 hits)

  Hotărârea 58 privind aprobarea trecerii unui teren din administrarea CJ Sibiu in administrarea CL Turnu Rosu (87,0 KiB, 16 hits)

  Hotărârea 57 privind revocarea Hotararii 40 din 2021 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al Judetului Sibiu in domeniul public al comunei (88,1 KiB, 14 hits)

  Hotărârea 56 privind aprobarea marcarii masei lemnoase din Unitatea de Productie Turnu Rosu, in vederea valorificarii prin vanzarea catre populatie (119,5 KiB, 11 hits)

  Hotărârea 55 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pe trimestrul I al anului 2021 (786,5 KiB, 18 hits)

  Hotărârea 54 privind alegerea presedintelui de sedinta (57,7 KiB, 15 hits)

  Hotărârea 53 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului local (154,8 KiB, 17 hits)

  Hotărârea 52 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Turnu Rosu (2,4 MiB, 18 hits)

  Hotărârea 51 privind alegerea presedintelui de sedinta (52,6 KiB, 12 hits)

  Hotărârea 50 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a cainilor fara stapan (272,8 KiB, 16 hits)

  Hotărârea 49 privind darea in administrare a unei suprafete de 3mp din sarpanta imobilului Primarie Turnu Rosu, catre Administratia Nationala Apele Romane pentru amplasarea unei sirene (787,9 KiB, 15 hits)

  Hotărârea 48 privind modificarea HCL 91 din 2021 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei (107,6 KiB, 14 hits)

  Hotărârea 47 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,2 MiB, 12 hits)

  Hotărârea 46 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 (754,4 KiB, 14 hits)

  Hotărârea 45 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul I al anului 2021 (423,3 KiB, 13 hits)

  Hotărârea 44 privind alegerea presedintelui de sedinta (53,0 KiB, 20 hits)

  Hotărârea 43 privind aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu pe anul 2021 (1,4 MiB, 14 hits)

  Hotărârea 47 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,2 MiB, 17 hits)

  Hotărârea 41 privind transmiterea fără plată din proprietatea privată a Comunei în proprietatea Parohiei Ortodoxe Turnu Roșu (158,7 KiB, 110 hits)

  Hotărârea 40 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al județului în domeniul public al comunei (100,0 KiB, 74 hits)

  Hotărârea 39 privind avizarea Strategiei de contactare, Studiilor de Fundamentare și Oportunitate și a documentației de atribuire ADI Eco Sibiu (129,9 KiB, 79 hits)

  Hotărârea 38 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Comunei Turnu Roșu - 2021 (86,0 KiB, 50 hits)

  Hotărârea 37 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții Reabilitare clădire și schimbare destinație ăn dispensar medical SJ (233,5 KiB, 67 hits)

  Hotărârea 36 privind prelungirea Protocolului de colaborare cu Orașul Avrig pentru gestionarea câinilor fără stăpân (305,6 KiB, 70 hits)

  Hotărârea 35 privind alegerea președintelui de ședință (56,7 KiB, 56 hits)

  Hotărârea 34 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare (476,7 KiB, 73 hits)

  Hotărârea 33 privind alegerea președintelui de ședință (31,7 KiB, 60 hits)

  Hotararea 32 privind continuarea prestarii serviciului public de salubrizare al comunei Turnu Rosu de catre SC GOA SA (76,8 KiB, 93 hits)

  Hotararea 31 privind alegerea presedintelui de sedinta (31,1 KiB, 75 hits)

  Hotararea 30 privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la PUZ si construire casa de vacanta si anexa zona Valea Ruscai in sat Sebesu de Jos (194,0 KiB, 83 hits)

  Hotararea 29 privind reorganizarea retelei scolare din comuna Turnu Rosu pentru anul scolar 2021-2022 (78,3 KiB, 100 hits)

  Hotararea 28 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pentru anul 2021 (834,0 KiB, 85 hits)

  Hotararea 27 privind darea in folosinta gratuita a imobilului compus din teren si constructii situat in comuna Turnu Rosu nr.75 catre Parohia Ortodoxa Romana Turnu Rosu (357,6 KiB, 105 hits)

  Hotararea 26 privind aprobarea organigramei numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate consiliului local (153,6 KiB, 90 hits)

  Hotararea 25 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei a imobilului Parohiei Ortodoxe Romane Turnu Rosu (127,9 KiB, 88 hits)

  Hotararea 24 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1286 - 2018 - incheiat intre com. Turnu Rosu si SC Alania Pharm SRL pentru spatiul cu destinatie farmacie (101,1 KiB, 86 hits)

  Hotararea 23 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit aferente semestrului I an scolar 2020-2021 (36,6 KiB, 71 hits)

  Hotararea 22 privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG si RLU al comunei (84,6 KiB, 79 hits)

  Hotararea 21 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului comunei pe anul 2020 (603,2 KiB, 76 hits)

  Hotararea 20 privind alegerea presedintelui de sedinta (37,9 KiB, 79 hits)

  Hotărârea 19 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 793 din 12.10.20217 de la FNGCIMM SA IFN - proiect ”Modernizare rețele hidroedilitare Comuna Turnu Roșu (64,6 KiB, 122 hits)

  Hotărârea 18 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 795 din 12.10.20217 de la FNGCIMM SA IFN - proiect ”Reabilitare străzi în Comuna Turnu Roșu (65,5 KiB, 130 hits)

  Hotărârea 17 privind alegerea președintelui de ședință (30,8 KiB, 112 hits)

  Hotărârea 16 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date imobil pentru terenul cu nr cadastral 102743 - parcela 2299 și parcela 2303 aparținând domeniului public al UAT (123,8 KiB, 116 hits)

  Hotărârea 15 privind aprobarea documentației cadastarle de actualizare date imobil pentru terenul înscris în CF 100639 nr. top. 6051 aparținând domeniului public al UAT (113,3 KiB, 101 hits)

  Hotărârea 14 privind alegerea președintelui de ședință (31,8 KiB, 105 hits)

  Hotărârea 13 privind modificarea și completarea HCL 11 din 2019 pentru aprobarea Regulamentului local pentru stabilirea taxei de salubrizare la nivelul Comunei Turnu Roșu (110,1 KiB, 111 hits)

  Hotărârea 12 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (43,3 KiB, 122 hits)

  Hotărârea 11 privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinație magazin - Sebeșu de Jos nr. 178 - Comuna Turnu Roșu (1,5 MiB, 117 hits)

  Hotărârea 10 privind începerea demersurilor în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru demararea procedurilor de achiziție publică de refacere a infrastructurii rutiere și reabilitar (79,4 KiB, 107 hits)

  Hotărârea 9 privind începerea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții ”Creare zonă de agrement - zona Albia Veche a Oltului în Comuna Turnu Roșu Județul Sibiu” (47,4 KiB, 123 hits)

  Hotărârea 8 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local - executate de beneficiarii de ajutor social cf. legii 416 - 2001 (142,2 KiB, 103 hits)

  Hotărârea 7 privind Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turnu Roșu aprobat prin HCL 69 - 25.07.2019 (219,1 KiB, 123 hits)

  Hotărârea 6 privind desemnarea domnului Ronai Mihai ca responsabil protecția datelor pentru SC Apă Canal Turnu Roșu SRL (57,5 KiB, 140 hits)

  Hotărârea 5 privind modificarea și completarea HCL nr. 55 din 2020 (75,3 KiB, 106 hits)

  Hotărârea 4 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse sociale acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Turnu Roșu în semestrul I al anului școlar 2020 - 2021 (64,5 KiB, 112 hits)

  Hotărârea 3 privind alergerea președintelui de ședință (32,8 KiB, 114 hits)

  Hotărârea 2 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat la finele anului 2020 (44,1 KiB, 120 hits)

  Hotărârea 1 privind alegerea președintelui de ședință (33,5 KiB, 100 hits)

Anul 2020

  Registrul proiectelor de hotărâri-anul 2020 (345,7 KiB, 66 hits)

  Hotararea 96 privind inchirierea spatiului cu destinatie cabinet medical in Turnu Rosu 556 in cadrul Centrului Medico-Social (188,1 KiB, 158 hits)

  Hotararea 95 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL trimestrul IV 2020 (808,2 KiB, 146 hits)

  Hotararea 94 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020 (74,4 KiB, 118 hits)

  Hotararea 93 privind alegerea presedintelui de sedinta (98,2 KiB, 116 hits)

  Hotararea 92 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL trimestrul IV 2020 (828,6 KiB, 140 hits)

  Hotararea 91 privind scoaterea din functionare si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Turnu Rosu (665,8 KiB, 139 hits)

  Hotararea 90 privind mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Societatii GOA (65,3 KiB, 136 hits)

  Hotararea 89 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de functii si al numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Turnu Rosu (173,2 KiB, 121 hits)

  Hotararea 88 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020 (453,7 KiB, 115 hits)

  Hotararea 87 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de SC GOA SA (83,9 KiB, 156 hits)

  Hotararea 86 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 (747,3 KiB, 117 hits)

  Hotararea 85 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Turnu Rosu pentru anul 2021, a Programului anual de achizitii publice si a Procedurii operationale privind achizitiile d (2,8 MiB, 128 hits)

  Hotararea 84 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarab Turnu Rosu (48,8 KiB, 129 hits)

  Hotararea 83 privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarab Turnu Rosu (48,6 KiB, 140 hits)

  Hotararea 82 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul III 2020 (463,1 KiB, 155 hits)

  Hotararea 81 privind alegerea presedintelui de sedinta (65,8 KiB, 132 hits)

  Hotararea 80 privind incetarea contractului de inchiriere si comodat Medicina de familie Vitan SRL (137,4 KiB, 163 hits)

  Hotararea 79 privind alegerea presedintelui de sedinta (66,6 KiB, 138 hits)

  Hotararea 78 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Turnu Rosu (63,8 KiB, 137 hits)

  Hotararea 77 privind alegerea viceprimarului Comunei Turnu Rosu (51,1 KiB, 151 hits)

  Hotararea 76 privind alegerea presedintelui de sedinta (87,3 KiB, 124 hits)

  Hotărârea 75 - privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. (84,5 KiB, 159 hits)

  Hotărârea 74 - privind constituirea la nivelul UATC Turnu Roșu a unui grup de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora (83,2 KiB, 187 hits)

  Hotărârea 73 - privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 (90,5 KiB, 148 hits)

  Hotărârea 72 - privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turnu Rosu (71,4 KiB, 169 hits)

  Hotărârea 71 - privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei cu TVA Parohiei Ortodoxe Sebeșu de Jos (52,2 KiB, 148 hits)

  Hotărârea 70 - privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei cu TVA Parohiei Ortodoxe Turnu Rosu (53,4 KiB, 142 hits)

  Hotărârea 69 -privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei cu TVA Școlii Gimnaziale ,,Matei Basarab,, Turnu Rosu (56,7 KiB, 139 hits)

  Hotărârea 68 - privind alegerea președintelui de ședință (33,2 KiB, 154 hits)

  Hotărârea 67- privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 793 - 12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN (58,6 KiB, 150 hits)

  Hotărârea 66-privind rectificarea bugetului local trimestru III al anului 2020 (327,5 KiB, 178 hits)

  Hotărârea 65- privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 795 -12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN (54,4 KiB, 168 hits)

  Hotărârea 64-privind aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier al comunei Turnu Roșu cu RPL Ocolul Silvic ,,Dealul Sibiului,, RA (99,8 KiB, 151 hits)

  Hotărârea 63-privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământ preuniversitar de stat din Comuna Turnu Roșu (65,7 KiB, 187 hits)

  Hotărârea 62-privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pe trimestrul III al anului 2020 (715,7 KiB, 160 hits)

  Hotărârea 61-privind alegerea președintelui de ședință (32,9 KiB, 146 hits)

  Hotărâre nr. 60 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 (376,8 KiB, 159 hits)

  Hotărâre nr. 59 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr.9 din 10.02.2017 privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului situat în satul Sebeșu de Jos, nr.340, județul Sibiu (49,8 KiB, 154 hits)

  Hotărâre nr. 58 privind modificarea Contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, sat Turnu Roșu și a Contractului de comodat, sat Sebeșu de Jos (174,5 KiB, 163 hits)

  Hotărâre nr. 57 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul II al anului 2020 (420,3 KiB, 143 hits)

  Hotărâre nr. 56 privind alegerea președintelui de ședință (33,0 KiB, 133 hits)

  Hotarare nr.55 privind reactualizarea Comitetului local pentru situații de urgență, a Centrului operativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare (379,4 KiB, 152 hits)

  Hotarare nr.54 privind rectificarea bugetara pe trimestrul II al anului 2020 (87,2 KiB, 146 hits)

  Hotarare nr.53 de modificare si completare a Hotărârii nr.41 de începere a demersurilor necesare în vederea realizării obiectivului de investiții Turnu Rosu (87,0 KiB, 168 hits)

  Hotarare nr.52 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru concesionare gestiune statie de sortare si compostare (16,9 MiB, 178 hits)

  Hotarare nr.51 privind implementare SNEP online a obligatiilor de plata (81,6 KiB, 165 hits)

  Hotărâre nr.50 privind acordarea unui sprijin financiar pentru serviciile oferite de bone (533,7 KiB, 171 hits)

  Hotărâre nr.49 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare (68,4 KiB, 164 hits)

  Hotarare nr.48 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,1 KiB, 176 hits)

  Hotararea nr.47 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2020 (91,6 KiB, 163 hits)

  Hotararea nr.46 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit aferente semestrului II al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat (60,6 KiB, 175 hits)

  Hotararea nr.45 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,2 MiB, 179 hits)

  Hotararea nr.44 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,3 KiB, 154 hits)

  Hotararea nr.43 privind avizarea Strategiei de contractare , Studiul de Fundamentare , Studiul de Oportunitate si a Documentatiei de atribuire (96,9 KiB, 180 hits)

  Hotararea nr.42 privind mandatarea primarului comunei Turnu Rosu ca reprezentant al comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu (76,0 KiB, 160 hits)

  Hotararea nr.41 privind inceperea demersurilor in vederea realizarii obiectivului de investitii “Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Turnu Rosu , judetul Sibiu” (162,4 KiB, 181 hits)

  Hotararea nr.40 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul I al anului 2020 (417,9 KiB, 173 hits)

  Hotararea nr.39 privind numirea noului administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL si revocarea administratorului provizoriu (936,2 KiB, 189 hits)

  Hotararea nr.38 privind indexarea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale pe anul 2021 prin indexarea cu rata inflatiei de 3,8% (722,5 KiB, 145 hits)

  Hotararea nr.37 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,2 KiB, 148 hits)

  Hotararea nr.36 privind vacantarea postului de electromecanic la Statia de captare si tratare apa din Sebesu de Jos a S.C. Apa Canal Turnu Rosu S.R.L (184,3 KiB, 160 hits)

  Hotararea nr.35 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,2 KiB, 162 hits)

  Hotararea nr.34 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Turnu Rosu (77,5 KiB, 166 hits)

  Hotararea nr.33 privind aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate (162,0 KiB, 145 hits)

  Hotararea nr.32 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1548-12.04.2017 incheiat intre Comuna Turnu Rosu si SC Dentex SRL (82,6 KiB, 202 hits)

  Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pe trimestrul I al anului 2020 (258,6 KiB, 143 hits)

  Hotararea nr.30 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,6 KiB, 159 hits)

  Hotararea nr.29 privind suspendarea desfasurarii concursului pentru postul vacant de administrator (65,3 KiB, 165 hits)

  Hotararea nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,3 KiB, 177 hits)

  Hotararea nr 27 privind vacantarea postului de electromecanic Statia de tratare Sebesu de Jos-SC Apa-Canal Turnu Rosu (142,3 KiB, 174 hits)

  Hotararea nr 26 privind atribuirea directa sau licitatia publicaa suprafetelor libere din categoria pajisti (1,5 MiB, 232 hits)

  Hotararea nr 24 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pentru anul 2020. (834,8 KiB, 199 hits)

  Hotararea nr 23 privind reorganizarea retelei scolare din Turnul Rosu pentru anul scolar 2020-2021 (76,0 KiB, 172 hits)

  Hotararea nr 22 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat (60,4 KiB, 175 hits)

  Hotararea nr 21 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local -2019 (614,1 KiB, 190 hits)

  Hotararea nr 20 privind aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu (846,7 KiB, 197 hits)

  Hotararea nr 19 privind repartizarea excedentului bugetar (38,0 KiB, 190 hits)

  Hotararea nr 18 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 191 hits)

  Hotararea nr 17 privind alegerea vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (58,0 KiB, 182 hits)

  Hotararea nr 16 privind modificarea și HCL 11-2019 privind stabilirea taxei de salubritate la nivelul comunei Turnu Roșu. (101,1 KiB, 184 hits)

  Hotararea nr 15 privind aprobarea racordării la rețeaua de distribuție electrică a gospodăriilor locuite de familii (91,6 KiB, 187 hits)

  Hotararea nr 14 privind începerea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții -Reabilitare clădire Dispensar Turnu Roșu (50,6 KiB, 191 hits)

  Hotararea nr 13 privind vacantarea postului de referent-administrator pentru Caminele Culturale, Cluburi Muzeul și Sala fitness a Comunei Turnu Rosu (69,4 KiB, 180 hits)

  Hotararea nr 12 privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statutul de functii al aparatului de specialitate al primarului si alserviciilor CL (153,0 KiB, 213 hits)

  Hotararea nr 11 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 (121,0 KiB, 166 hits)

  Hotararea nr 10 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Turnu Rosu (3,0 MiB, 252 hits)

  Hotararea nr 9 privind modificarea si completarea HCL nr.43-6-2016 (58,0 KiB, 184 hits)

  Hotararea nr 8 privind modificarea si completarea HCL nr.40-3-2016 (64,0 KiB, 190 hits)

  Hotararea nr 7 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Sima Dorin (66,4 KiB, 193 hits)

  Hotararea nr 6 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Niculescu Horia-Radu si vacantarea unui post de consilier (56,4 KiB, 193 hits)

  Hotararea nr 5 privind alegerea presedintelui de sedinta (26,5 KiB, 179 hits)

  Hotararea nr 4 privind ajustarea tarifelor de salubritate (105,3 KiB, 214 hits)

  Hotararea nr 3 privind alegerea presedintelui de sedinta (24,8 KiB, 208 hits)

  Hotararea nr 2 privind acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare la final 2019 (41,5 KiB, 191 hits)

  Hotararea nr 1 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 189 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente