Declaratii de avere si de interese

2021

  BAIASU COSTINA-Consilier2021 (792,0 KiB, 15 hits)

  BAIASU COSTINA-Consilier-2021 (2,2 MiB, 13 hits)

  CIORA SIMONA MARIANA-Inspector2021 (763,0 KiB, 17 hits)

  CIORA SIMONA MARIANA-Inspector-2021 (2,0 MiB, 16 hits)

  ISTRATE STELIAN-Primar2021 (746,1 KiB, 15 hits)

  ISTRATE STELIAN-Primar-2021 (2,0 MiB, 12 hits)

  MANGU ELENA STANA-Viceprimar2021 (750,8 KiB, 14 hits)

  MANGU ELENA STANA-Viceprimar-2021 (2,0 MiB, 16 hits)

  RUSU NICOLETA CRISTINA-Inspector2021 (799,5 KiB, 13 hits)

  RUSU NICOLETA CRISTINA-Inspector-2021 (2,0 MiB, 11 hits)

  STREINU SORIN STEFAN-Inspector-2021 (2,1 MiB, 11 hits)

  STREINU SORIN STEFAN-Inspector2021 (793,0 KiB, 11 hits)

  STREINU MARIANA-Inspector-2021 (2,0 MiB, 18 hits)

  STREINU MARIANA-Inspector-2021 (2,0 MiB, 12 hits)

  STREINU SORIN STEFAN-Inspector2021 (793,0 KiB, 14 hits)

  STREINU MARIANA-Inspector-2021 (2,0 MiB, 15 hits)

  STREINU MARIANA-Inspector2021 (776,0 KiB, 15 hits)

  STEFNESCU RADU ANDREI-Inspector-20201 (2,1 MiB, 18 hits)

  STEFNESCU RADU ANDREI-Inspector2021 (773,8 KiB, 13 hits)

  POSA IOAN-Referent-2021 (1,9 MiB, 13 hits)

  POSA IOAN-Referent2021 (730,2 KiB, 11 hits)

2020

  BAIASU COSTINA-Consilier2020 (753,7 KiB, 143 hits)

  BAIASU-COSTINA-Consilier2020 (274,0 KiB, 94 hits)

  BUTA RODICA-Secretar2020 (764,8 KiB, 107 hits)

  BUTA-RODICA-Secretar2020 (274,7 KiB, 91 hits)

  CIORA SIMONA MARIANA-Inspector2020 (746,1 KiB, 96 hits)

  CIORA SIMONA-MARIANA-Inspector2020 (253,1 KiB, 99 hits)

  GALEA RAMONA NICOLETA-Inspector2020 (735,7 KiB, 111 hits)

  GALEA RAMONA -NICOLETA-Inspector2020 (272,2 KiB, 87 hits)

  ISTRATE STELIAN-Primar2020 (722,3 KiB, 192 hits)

  ISTRATE-STELIAN- Primar 2020 (264,8 KiB, 130 hits)

  MIHAIU TOMA GRIGORE-Viceprimar2020 (272,1 KiB, 98 hits)

  MIHAIU TOMA-GRIGORE-Viceprimar2020 (751,1 KiB, 111 hits)

  POSA IOAN-Referent2020 (718,1 KiB, 106 hits)

  POSA-IOAN-Referent2020 (264,4 KiB, 79 hits)

  RUSU NICOLETA CRISTINA-Inspector2020 (274,1 KiB, 91 hits)

  RUSU NICOLETA-CRISTINA-Inspector2020 (737,4 KiB, 102 hits)

  STEFNESCU RADU-ANDREI-Inspector2020 (274,5 KiB, 108 hits)

  STEFNESCU RADU ANDREI-Inspector2020 (274,5 KiB, 80 hits)

  STREINU MARIANA-Inspector2020 (740,1 KiB, 108 hits)

  STREINU-MARIANA-Inspector2020 (272,7 KiB, 93 hits)

  STREINU SORIN STEFAN-Inspector2020 (277,3 KiB, 111 hits)

  STREINU SORIN-STEFAN-Inspector2020 (747,2 KiB, 96 hits)

 

2019

 

  BAIASU COSTINA - Consilier agricol 2019 (556,7 KiB, 161 hits)

  BAIASU COSTINA-Consilier agricol 2019 (135,6 KiB, 171 hits)

  BUTA RODICA - Secretar 2019 (134,1 KiB, 197 hits)

  BUTA RODICA -Secretar 2018 (423,9 KiB, 140 hits)

  CIOARA SIMONA MARIANA - Inspector 2019 (431,5 KiB, 158 hits)

  CIOARA SIMONA MARIANA -Inspector 2019 (143,4 KiB, 148 hits)

  ISTRATE STELIAN-Primar 2019 (374,6 KiB, 261 hits)

  ISTRATE STELIAN-Primar2019 (137,1 KiB, 191 hits)

  LAZAR NICOLETA CRISTINA - Inspector 2019 (134,0 KiB, 140 hits)

  LAZAR NICOLETA CRISTINA -Inspector 2019 (396,0 KiB, 146 hits)

  MIHAIU TOMA GRIGORE - Viceprimar 2019 (405,5 KiB, 180 hits)

  MIHAIU TOMA GRIGORE -Viceprimar 2019 (116,3 KiB, 149 hits)

  POSA IOAN - Referent 2019 (374,0 KiB, 209 hits)

  POSA IOAN -Referent 2019 (124,2 KiB, 134 hits)

  STEFANESCU RADU ANDREI - Inspector departament contabilitate 2019 (575,7 KiB, 141 hits)

  STEFANESCU RADU ANDREI -Inspector departament contabilitate 2019 (128,3 KiB, 150 hits)

  STREINU MARIANA - Inspector 2019 (400,5 KiB, 156 hits)

  STREINU MARIANA -Inspector 2019 (133,6 KiB, 133 hits)

  STREINU SORIN STEFAN - Inspector 2019 (404,1 KiB, 176 hits)

  STREINU SORIN STEFAN -Inspector 2019 (136,3 KiB, 145 hits)

2018

  ISTRATE STELIAN - Primar 2018 (407,7 KiB, 245 hits)

  MIHAIU TOMA GRIGORE - Viceprimar 2018 (434,2 KiB, 201 hits)

  BUTA RODICA - Secretar 2018 (452,2 KiB, 242 hits)

  POSA IOAN - Referent 2018 (391,1 KiB, 190 hits)

  BAIASU COSTINA - Consilier 2018 (427,7 KiB, 229 hits)

  STEFANESCU RADU ANDREI - Inspector 2018 (406,8 KiB, 198 hits)

  CIORA SIMONA MARIANA - Inspector 2018 (443,0 KiB, 188 hits)

  STREINU MARIANA - Inspector 2018 (433,6 KiB, 179 hits)

  STREINU SORIN STEFAN - Inspector 2018 (438,6 KiB, 192 hits)

2017

  ISTRATE STELIAN - Primar 2017 (552,7 KiB, 173 hits)

  MIHAIU TOMA GRIGORE - Viceprimar 2017 (453,4 KiB, 155 hits)

  BUTA RODICA - Secretar 2017 (576,8 KiB, 166 hits)

  POSA IOAN - Referent 2017 (527,3 KiB, 157 hits)

  BAIASU COSTINA - Consilier 2017 (609,6 KiB, 163 hits)

  STEFANESCU RADU ANDREI - Inspector 2017 (557,1 KiB, 162 hits)

  CIORA SIMONA MARIANA - Inspector 2017 (605,2 KiB, 189 hits)

  STREINU MARIANA - Inspector 2017 (568,8 KiB, 162 hits)

  STREINU SORIN STEFAN - Inspector 2017 (545,7 KiB, 188 hits)

  GALEA RAMONA NICOLETA - Inspector 2017 (564,2 KiB, 201 hits)

2016

  BĂIAŞU COSTINA - Consilier 2016 (1,2 MiB, 90 hits)

  BĂIAŞU-COSTINA - Consilier 2016 (436,6 KiB, 62 hits)

  BUTA RODICA - Secretar 2016 (1,3 MiB, 74 hits)

  BUTA-RODICA -Secretar 2016 (425,7 KiB, 82 hits)

  CIORA SIMONA MARIANA - Inspector2016 (1,3 MiB, 88 hits)

  CIORA SIMONA-MARIANA - Inspector2016 (415,0 KiB, 77 hits)

  GÂLEA RAMONA NICOLETA -Inspector 2016 (1,3 MiB, 64 hits)

  GÂLEA RAMONA-NICOLETA -Inspector 2016 (448,4 KiB, 78 hits)

  ISTRATE STELIAN - Primar 2016 (1,1 MiB, 96 hits)

  ISTRATE-STELIAN - Primar 2016 (426,2 KiB, 78 hits)

  MIHAIU TOMA GRIGORE -Viceprimar 2016 (1,3 MiB, 76 hits)

  MIHAIU TOMA-GRIGORE -Viceprimar 2016 (439,7 KiB, 63 hits)

  POSA IOAN -Referent 2016 (1,2 MiB, 89 hits)

  POSA-IOAN -Referent 2016 (443,4 KiB, 70 hits)

  ŞTEFĂNESCU RADU ANDREI -Inspentor2016 (1,2 MiB, 70 hits)

  ŞTEFĂNESCU RADU-ANDREI -Inspentor2016 (456,4 KiB, 65 hits)

  STREINU MARIANA -Inspector 2016 (1,4 MiB, 80 hits)

  STREINU-MARIANA - Inspector 2016 (471,9 KiB, 83 hits)

  STREINU SORIN ŞTEFAN -Inspector 2016 (1,2 MiB, 62 hits)

  STREINU SORIN-ŞTEFAN -Inspector 2016 (439,3 KiB, 72 hits)

2015

  BĂIAŞU COSTINA Consilier 2015 (1,0 MiB, 83 hits)

  BĂIAŞU-COSTINA Consilier 2015 (406,1 KiB, 66 hits)

  BUTA RODICA -Secretar2015 (942,4 KiB, 76 hits)

  BUTA-RODICA -Secretar2015 (380,6 KiB, 55 hits)

  CIORA SIMONA MARIANA -Inspector 2015 (1,1 MiB, 69 hits)

  CIORA SIMONA-MARIANA -Inspector 2015 (409,5 KiB, 72 hits)

  ISTRATE STELIAN - Primar 2015 (553,5 KiB, 70 hits)

  ISTRATE-STELIAN -Primar 2015 (264,4 KiB, 70 hits)

  MIHAIU TOMA GRIGORE- Viceprimar 2015 (899,2 KiB, 83 hits)

  MIHAIU TOMA-GRIGORE- Viceprimar 2015 (380,4 KiB, 74 hits)

  POSA IOAN - Referent 2015 (991,8 KiB, 48 hits)

  POSA-IOAN - Referent 2015 (425,3 KiB, 68 hits)

  ŞTEFĂNESCU RADU ANDREI-Inspector 2015 (685,9 KiB, 70 hits)

  ŞTEFĂNESCU RADU-ANDREI-Inspector 2015 (326,8 KiB, 68 hits)

  STREINU MARIANA - Inspector 2015 (978,8 KiB, 70 hits)

  STREINU-MARIANA - Inspector 2015 (386,3 KiB, 60 hits)

  STREINU SORIN ŞTEFAN -inspector 2015 (943,3 KiB, 64 hits)

  STREINU SORIN -ŞTEFAN -inspector 2015 (382,9 KiB, 66 hits)

  VASILESCU RAMONA NICOLETA - Inspector 2015 (883,9 KiB, 61 hits)

  VASILESCU RAMONA-NICOLETA - Inspector 2015 (382,9 KiB, 57 hits)

2014

  BĂIAŞU COSTINA -Consilier 2014 (774,8 KiB, 71 hits)

  BĂIAŞU-COSTINA - Consilier 2014 (366,6 KiB, 76 hits)

  BUTA RODICA -Secretar 2014 (666,8 KiB, 66 hits)

  BUTA-RODICA-Secretar 2014 (327,4 KiB, 70 hits)

  CIORA SIMONA MARIANA -Inspector 2014 (642,4 KiB, 68 hits)

  CIORA SIMONA-MARIANA - Inspector 2014 (287,6 KiB, 88 hits)

  HODOROGEA MIHAELA FELICIA - Inspector 2014 (712,2 KiB, 73 hits)

  HODOROGEA MIHAELA-FELICIA - Inspector 2014 (303,5 KiB, 52 hits)

  ISTRATE STELIAN-Primar 2014 (716,4 KiB, 74 hits)

  ISTRATE-STELIAN- Primar 2014 (298,4 KiB, 67 hits)

  MIHAIU TOMA GRIGORE-Viceprimar 2014 (689,5 KiB, 73 hits)

  MIHAIU TOMA-GRIGORE - Viceprimar 2014 (342,1 KiB, 68 hits)

  POSA IOAN-Referent 2014 (624,9 KiB, 71 hits)

  POSA-IOAN- Referent 2014 (331,3 KiB, 58 hits)

  STREINU MARIANA -Inspector 2014 (693,4 KiB, 62 hits)

  STREINU-MARIANA-Inspector 2014 (313,2 KiB, 53 hits)

  STREINU SORIN ŞTEFAN - Inspector 2014 (717,9 KiB, 92 hits)

  STREINU SORIN- ŞTEFAN - Inspector 2014 (356,0 KiB, 55 hits)

2013

  BĂIAŞU COSTINA -Consilier 2013 (607,0 KiB, 73 hits)

  BĂIAŞU-COSTINA- Consilier 2013 (277,4 KiB, 62 hits)

  BUTA RODICA- Secretar2013 (259,8 KiB, 70 hits)

  BUTA-RODICA - Secretar 2013 (94,5 KiB, 70 hits)

  CIORA SIMONA MARIANA - Inspector 2013 (294,9 KiB, 64 hits)

  CIORA SIMONA-MARIANA - Inspector 2013 (121,6 KiB, 73 hits)

  ISTRATE STELIAN-Primar 2013 (651,3 KiB, 61 hits)

  ISTRATE-STELIAN-Primar 2013 (272,4 KiB, 63 hits)

  MIHAIU TOMA GRIGORE-Viceprimar 2013 (676,3 KiB, 109 hits)

  MIHAIU TOMA-GRIGORE -Viceprimar 2013 (275,4 KiB, 69 hits)

  PELEPCO MIHAELA LUMINIŢA - Inspector 2013 (524,6 KiB, 59 hits)

  PELEPCO MIHAELA-LUMINIŢA - Inspector 2013 (152,5 KiB, 65 hits)

  POSA IOAN - Referent 2013 (606,6 KiB, 61 hits)

  POSA-IOAN - Referent 2013 (302,6 KiB, 68 hits)

  STREINU MARIANA - Inspector 2013 (317,6 KiB, 67 hits)

  STREINU-MARIANA- Inspector 2013 (155,6 KiB, 56 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente