Hotărârile autorității deliberative

Anul 2020

  Hotărârea 75 - privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. (84,5 KiB, 14 hits)

  Hotărârea 74 - privind constituirea la nivelul UATC Turnu Roșu a unui grup de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora (83,2 KiB, 9 hits)

  Hotărârea 73 - privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 (90,5 KiB, 8 hits)

  Hotărârea 72 - privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turnu Rosu (71,4 KiB, 11 hits)

  Hotărârea 71 - privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei cu TVA Parohiei Ortodoxe Sebeșu de Jos (52,2 KiB, 10 hits)

  Hotărârea 70 - privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei cu TVA Parohiei Ortodoxe Turnu Rosu (53,4 KiB, 12 hits)

  Hotărârea 69 -privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei cu TVA Școlii Gimnaziale ,,Matei Basarab,, Turnu Rosu (56,7 KiB, 15 hits)

  Hotărârea 68 - privind alegerea președintelui de ședință (33,2 KiB, 12 hits)

  Hotărârea 67- privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 793 - 12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN (58,6 KiB, 16 hits)

  Hotărârea 66-privind rectificarea bugetului local trimestru III al anului 2020 (327,5 KiB, 28 hits)

  Hotărârea 65- privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 795 -12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN (54,4 KiB, 26 hits)

  Hotărârea 64-privind aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier al comunei Turnu Roșu cu RPL Ocolul Silvic ,,Dealul Sibiului,, RA (99,8 KiB, 17 hits)

  Hotărârea 63-privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământ preuniversitar de stat din Comuna Turnu Roșu (65,7 KiB, 29 hits)

  Hotărârea 62-privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pe trimestrul III al anului 2020 (715,7 KiB, 15 hits)

  Hotărârea 61-privind alegerea președintelui de ședință (32,9 KiB, 19 hits)

  Hotărâre nr. 60 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 (376,8 KiB, 34 hits)

  Hotărâre nr. 59 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr.9 din 10.02.2017 privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului situat în satul Sebeșu de Jos, nr.340, județul Sibiu (49,8 KiB, 31 hits)

  Hotărâre nr. 58 privind modificarea Contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, sat Turnu Roșu și a Contractului de comodat, sat Sebeșu de Jos (174,5 KiB, 28 hits)

  Hotărâre nr. 57 privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul II al anului 2020 (420,3 KiB, 22 hits)

  Hotărâre nr. 56 privind alegerea președintelui de ședință (33,0 KiB, 28 hits)

  Hotarare nr.55 privind reactualizarea Comitetului local pentru situații de urgență, a Centrului operativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare (379,4 KiB, 29 hits)

  Hotarare nr.54 privind rectificarea bugetara pe trimestrul II al anului 2020 (87,2 KiB, 32 hits)

  Hotarare nr.53 de modificare si completare a Hotărârii nr.41 de începere a demersurilor necesare în vederea realizării obiectivului de investiții Turnu Rosu (87,0 KiB, 42 hits)

  Hotarare nr.52 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru concesionare gestiune statie de sortare si compostare (16,9 MiB, 28 hits)

  Hotarare nr.51 privind implementare SNEP online a obligatiilor de plata (81,6 KiB, 31 hits)

  Hotărâre nr.50 privind acordarea unui sprijin financiar pentru serviciile oferite de bone (533,7 KiB, 30 hits)

  Hotărâre nr.49 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare (68,4 KiB, 41 hits)

  Hotarare nr.48 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,1 KiB, 32 hits)

  Hotararea nr.47 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2020 (91,6 KiB, 41 hits)

  Hotararea nr.46 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit aferente semestrului II al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat (60,6 KiB, 40 hits)

  Hotararea nr.45 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL (1,2 MiB, 33 hits)

  Hotararea nr.44 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,3 KiB, 40 hits)

  Hotararea nr.43 privind avizarea Strategiei de contractare , Studiul de Fundamentare , Studiul de Oportunitate si a Documentatiei de atribuire (96,9 KiB, 50 hits)

  Hotararea nr.42 privind mandatarea primarului comunei Turnu Rosu ca reprezentant al comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu (76,0 KiB, 28 hits)

  Hotararea nr.41 privind inceperea demersurilor in vederea realizarii obiectivului de investitii “Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Turnu Rosu , judetul Sibiu” (162,4 KiB, 42 hits)

  Hotararea nr.40 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul I al anului 2020 (417,9 KiB, 42 hits)

  Hotararea nr.39 privind numirea noului administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL si revocarea administratorului provizoriu (936,2 KiB, 42 hits)

  Hotararea nr.38 privind indexarea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale pe anul 2021 prin indexarea cu rata inflatiei de 3,8% (722,5 KiB, 31 hits)

  Hotararea nr.37 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,2 KiB, 33 hits)

  Hotararea nr.36 privind vacantarea postului de electromecanic la Statia de captare si tratare apa din Sebesu de Jos a S.C. Apa Canal Turnu Rosu S.R.L (184,3 KiB, 33 hits)

  Hotararea nr.35 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,2 KiB, 31 hits)

  Hotararea nr.34 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Turnu Rosu (77,5 KiB, 40 hits)

  Hotararea nr.33 privind aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate (162,0 KiB, 30 hits)

  Hotararea nr.32 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1548-12.04.2017 incheiat intre Comuna Turnu Rosu si SC Dentex SRL (82,6 KiB, 41 hits)

  Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pe trimestrul I al anului 2020 (258,6 KiB, 29 hits)

  Hotararea nr.30 privind alegerea presedintelui de sedinta (32,6 KiB, 33 hits)

  Hotararea nr.29 privind suspendarea desfasurarii concursului pentru postul vacant de administrator (65,3 KiB, 55 hits)

  Hotararea nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta (33,3 KiB, 53 hits)

  Hotararea nr 27 privind vacantarea postului de electromecanic Statia de tratare Sebesu de Jos-SC Apa-Canal Turnu Rosu (142,3 KiB, 56 hits)

  Hotararea nr 26 privind atribuirea directa sau licitatia publicaa suprafetelor libere din categoria pajisti (1,5 MiB, 56 hits)

  Hotararea nr 24 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pentru anul 2020. (834,8 KiB, 65 hits)

  Hotararea nr 23 privind reorganizarea retelei scolare din Turnul Rosu pentru anul scolar 2020-2021 (76,0 KiB, 57 hits)

  Hotararea nr 22 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat (60,4 KiB, 60 hits)

  Hotararea nr 21 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local -2019 (614,1 KiB, 56 hits)

  Hotararea nr 20 privind aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu (846,7 KiB, 61 hits)

  Hotararea nr 19 privind repartizarea excedentului bugetar (38,0 KiB, 54 hits)

  Hotararea nr 18 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 53 hits)

  Hotararea nr 17 privind alegerea vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (58,0 KiB, 53 hits)

  Hotararea nr 16 privind modificarea și HCL 11-2019 privind stabilirea taxei de salubritate la nivelul comunei Turnu Roșu. (101,1 KiB, 58 hits)

  Hotararea nr 15 privind aprobarea racordării la rețeaua de distribuție electrică a gospodăriilor locuite de familii (91,6 KiB, 50 hits)

  Hotararea nr 14 privind începerea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții -Reabilitare clădire Dispensar Turnu Roșu (50,6 KiB, 60 hits)

  Hotararea nr 13 privind vacantarea postului de referent-administrator pentru Caminele Culturale, Cluburi Muzeul și Sala fitness a Comunei Turnu Rosu (69,4 KiB, 67 hits)

  Hotararea nr 12 privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statutul de functii al aparatului de specialitate al primarului si alserviciilor CL (153,0 KiB, 81 hits)

  Hotararea nr 11 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 (121,0 KiB, 46 hits)

  Hotararea nr 10 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Turnu Rosu (3,0 MiB, 81 hits)

  Hotararea nr 9 privind modificarea si completarea HCL nr.43-6-2016 (58,0 KiB, 50 hits)

  Hotararea nr 8 privind modificarea si completarea HCL nr.40-3-2016 (64,0 KiB, 55 hits)

  Hotararea nr 7 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Sima Dorin (66,4 KiB, 54 hits)

  Hotararea nr 6 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Niculescu Horia-Radu si vacantarea unui post de consilier (56,4 KiB, 57 hits)

  Hotararea nr 5 privind alegerea presedintelui de sedinta (26,5 KiB, 56 hits)

  Hotararea nr 4 privind ajustarea tarifelor de salubritate (105,3 KiB, 73 hits)

  Hotararea nr 3 privind alegerea presedintelui de sedinta (24,8 KiB, 81 hits)

  Hotararea nr 2 privind acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare la final 2019 (41,5 KiB, 65 hits)

  Hotararea nr 1 privind alegerea presedintelui de sedinta (25,9 KiB, 70 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente