Arhiva 2019

  REGISTRUL HOTARARI 2019 (264,9 KiB, 65 hits)

  Registrul proiectelor de hotarari aferente anului 2019 (545,7 KiB, 60 hits)

  Hotararea Nr.109 privind rectificarea bugetului local trimestrul IV-2019 (487,0 KiB, 60 hits)

  Hotararea Nr108 privind alegerea presedintelui de sedinta (31,4 KiB, 59 hits)

  Hotararea Nr.107 privind prelungirea Protocolului de colaborare cu Orasul Avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan (171,1 KiB, 65 hits)

  Hotararea Nr.106 pentru respingerea Raportului Comisiei de analiza si verificare (431,2 KiB, 61 hits)

  Hotararea Nr.105 privind alegerea presedintelui de sedinta (39,2 KiB, 60 hits)

  Hotararea Nr.104 privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV al anului 2019 (122,4 KiB, 64 hits)

  Hotararea Nr.103 privind alegerea presedintelui de sedinta (38,4 KiB, 58 hits)

  Hotararea Nr.102 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse sociale acordate elevilor din invatamantul preuniversitar sem 1 (69,3 KiB, 55 hits)

  Hotararea Nr.101 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 (722,9 KiB, 55 hits)

  Hotararea Nr.100 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului2019 (121,9 KiB, 68 hits)

  Hotararea Nr.99 privind aprobarea acordarii de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatorilor de iarna 2019 (51,6 KiB, 62 hits)

  Hotararea Nr.98 privind alegerea presedintelui de sedinta (37,8 KiB, 53 hits)

  Hotararea nr.97 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum comunal, Comuna Turnu Roșu, județul Sibiu,,-DC 59 (263,8 KiB, 84 hits)

  Hotararea nr.96 privind modificarea si completarea HCL 101-2005-SVSU (1,4 MiB, 71 hits)

  Hotararea nr.95 privind darea in folosinta gratuita a unui microbuz Marca Opel Movano, afalt în domeniul privat al comunei, Școlii Gimnaziale ,,Matei Basarab,,Turnu Roșu cu scopul asigurării transport (199,5 KiB, 55 hits)

  Hotararea nr.94 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul III al anului 2019 (680,6 KiB, 60 hits)

  Hotararea nr.93 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV a anului 2019 (456,6 KiB, 66 hits)

  Hotararea nr.92 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare domnului Telebuș Constantin Dan (64,7 KiB, 60 hits)

  Hotararea nr.91 privind aprobarea alocarii sumei de 50.000 lei cu TVA Scolii Gimnaziale ,,Matei Basarab,, Turnu Rosu in vederea achiziționării și montării unei noi centrale termice (93,7 KiB, 54 hits)

  Hotararea nr.89 privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale’’Matei Basarab’’ Turnu Rosu (54,3 KiB, 58 hits)

  Hotararea nr.88 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale’’Matei Basarab’’ Turnu Rosu (57,7 KiB, 54 hits)

  Hotararea nr.87 privind modificarea Regulamentului de Organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Turnu Roșu aprobat prin HCL Turnu Roșu nr.69 din 25.07.2019. (321,8 KiB, 50 hits)

  Hotararea nr.86 privind modificarea si completarea HCL 62-2019 pentru extinderea sitemului de supraveghere video in Turnu Rosu. (91,7 KiB, 61 hits)

  Hotararea nr.85 privind aprobarea rectificarii bugetului de vebituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Rosu pe trimestrul III al anului 2019 (88,7 KiB, 65 hits)

  Hotararea nr.84 privind alegerea presedintelui (27,2 KiB, 53 hits)

  83 - Tarife salubrizare SC Gospodarie Oraseneasca Avrig S.A. (348,0 KiB, 66 hits)

  82- Numire administrator provizoriu al SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (668,5 KiB, 104 hits)

  81 - Reabilitare strazi Comuna Turnu Rosu (669,6 KiB, 136 hits)

  80 - Rectificarea bugetului pe trim III si IV -2019 (84,2 KiB, 66 hits)

  79 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,8 KiB, 66 hits)

  78 - Construire capela Turnu Rosu (318,6 KiB, 83 hits)

  77 - Aprobare contract Turnu Rosu - RPL Ocolul Silvic-Dealul Sibiului RA (558,9 KiB, 71 hits)

  76 - Incetare contract de administrare a fondului forestier al comunei 1099-2013 (106,4 KiB, 74 hits)

  75 - Aprobarea Amenajamentului pastoral 2-Pajisti Comuna Turnu Rosu (7,1 MiB, 82 hits)

Anexe -Harti Amenjament Pastoral 2

  Anexa 1 (6,9 MiB, 40 hits)

  Anexa 2 (20,3 MiB, 38 hits)

  Anexa 3 (16,0 MiB, 38 hits)

  Anexa 4 (20,3 MiB, 44 hits)

  Anexa 5 (14,4 MiB, 58 hits)

  74 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,4 KiB, 75 hits)

  73 - Aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu (856,1 KiB, 76 hits)

  72- Aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate (433,0 KiB, 91 hits)

  71 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului Local (2,6 MiB, 92 hits)

  70 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala (1,6 MiB, 66 hits)

  69 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate (3,8 MiB, 465 hits)

  68 - Aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice (739,4 KiB, 79 hits)

  67 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare (5,7 MiB, 93 hits)

  66 - Alegerea presedintelui de sedinta (26,8 KiB, 74 hits)

  65 - Incetarea Contractului de incheiere nr.1667-12.05.2019 (93,2 KiB, 70 hits)

  64 - Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.43-2019 (81,5 KiB, 76 hits)

  63 -Inceperea demersurilor,documentatie si demararea procedurilor pentru refacerea infrastructurii rutiere a DC59 (53,2 KiB, 74 hits)

  62 - Extinderea sistemului de supraveghere video in Comuna Turnu Rosu (125,5 KiB, 84 hits)

  61 - Rectificarea bugetului local trimestrul III -2019 (489,6 KiB, 78 hits)

  60 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,2 KiB, 82 hits)

  59- Desemnarea administratorului SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL (57,0 KiB, 83 hits)

  58 - Mandatarea viceprimarului ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei-ECO SISTEM (258,3 KiB, 76 hits)

  57- Mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele Comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Actionarilor (76,6 KiB, 67 hits)

  56 - Alegerea presedintelui de sedinta (28,9 KiB, 68 hits)

  Registrul privind Hotărârile adoptate de către Consiliul Local TURNU ROȘU - 11.07.2019 (333,6 KiB, 78 hits)

  55 - Aprobarea Statutului Comunei Turnu Rosu (4,8 MiB, 101 hits)

  54 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,7 KiB, 126 hits)

  53 - Aprobarea accesarii schemei de ajutor de stat ' Servicii de silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor' (69,1 KiB, 90 hits)

  52 - Inceperea demersurilor pentru realizarea obiectivului 'Reabilitare cladire Scoala veche- Sebesu de jos' (45,1 KiB, 95 hits)

  51 - Inceperea demersurilor pentru realizarea obiectivului 'Reabilitare cladire Dispensar Turnu Rosu' (44,6 KiB, 79 hits)

  50 - Aderarea comunei Turnu Rosu la Asociatia Monte Fagaras (1,0 MiB, 91 hits)

  49 - Aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei 'ECO SIBIU' (1,6 MiB, 101 hits)

  48 - Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea auditului public intern prin intermediul 'Cibinum' (1,0 MiB, 99 hits)

  47 - Aprobarea organizarii Festivalului ' Hora de la Rusca' Turnu Rosu, sat Sebesul de jos (42,9 KiB, 102 hits)

  46 - Stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica Turnul Rosu (135,7 KiB, 91 hits)

  45 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor saciale si Planul Local de actiune -2019 (540,5 KiB, 96 hits)

  44 - Modificarea si completarea Caietului de sarcini aprobat prin HCL18-28.03.2019 privind inchirierea terenului Lunca Taurilor Sebes Olt (469,1 KiB, 119 hits)

  43 - Aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar Turnu Rosu, semestrul II 2018-2019 (56,3 KiB, 73 hits)

  42 - Aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli Turnu Rosu -2018 (860,3 KiB, 81 hits)

  41 - Numirea noului administrator SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (1,2 MiB, 109 hits)

  40 - Aprobarea bilantului contabi si contul de profit si pierdere 2018-SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (1,9 MiB, 86 hits)

  39 - Alegerea presedintelui de sedinta (27,0 KiB, 85 hits)

  38 - Actualizare deviz aprovat prin HCL nr.4-2019pentru mosdificare HCL nr.102-2017 privind Implementare proiect Gradinita cu program prelungit (267,2 KiB, 106 hits)

  37 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2019 (328,2 KiB, 95 hits)

  36- Alegerea presedintelui de sedinta (25,6 KiB, 88 hits)

  35 - Aprobarea contului de executie al bugetului Turnul Rosu trimestrul I 2019 (694,7 KiB, 90 hits)

  34 - Aprobarea bugetului consolidat al comunei Turnul rosu (830,1 KiB, 91 hits)

  33 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,6 KiB, 88 hits)

  32 - Modificari HCL NR.101-29.11.2018 privind achizitionarea de serviciiin sprijinul personalului aparatului de specialitate al primarului Turnul Rosu (53,4 KiB, 99 hits)

  31 - Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat al domnului Gomonea Vasile Administrator SC Apa Canal Turnul Rosu (48,9 KiB, 83 hits)

  30 - Compensarea in bani a concediului de odihna al doamnei Luoescu Cristina Elena administrator SC Apa Canal Turnul Rosu SRL (49,0 KiB, 100 hits)

  29 - Prelungire si modificare contract de inchiriere Nr.934-10.04.2009 spatiu inchiriat Turnul Rosu-SC Nicolo SRL (176,7 KiB, 87 hits)

  28 - Mandatarea primarului ca reprezentant al comunei Turnul Rosu in Adunarea Generala de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu-SC TRACON SRL (60,0 KiB, 87 hits)

  27 - Indexarea impozitelor si taxelor locale precum si speciale 2020 (917,9 KiB, 97 hits)

  26 - Repartizarea excedentului bugetar (36,2 KiB, 94 hits)

  25 - Alegerea presedintelui de sedinta (25,1 KiB, 82 hits)

  24 - Avizare Strategie de contractare pentru delegarea gestiunii activitatii de operare si sortare Sura Mica- Cisnadie (75,9 KiB, 89 hits)

  23 - Aprobare organigrama,numar de personal si functii ale aparatului de specialitate primar si serviciile Consiliului Local (154,4 KiB, 85 hits)

  22 - Prelungirea Programului de colaborare cu Orasul avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan din Turnul Rosu (104,4 KiB, 80 hits)

  21 - Reorganizarea retelei scolare din comuna Turnul Rosu 2019-2020 (66,8 KiB, 82 hits)

  20 - Numirea administratorului provizoriu SC Apa-Canal Turnul Rosu SRL (676,0 KiB, 112 hits)

  19 - Vacantarea postului de administrator al SC Apa-Canal Turnul Rosu SRL (69,5 KiB, 99 hits)

  18 - Aprobarea inchirierii terenului fanat Lunca Taurilor Sebes Olt apartinand domeniului public Turnul Rosu (384,4 KiB, 101 hits)

  17- Alegerea presedintelui de sedinta (25,7 KiB, 90 hits)

  Plan de actiuni si lucrari de interes local 2019 (62,3 KiB, 115 hits)

  16-Aprobarea aderarii Comunei Turnul Rosu la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara-Cibinum (1,1 MiB, 114 hits)

  15- Modificare si completare Regulament de organizare si functionare-Aparat specialitate al Primarului-TurnuRosu (274,2 KiB, 93 hits)

  14- Alegerea presedintelui de sedinta (27,2 KiB, 104 hits)

  13- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli-SC Apa Canal-Turnul Rosu 2019 (255,8 KiB, 89 hits)

  12- Incetare contract inchiriere nr 1151-16.03.2017-spatiu inchiriat in Sebesul de jos (55,7 KiB, 107 hits)

  11- Aprobare Regulament local pentru stabilire taxa speciala de salubritate- Turnu Rosu (1,4 MiB, 178 hits)

  10- Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 executate catre beneficiarii de ajutor social (104,8 KiB, 85 hits)

  9- Modificare si completare HCL nr 43-2016-constituirea comisiilor de specialitate pe domenii activitate (59,3 KiB, 99 hits)

  8- Modificare si completare HCL nr 40-2016 -constituirea Consiliului local-Turnul Rosu (55,0 KiB, 89 hits)

  7- Validare mandat consilier local Denes Marinela- Consilul local -Turnu Rosu (52,7 KiB, 94 hits)

  6- Incetarea mandatului de consilier -vacandare post de consilier -Consiliul local-Turnu Rosu (46,6 KiB, 104 hits)

  5- Alegerea presedintelui de sedinta (27,8 KiB, 90 hits)

  4- Modificare hotarare-implementarea proiectului Gradinita cu program normal Turnu Rosu-Judetul Sibiu (244,2 KiB, 101 hits)

  3- Alegerea presedintelui de sedinta (26,3 KiB, 90 hits)

  2- Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2018 (41,7 KiB, 102 hits)

  1- Alegerea presedintelui de sedinta (30,2 KiB, 104 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente